Straż Miejska w Łodzi

Aktualności Straży Miejskiej w Łodzi

Strażnicy uratowali życie mężczyźnie

Strażnicy uratowali życie mężczyźnie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 01 lutego 2019 r. około godz. 10:20 podczas patrolowania osiedla Górniak do strażników z Oddziału Dzielnicowego Łódź - Górna podszedł mężczyzna i poinformował, że w znajdującym się opodal Parku... więcej

Akcja „ZIMA” BAŁUTY Oddział	Skontrolowanych nieruchomości	Wezwania	Mandaty Karne	Pouczenia	Wnioski do sądu	WGK	Inne 21.01.2019							 22.01.2019							 23.01.2019							 24.01.2019							 25.01.2019							 26.01.2019							 27.01.2019 							 28.0

W miniony weekend

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 1, 2 i 3 lutego br. na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 414 interwencji. więcej

Kierujący na bakier z przepisami

Kierujący na bakier z przepisami

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W czwartek (31 stycznia) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęły 182 interwencje. więcej

Interwencje

Interwencje

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 30 stycznia (środa) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 157 interwencji. więcej

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

We wtorek (29 stycznia) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 145 interwencji. więcej

Kierował pomimo sądowego zakazu

Kierował pomimo sądowego zakazu

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 28 stycznia 2019 roku patrol zmotoryzowany z Oddziału Dzielnicowego Łódź- Polesie około godziny 10:15 w trakcie pełnienia służby na ulicy Zielonej zatrzymał do kontroli drogowej pojazd marki... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.