Bałuty

BO 2018/2019 Bałuty

B0001JM - Prosta droga do placu zabaw – remont alejki asfaltowej na Cygance w parku Julianowskim.
Lokalizacja: Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej na tzw. Cygance.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0001JM.pdf
Skan karty analizy: kB0001JM.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0001JM.pdf
B0002LA - Las Łagiewnicki – zielona wyspa spokoju – dla zdrowia pieszych i rowerzystów.
Lokalizacja: Las Łagiewnicki.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0002LA.pdf
Skan karty analizy: kB0002LA.pdf
B0003JM - Park Julianowski naszych marzeń – cudowny dla seniorów, rowerzystów i psów.
Lokalizacja: Park Julianowski.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0003JM.pdf
Skan karty analizy: kB0003JM.pdf
B0004BD - Ustawienie koszy na psie odchody w obrębie ulic: Boya-Żeleńskiego, Emilii Plater, Przemysłowa, Bracka.
Lokalizacja: Osiedlowe alejki, trawniki między blokami w kwadracie ulic: Boya-Żeleńskiego - Emilii Plater Przemysłowa - Bracka.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: B0004BD.pdf
B0005BD - Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych wykorzystując zniszczone tereny i nieużytki przy ul. Emilii Plater.
Lokalizacja: Utworzenie miejsc parkingowych - ul. Emilii Plater od numeru 13 do 19 (głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Renowacja (budowa) drogi osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii Plater między Roya-Żeleńskiego, a Bracką.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: B0005BD.pdf
Skan karty analizy: kB0005BD.pdf
B0006RA - RADO-PARK zielony kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy, etap 1.
Lokalizacja: Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej, przy dojeździe do posesji Jesionowa 36 koło siłowni plenerowej oraz teren zieleni między boiskiem a budynkami ZSO nr 4.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: B0006RA.pdf
Skan karty analizy: kB0006RA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0006RA.pdf
B0007RA - Rowerowy Radogoszcz - budowa połączenia osiedla z DDR na Zgierskiej.
Lokalizacja: Ul. Niezapominajki.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: B0007RA.pdf
Skan karty analizy: kB0007RA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0007RA.pdf
B0008BD - Rowerem na Doły – ciąg pieszo-rowerowy na Północnej.
Lokalizacja: Ul. Północna od Spornej do al. Palki.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: B0008BD.pdf
Skan karty analizy: kB0008BD.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0008BD.pdf
B0009LA - Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki.
Lokalizacja: Ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej).
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: B0009LA.pdf
Skan karty analizy: kB0009LA.pdf
B0010LA - Strażak XXI wieku - zakup nowoczesnych ubrań specjalnych do działań ratowniczo - gaśniczych.
Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Łagiewniki, ul. Pszczelna 84.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0010LA.pdf
Skan karty analizy: kB0010LA.pdf
B0011RA - Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 122, ul. Jesionowa 38.
Lokalizacja: SP 122, ul. Jesionowa 38.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0011RA.pdf
Skan karty analizy: kB0011RA.pdf
B0012BD - Mostowskiego Od Nowa - remont chodników oraz budowa miejsc parkingowych na ul. Tadeusza Mostowskiego.
Lokalizacja: ul. Tadeusza Mostowskiego.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0012BD.pdf
Skan karty analizy: kB0012BD.pdf
B0013BD - Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Marynarskiej.
Lokalizacja: Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: B0013BD.pdf
Skan karty analizy: kB0013BD.pdf
B0014BC - Ułożenie nowego chodnika na ul. Urzędniczej.
Lokalizacja: ul. Urzędnicza od nr 3 do 25 oraz od nr 29 do 31- strona wschodnia, ul. Urzędnicza od nr 16 do 30 - strona zachodnia
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0014BC.pdf
Skan karty analizy: kB0014BC.pdf
B0015BC - Odwodnienie ul. Urzędniczej.
Lokalizacja: ul. Urzędnicza od nr 1 do 17.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0015BC.pdf
Skan karty analizy: kB0015BC.pdf
B0016BC - Ustawienie brakujących latarni w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0016BC.pdf
Skan karty analizy: kB0016BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0016BC.pdf
B0017BC - Osiedlowy woonerf na ul. Kołodziejskiej.
Lokalizacja: Ul. Kołodziejska.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: B0017BC.pdf
Skan karty analizy: kB0017BC.pdf
B0018BC - Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0018BC.pdf
Skan karty analizy: kB0018BC.pdf
B0019BC - Monitoring w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0019BC.pdf
Skan karty analizy: kB0019BC.pdf
B0020BD - Rekultywacja terenów u zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej.
Lokalizacja: Plac zlokalizowany przy zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej przy stacji roweru miejskiego.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: B0020BD.pdf
Skan karty analizy: kB0020BD.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0020BD.pdf
B0021BD - Bezpieczne przejście - naprawa i wybudowanie chodnika.
Lokalizacja: Ul. Górnicza na wysokości posesji 2 i 4.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0021BD.pdf
Skan karty analizy: kB0021BD.pdf
B0022RA - Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej 13.
Lokalizacja: BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: B0022RA.pdf
Skan karty analizy: kB0022RA.pdf
B0023BC - Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101.
