Galeria

Międzynarodowy Turniej Mundurowych Formacji Konnych Łódź 2018

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. Sekcja Konna Straży Miejskiej w Łodzi była gospodarzem zawodów jeździeckich skierowanych do mundurowych formacji konnych. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód swoje umiejętności  zaprezentowało 8 zespołów. Oprócz Sekcji Konnej łódzkiej Straży Miejskiej udział wzięli strażnicy z Referatu Patroli Konnych Straży Miejskiej Wrocławia, Ogniwo Konne Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Ogniwo Konne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz goście zagraniczni z policyjnych oddziałów konnych Słowacji, Czech, Węgier i Niemiec. Zwyciężył Marian Zgola na koniu Dorman Du Puy reprezentant Oddziału Konnego Policji Republiki Słowackiej z Koszyc.

Spotkanie Wielkanocne Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego 2018

W czwartek 5 kwietnia br. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi spotkali się funkcjonariusze służb mundurowych z województwa łódzkiego na dorocznym spotkaniu wielkanocnym.
Ksiądz abp Grzegorz Ryś wraz z duchownymi chrześcijańskich Kościołów pobłogosławili pokarmy wielkanocne, a przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi złożyli wszystkim zebranym życzenia.
Dziecięcy Chór Miasta pod dyrekcją Waldemara Stryka wykonując utwory w czterech językach przywołał dawny obraz Łodzi - Miasta Czterech Kultur.
Organizatorem tegorocznego spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Spotkanie Wigilijne Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego 2017

 W czwartek 14 grudnia br. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej spotkali się funkcjonariusze służb mundurowych z województwa łódzkiego by tradycyjne podzielić się opłatkiem. Organizatorem tegorocznego spotkania była Inspekcja Transportu Drogowego. Występ zespołu piosenki i tańca "Pędziwiatry wprowadził uczestników w świąteczny nastrój.

25. finał WOŚP

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi odbył się 15 stycznia 2017 r. Sztab działający przy Straży Miejskiej licząc 231 wolontariuszy zebrał  253 869,09 zł .

WOŚP zagrała "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom"

Jedną z atrakcji łódzkiego finału WOŚP była Wielka Szarża konna na Piotrkowskiej .

Spotkanie Wigilijne Służb Mundurowych 2016

W dniu 20 grudnia 2016r. w zrewitalizowanej przestrzeni "EC1 Miasto Kultury" odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych województwa łódzkiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz duchowni. Uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu światowej sławy tenora, Honorowego Obywatela Miasta Łodzi Dariusza Stachury oraz jego przyjaciół. Po koncercie słowo pasterskie i życzenia świąteczne przekazał zebranym abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki.

Certyfikat MSWiA "Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców"

Dnia 13 czerwca 2016 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau wręczył Komendantowi Straży Miejskiej w Łodzi Zbigniewowi Kulecie certyfikat Programu Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich "Z mieszkańcami i dla mieszkańców".

W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacyjnej Straż Miejska w Łodzi uzyskała blisko 100 proc. progu możliwej oceny wymagań dodatkowych zawartych w Programie. W trakcie uroczystości wyróżnieni strażnicy otrzymali odznaczenia państwowe.

Animal Piknik 2016

Oddział Ogólnomiejski łódzkiej Straży Miejskiej 4 czerwca 2016r. zorganizował festyn rodzinny "Animal Piknik". Założeniem imprezy jest promocja działań nowych sekcji powstałych po reorganizacji Straży Miejskiej w Łodzi, a także popularyzacja szeroko pojętej wiedzy o pomocy zwierzętom domowych, a także tym dzikim żyjącym na terenie naszej aglomeracji. W trakcie festynu strażnicy przygotowali dla najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców wiele atrakcji. Odbyły się m.in. pokazy umiejętności Sekcji Konnej Straży Miejskiej w Łodzi, pokazy jazdy konnej jeźdźców ze Stajni Wiki, pokazy umiejętności psów ratowniczych z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź-Jędrzejów, a także dynamiczny pokaz ratownictwa w wykonaniu druhów z OSP Łódź-Łagiewniki z elementami ratownictwa weterynaryjnego. Oprócz pokazów można było skorzystać z szeregu atrakcji, jakie były przygotowane na stoiskach m.in. przez Straż Miejską w Łodzi, Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Osodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi, PCK, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, Polski Związek Łowiecki, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, Sokolnika Piotra Piotrowskiego, B3 BE FREE, Fundację Warta Goldena i Radio Łódź.

Obchody XXV-lecia Straży Miejskiej w Łodzi

Straż Miejska w Łodzi 1 marca 2016 roku obchodziła XXV-lecie utworzenia tej formacji w strukturze Urzędu Miasta Łodzi. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym strażnikom i pracownikom łódzkiej Straży Miejskiej, nowoprzyjęci strażnicy złożyli uroczyste ślubowanie, a Komendant Straży Miejskiej w Łodzi awansował wyróżniających się funkcjonariuszy. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Paweł Bliźniuk, Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji mł. insp. Piotr Beczkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Grzegorz Janowski oraz Komendanci ościennych Straży Miejskich. Obchody XXV-lecia swoim występem uświetnił Honorowy Obywatel Miasta Łodzi, światowej sławy tenor Dariusz Stachura oraz solistka Teatru Muzycznego w Łodzi Sylwia Strugińska-Wochowska.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.