Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone w interesującym Cię rejonie / osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić które z nich dostały pozytywną rekomendację komisji, a co za tym idzie, zostały dopuszczone do głosowania

 

 

Bałuty

Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone na interesującym Cię osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić, na które projekty można głosować

 

 

BO 2018/2019 Bałuty z opisami

B0001JM - Prosta droga do placu zabaw – remont alejki asfaltowej na Cygance w parku Julianowskim.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Powierzchnia alejki do remontu - 900 m2 (długość ok. 300 m, szerokość 3 m). Remont alejki z rozebraniem starej nawierzchni, wymianą podbudowy i położeniem nowej warstwy asfaltu - ok. 180 tys. zł. Dokumentacja projektowa na remont - ok. 20 tys. zł. Park jest wpisany do rejestru zabytków, prace muszą być wykonywane pod nadzorem osób z uprawnieniami konserwatorskimi. Przewidywany koszt nadzoru to 3-5 tys. zł.
Lokalizacja: Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej na tzw. Cygance.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48948/1849/B0001JM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48948/1850/kB0001JM.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48948/1851/ZB0001JM.pdf
B0002LA - Las Łagiewnicki – zielona wyspa spokoju – dla zdrowia pieszych i rowerzystów.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem zadania jest usunięcie z lasu nielegalnie poruszających się, parkujących pojazdów silnikowych. Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie hałasu, spowolnienie ruchu samochodów na ulicach biegnących przez las. Las ma być zieloną wyspą spokoju przystosowaną do wypoczynku pieszych i rowerzystów. Las będzie patrolowany przez Straż Miejską, doposażoną w Oddział Konny Straży Miejskiej w siodła, juki w celu zwiększenia skuteczności przestrzegania prawa w lesie.
Lokalizacja: Las Łagiewnicki.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48949/1849/B0002LA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48949/1850/kB0002LA.pdf
B0003JM - Park Julianowski naszych marzeń – cudowny dla seniorów, rowerzystów i psów.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem zadania jest zwiększenie radości z przebywania w parku. Wzdłuż ulicy Zgierskiej przewiduje się wykonanie szpaleru zieleni: nowych nasadzeń ciekawych, kolorowych krzewów i drzew dobranych przez architektów zieleni. Zielony szpaler umożliwi wykonanie ścieżki rowerowej odizolowanej od hałasu i zanieczyszczeń z ulicy Zgierskiej. Ścieżka zieleni zmniejszy zanieczyszczenia oraz wyciszy przestrzeń na istniejących alejkach wokół jeziorka, polepszy komfort spacerów i przejazdów rowerowych.
Lokalizacja: Park Julianowski.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48950/1849/B0003JM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48950/1850/kB0003JM.pdf
B0004BD - Ustawienie koszy na psie odchody w obrębie ulic: Boya-Żeleńskiego, Emilii Plater, Przemysłowa, Bracka.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zakup i ustawienie metalowych lub plastikowych koszy na psie odchody na osiedlowych alejkach, trawnikach, miedzy blokami oraz zamontowanie tabliczek zachęcających do sprzątania po swoim pupilu („nie jest kupa roboty").
Lokalizacja: Osiedlowe alejki, trawniki między blokami w kwadracie ulic: Boya-Żeleńskiego - Emilii Plater Przemysłowa - Bracka.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48951/1849/B0004BD.pdf
B0005BD - Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych wykorzystując zniszczone tereny i nieużytki przy ul. Emilii Plater.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Utworzenie miejsc parkingowych - Ul. Emilii Plater od numeru 13 do 19 (głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Wydzielenie niewielkiej części trawnika, wzdłuż ulicy Emilii Plater (również część między blokami) i wypełnienie ich żwirem lub betonem oraz ustawienie niskich blokad, żeby nie wjeżdżano dalej na trawnik. Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii Plater między Boya-Żeleńskiego, a Bracką, wraz z drogą prowadzącą wzdłuż garażów i pod bloki. Wylanie betonu i ustanowienie wąskiego chodnika.
Lokalizacja: Utworzenie miejsc parkingowych - ul. Emilii Plater od numeru 13 do 19 (głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Renowacja (budowa) drogi osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii Plater między Roya-Żeleńskiego, a Bracką.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48952/1849/B0005BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48952/1850/kB0005BD.pdf
B0006RA - RADO-PARK zielony kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy, etap 1.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zagospodarowanie terenu zielonego jako zieleńca, skweru. Wykonanie alejek, ławek, oświetlenia terenu koszy na odpady i psie odchody, a także nowych nasadzeń - drzewa, krzewy, rabaty wraz z rekultywacją trawników.
