Posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy na otwarte posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, podczas których będą rozpatrywane wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019.

Wszystkie posiedzenia Komisji rozpoczynają się o godzinie 17:00
Miejsce: UMŁ, ul. Piotrkowska 104, wejście od pl. Komuny Paryskiej

Terminy obrad Komisji wraz z wykazem wniosków, które będą rozpatrywane

DATA MIEJSCE ZAKRES POSIEDZENIA WYKAZ OPINIOWANYCH WNIOSKÓW
12 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Schronisko dla zwierząt
 • Wydział Informatyki
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego (wnioski dotyczące Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.)
 • Biuro Architekta Miasta
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
 • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
 • Zarząd Lokali Miejskich
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Wydział Gospodarczo-Techniczny
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 12/06/2018, godz. 14:00)

14 czerwca Urząd Miasta Łodzi, s. 106B

wnioski opiniowane przez:

 • Wydział Edukacji (rejony: Bałuty i Śródmieście);
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 12/06/2018, godz. 15:00)

18 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 15/06/2018, godz. 13:00)

20 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Wydział Edukacji (rejony: Górna i Polesie)
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 15/06/2018, godz. 13:00)

21 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Wydział Edukacji (rejony: Widzew i ponadosiedlowe)
 • Wydział Kultury
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 18/06/2018, godz. 11:00)

25 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Zarząd Dróg i Transportu (rejony: Bałuty, Górna, Śródmieście)
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 25/06/2018, godz. 9:30)

26 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Zarząd Dróg i Transportu (rejony: Polesie, Widzew)
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 26/06/2018, godz. 12:30)

27 czerwca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Zarząd Dróg i Transportu (wnioski ponadosiedlowe);
 • Straż Miejska
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 27/06/2018, godz. 10:30)

2 lipca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej (wnioski ponadosiedlowe)
 • Wydział Sportu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 29/06/2018, godz. 10:30)

5 lipca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

wnioski opiniowane przez:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej (rejony: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew)
 • Biuro ds. Partycypacji Społecznej

POSIEDZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.

Wnioski z dnia 5 lipca 2018 r. procedowane będą na posiedzeniu Doraźnej Komisji w dniu 9 lipca 2018 r.

wykaz wniosków

(aktualizacja: 02/07/2018, godz. 15:00)

9 lipca  

wnioski opiniowane przez:

 • Aquapark Fala,
 • Biuro ds. Partycypacji Społecznej,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Kultury
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Sportu
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Zarząd Dróg i Transportu
 • Zarząd Lokali Miejskich
 • Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

 wykaz wniosków

(aktualizacja: 09/07/2018, godz. 14:30)

12 lipca Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi  

wnioski opiniowane przez:

 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Zarząd Dróg i Transportu
 • Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

wykaz wniosków

(aktualizacja: 12/07/2018, godz. 15:00)

 

 

Transmisja on-line

Transmisja audio posiedzeń Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego, dostępna w czasie trwania spotkań odbywających się w Dużej Sali Obrad

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.