E-dowód

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną

Z dniem 4 marca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dowodach osobistych wprowadzająca w życie dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-dowody).

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Oprócz tego będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną twarzy) i pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia.

Więcej informacji:

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz szybsze odprawy na lotniskach - to tylko niektóre z ułatwień nowego dokumentu. E-dowód ma nie tylko potwierdzać naszą tożsamość i obywatelstwo, ale też uprościć załatwianie spraw urzędowych, przydać się przy podpisywaniu elektronicznych dokumentów, a w przyszłości przyspieszyć wizytę u lekarza.

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

To koniec ery "starych" dowodów. Od marca będą wydawane dowody z chipem. Co istotne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów, które  zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, a dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej stanowi idealne narzędzie komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

- Dowód z warstwą elektroniczną zwany e-dowodem jest wspólnym projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Ustawa zmieniająca dotychczasową ustawę o dowodach wchodzi w życie 4 marca i od tej daty rozpoczynamy wydawanie nowych dokumentów - zapowiada Beata Adamkiewicz, z-ca dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ i dodaje: - Dowód osobisty z warstwą elektroniczną różni się od dowodów aktualnie wydawanych tym, że posiada warstwę graficzną, czyli tą widoczną z zewnątrz i warstwę elektroniczną, która umożliwia korzystanie z usług e-urzędu.

Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną pod względem graficznym będzie przypominał swojego analogowego poprzednika. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu będzie numer CAN, który umożliwi skorzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu oraz ochroni dokument przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osobę niepowołaną. Na awersie e-dowodu znajdą się również: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo. Oprócz tego widnieć będzie tam numer dowodu osobistego oraz termin jego ważności. Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie tam również data wydania dokumentu oraz organ wydający.

Jak informuje Krystyna Jersak, kierownik Oddziału Dowodów Osobistych WSO UMŁ, wnioski na podstawie nowego wzoru będzie można składać od 4 marca 2019 r. Tak jak dotychczas wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć osobiście w dowolnym organie gminy na terenie Polski. W Łodzi wnioski o wydanie dowodu przyjmowane są w 6 lokalizacjach (ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2B, ul. Piotrkowska 153, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110). Wniosek można złożyć w formie papierowej, jak również w postaci elektronicznej. Konieczne jest również załączenie fotografii w obwiązującym formacie. Pierwsze e-dowody trafią do rąk łodzian po 10 marca br.

Powiązane pliki

Kontakt