Straż Miejska w Łodzi

Aktualności

Kierujący łamali przepisy - fot. arch. SM

Kierujący na bakier z przepisami

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

Minionej doby tj. 18 lutego br. na linię alarmową SM 986 wpłynęły 173 zgłoszenia interwencji. więcej

Zgłoszenia na linię 986 - fot. arch. SM

Mieszkańcy zgłaszali, strażnicy interweniowali

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 15, 16, 17 lutego br. na linię alarmową Straży Miejskiej wpłynęło 410 zgłoszeń od mieszkańców Łodzi. więcej

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 15 lutego (czwartek) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 144 interwencje. więcej

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (13 lutego) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 130 interwencji. więcej

Minionej doby...

Minionej doby...

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 12 lutego (wtorek) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 114 interwencji. więcej

Strażnicy interweniowali

Strażnicy interweniowali

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W poniedziałek (11 lutego) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęły 138 interwencje. więcej

Weekend za nami

Weekend za nami

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 8, 9 i 10 lutego br. na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 370 interwencji. więcej

Kierujący na bakier z przepisami

Kierujący na bakier z przepisami

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 7 lutego (czwartek) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 161 interwencji. więcej

Zagrożenia w ruchu drogowym

Zagrożenia w ruchu drogowym

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (6 lutego) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 151 interwencji. więcej

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 5 lutego (wtorek) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 156 interwencji. więcej

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W poniedziałek (4 lutego) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęły 193 interwencje. więcej

Zadymienie na Długiej

Zadymienie na Długiej

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 03 lutego 2019 r. około godz. 12:00 strażnicy z Oddziału Dzielnicowego Łódź - Górna podczas patrolowania osiedla Ruda zauważyli zadymienie obszaru w rejonie ul. Długiej. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.