Lokalizacja: Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej, przy dojeździe do posesji Jesionowa 36 koło siłowni plenerowej oraz teren zieleni między boiskiem a budynkami ZSO nr 4.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48960/1849/B0006RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48960/1850/kB0006RA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48960/1851/ZB0006RA.pdf
B0007RA - Rowerowy Radogoszcz - budowa połączenia osiedla z DDR na Zgierskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscu chodnika na odcinku od ul. Stawowej do pierwszego zjazdu, kontrapas rowerowy na dalszym odcinku do ul. 11 Listopada. Przejazd rowerowy przez ul. Stawową.
Lokalizacja: Ul. Niezapominajki.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48961/1849/B0007RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48961/1850/kB0007RA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48961/1851/ZB0007RA.pdf
B0008BD - Rowerem na Doły – ciąg pieszo-rowerowy na Północnej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania Północnej, Spornej i Wierzbowej do al. Palki. Łącznie 300 m.
Lokalizacja: Ul. Północna od Spornej do al. Palki.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48962/1849/B0008BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48962/1850/kB0008BD.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48962/1851/ZB0008BD.pdf
B0009LA - Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki, obejmującego urządzenia zabawowe typu wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, oraz sprawnościowe takie jak tuby, pomosty linowe czy trapy wspinaczkowe. Plac zabaw będzie uzupełniony dodatkowym wyposażeniem, takim jak: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci.
Lokalizacja: Ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej).
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48963/1849/B0009LA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48963/1850/kB0009LA.pdf
B0010LA - Strażak XXI wieku - zakup nowoczesnych ubrań specjalnych do działań ratowniczo - gaśniczych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych oraz 10 par rękawic specjalnych stanowiących wyposażenie osobiste strażaków -ratowników podczas akcji ratowniczo- gaśniczych i miejscowych zagrożeń na terenie miasta Łodzi.
Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Łagiewniki, ul. Pszczelna 84.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48982/1849/B0010LA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48982/1850/kB0010LA.pdf
B0011RA - Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 122, ul. Jesionowa 38.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieżni lekkoatletycznej z opcją skoku w dal oraz wydzielonego miejsca do gry w tenisa stołowego na boisku szkolnym. Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu wraz z odwodnieniem, położenie profesjonalnej nawierzchni poliuretanowej na bieżni, wytyczenie bieżni, budowę trybunek dla uczestników zajęć, ustawienie stołów betonowych do gry w tenisa stołowego na utwardzonej powierzchni, instalację dodatkowego oświetlenia.
Lokalizacja: SP 122, ul. Jesionowa 38.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49564/1849/B0011RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49564/1850/kB0011RA.pdf
B0012BD - Mostowskiego Od Nowa - remont chodników oraz budowa miejsc parkingowych na ul. Tadeusza Mostowskiego.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Położenie nowych chodników oraz wydzielenie miejsc parkingowych.
Lokalizacja: ul. Tadeusza Mostowskiego.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49787/1849/B0012BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49787/1850/kB0012BD.pdf
B0013BD - Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Marynarskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Przewiduje się zakup ok. 400 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 50 jednostek audiobooków.
Lokalizacja: Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49788/1849/B0013BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49788/1850/kB0013BD.pdf
B0014BC - Ułożenie nowego chodnika na ul. Urzędniczej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Dotychczasowy chodnik jest bardzo zniszczony i zbyt wąski. Proponujemy ułożenie nowych płyt chodnikowych na szerokości 2,5 - 3 m.
Lokalizacja: ul. Urzędnicza od nr 3 do 25 oraz od nr 29 do 31- strona wschodnia, ul. Urzędnicza od nr 16 do 30 - strona zachodnia
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49789/1849/B0014BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49789/1850/kB0014BC.pdf
B0015BC - Odwodnienie ul. Urzędniczej.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Ul. Urzędnicza na odcinku od ul. Limanowskiego do nr 17 po ostatnim remoncie jest pozbawiona studzienek ściekowych na wodę deszczową. Ze względu na jej płaski profil po każdym opadzie deszczu woda płynie całą szerokością drogi.