Lokalizacja: ul. Wspólna 5/7.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0023BC.pdf
Skan karty analizy: kB0023BC.pdf
B0024BC - Zakup książek do biblioteki.
Lokalizacja: BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: B0024BC.pdf
Skan karty analizy: kB0024BC.pdf
B0025BD - Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych Szeregów koło Pomnika Martyrologii Dzieci.
Lokalizacja: Park Szarych Szeregów przy schodach w okolicy Pomnika Martyrologii Dzieci.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0025BD.pdf
Skan karty analizy: kB0025BD.pdf
B0026BC - Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych.
Lokalizacja: Kasprzaka, Hipoteczna, Lutomierska, Pojezierska, Julianowska, Zgierska - okolice wybranych przystanków MPK.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0026BC.pdf
Skan karty analizy: kB0026BC.pdf
B0027BC - Rondo Lutomierska / Piwna - poprawa bezpieczeństwa ruchu.
Lokalizacja: Skrzyżowanie Lutomierska / Piwna.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: B0027BC.pdf
Skan karty analizy: kB0027BC.pdf
B0028BC - Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych Lutomierska/Czarnkowska.
Lokalizacja: Przejście dla pieszych w pobliżu przystanków MPK Lutomierska/Czarnkowska (str. zach.).
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: B0028BC.pdf
Skan karty analizy: kB0028BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0028BC.pdf
B0029RA - Rozczytany Radogoszcz - Wschód.
Lokalizacja: Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: B0029RA.pdf
Skan karty analizy: kB0029RA.pdf
B0030LA - Remont chodnika przy ul. Jaskółczej (od ul. Łagiewnickiej do ul. Mrówczej).
Lokalizacja: ul. Jaskółcza (od ul. Łagiewnickiej do ul. Mrówczej).
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: B0030LA.pdf
B0031BD - E-biblioteka w SP 58.
Lokalizacja: Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0031BD.pdf
Skan karty analizy: kB0031BD.pdf
B0032BD - Modernizacja pracowni komputerowej.
Lokalizacja: Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0032BD.pdf
Skan karty analizy: kB0032BD.pdf
B0033BC - Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do nowych funkcji wypoczynkowych.
Lokalizacja: Park im. A. Struga, ul. Sędziowska.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: B0033BC.pdf
B0034BD - Fizjoterapia przez duże F.
Lokalizacja: 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: B0034BD.pdf
Skan karty analizy: kB0034BD.pdf
B0035BD - Pionizujemy się!!!
Lokalizacja: 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: B0035BD.pdf
Skan karty analizy: kB0035BD.pdf
B0036BD - Zrelaksowany senior to radosny senior.
Lokalizacja: 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: B0036BD.pdf
Skan karty analizy: kB0036BD.pdf
B0037BC - Budowa miejsc postojowo-parkingowych dla samochodów osobowych.
Lokalizacja: Teren przy ul. Kasprzaka 67 i Gandhiego 21.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0037BC.pdf
Skan karty analizy: kB0037BC.pdf
B0038RA - Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku ZSO 4.
Lokalizacja: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0038RA.pdf
Skan karty analizy: kB0038RA.pdf
B0039RA - Parking na Stawowej.
Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: B0039RA.pdf
Skan karty analizy: kB0039RA.pdf
B0040BC - Budowa boiska wielofunkcyjne ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP 54, ul. Wróbla 5.
Lokalizacja: Teren istniejącego boiska przy SP 54 , ul. Wróbla 5.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0040BC.pdf
Skan karty analizy: kB0040BC.pdf
B0041BC - Biblioteka dla Ciebie.
Lokalizacja: BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: B0041BC.pdf
Skan karty analizy: kB0041BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0041BC.pdf
B0042RA - Lodowisko całoroczne nowej generacji dla Radogoszcza i okolic.
Lokalizacja: Zbieg ulic: Świtezianki, a Uśmiechu.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: B0042RA.pdf
Skan karty analizy: kB0042RA.pdf
B0043JM - CHCEMY BYĆ ECO - zakup telewizorów LED do pokoi mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: B0043JM.pdf
B0044JM - SPRAWNY SENIOR TO ZDROWSZY SENIOR - dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: B0044JM.pdf
B0045JM - DBAMY O ZDROWIE - zakup kardiomonitora i defibrylatora zewnętrznego dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: B0045JM.pdf
B0046RA - Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.
Lokalizacja: PM 231 ul. Syrenki 19 a.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: B0046RA.pdf
Skan karty analizy: kB0046RA.pdf
B0047TW - Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Żubardzkiej.
Lokalizacja: Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Teofilów-Wielkopolska
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: B0047TW.pdf
Skan karty analizy: kB0047TW.pdf
B0048BC - Powiększenie Parku przy Sędziowskiej.
Lokalizacja: Park przy Sędziowskiej.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0048BC.pdf
Skan karty analizy: kB0048BC.pdf
B0049BC - Park Osiedlowy Łagiewnicka Centrum - Budowa nowego parku.
Lokalizacja: Żabia 10/12.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0049BC.pdf
Skan karty analizy: kB0049BC.pdf
B0050BC - Park Skarbowców - zieleniec na ul. Julianowskiej.
Lokalizacja: Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: B0050BC.pdf
Skan karty analizy: kB0050BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZB0050BC.pdf
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.