Łódź jest miastem osobliwym. Choć prawa miejskie uzyskała już w 1423 roku z rąk króla Władysława Jagiełły, to tak naprawdę zbudowana została dopiero w XIX wieku przez przedstawicieli czterech narodów – Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan. Przez ponad stulecie łodzianie, mający różne kulturowe i religijne korzenie, wspólnymi siłami budowali swoją „ziemię obiecaną”. Wielokulturowa ciągłość Łodzi została przerwana przez II wojnę światową, choć miasto do dziś zachowało wyraźne ślady swojej tożsamości.

Historia Łodzi

Aktualności i ciekawostki

Łódź pamięta o bohaterach. Pomnik Armii Krajowej stanął na placu Hallera

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Na placu Hallera odsłonięto pomnik upamiętniający Armię Krajową. W ten sposób miasto uhonorowało żołnierzy tej formacji, a w szczególności tych z łódzkiego Okręgu AK „Barka”. Oficjalnego odsłonięcia... więcej

Policjanci przywoływali pamięć bliskich - ofiar „nieludzkiej ziemi”

Katarzyna Zielińska / BKSiDŁ

Co roku w czasie poprzedzającym Rocznicę Katyńską, Rodzina Policyjna przypomina o losie policjantów polskich, rozstrzelanych przez NKWD w 1940 r. Na „nieludzkiej ziemi” w obwodzie Kalinin... więcej

Z okazji Dnia Kobiet miasto uczciło wojenne bohaterki. Wraz z Fundacją Łódzki Szlak Kobiet zorganizowano spacer szlakiem pamięci łodzianek, należących do Armii Krajowej.  -  fot. Andrzej Janecki

Kobietom. Bohaterkom. Spacer szlakiem pamięci łodzianek, należących do AK

Katarzyna Zielińska / BKSiDŁ

Z okazji Dnia Kobiet miasto uczciło wojenne bohaterki. Wraz z Fundacją Łódzki Szlak Kobiet zorganizowano spacer szlakiem pamięci łodzianek, należących do Armii Krajowej. więcej


Do poczytania - historia Łodzi w pigułce:

  • Narodziny Miasta

    Biblioteka Kroniki Miasta Łodzi. Numer wydany z okazji 595 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich.
Kontakt