Lokalizacja: ul. Urzędnicza od nr 1 do 17.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49790/1849/B0015BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49790/1850/kB0015BC.pdf
B0016BC - Ustawienie brakujących latarni w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie polega na ustawieniu brakujących 7 lamp oświetlenia solarnego.
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50048/1849/B0016BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50048/1850/kB0016BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50048/1851/ZB0016BC.pdf
B0017BC - Osiedlowy woonerf na ul. Kołodziejskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada kompleksową przebudowę ul. Kołodziejskiej na kształt woonerfu utworzonego na ul. Augustyniaka. Remont obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni, nowe nasadzenia oraz uzupełnienie ubytków w drzewostanie, ustawienie mebli miejskich oraz wymianę latarni.
Lokalizacja: Ul. Kołodziejska.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50049/1849/B0017BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50049/1850/kB0017BC.pdf
B0018BC - Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnie znajdującej się piaskownicy, doprowadzenie ścieżki do nowego placu zabaw (ok. 15 m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 sztuk) oraz nowe nasadzenia (ok. 200).
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50050/1849/B0018BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50050/1850/kB0018BC.pdf
B0019BC - Monitoring w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada montaż 12 kamer monitoringu miejskiego w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. Kamery powinny być ulokowane po dwie na maszcie i rozstawione wzdłuż istniejących alejek.
Lokalizacja: Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50051/1849/B0019BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50051/1850/kB0019BC.pdf
B0020BD - Rekultywacja terenów u zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Posprzątanie terenu, rekultywacja trawnika, nasadzenia krzewów i postawienie ławek.
Lokalizacja: Plac zlokalizowany przy zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej przy stacji roweru miejskiego.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50052/1849/B0020BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50052/1850/kB0020BD.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50052/1851/ZB0020BD.pdf
B0021BD - Bezpieczne przejście - naprawa i wybudowanie chodnika.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wybudowanie i naprawa 60 m chodnika przy nowych budynkach mieszkalnych. Rekultywacja trawnika przylegającego do chodnika oraz wymiana zniszczonych krawężników.
Lokalizacja: Ul. Górnicza na wysokości posesji 2 i 4.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50053/1849/B0021BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50053/1850/kB0021BD.pdf
B0022RA - Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej 13.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Motylowej 13 ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty placówki oraz promocję czytelnictwa w Łodzi.
Lokalizacja: BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50577/1849/B0022RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50577/1850/kB0022RA.pdf
B0023BC - Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w 15 laptopów, metalowy wózek na laptopy, 27 tabletów, 14 robotów Pfoton , urządzenie wielofunkcyjne, aktywny zestaw nagłaśniający i kamerę cyfrową.
Lokalizacja: ul. Wspólna 5/7.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50578/1849/B0023BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50578/1850/kB0023BC.pdf
B0024BC - Zakup książek do biblioteki.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Popularyzacja czytelnictwa poprzez odnowienie i ubogacenie księgozbioru w książki zarówno dla dzieci i młodzieży ale i dorosłego czytelnika.
Lokalizacja: BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50579/1849/B0024BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50579/1850/kB0024BC.pdf
B0025BD - Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych Szeregów koło Pomnika Martyrologii Dzieci.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych Szeregów obok schodów na zachód od Pomnika Martyrologii Dzieci (długość podjazdu ok. 15 m, szerokość 2m).
Lokalizacja: Park Szarych Szeregów przy schodach w okolicy Pomnika Martyrologii Dzieci.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50646/1849/B0025BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50646/1850/kB0025BD.pdf
B0026BC - Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek w okolicy przystanków: Lutomierska/Klonowa, Kasprzaka / Kutrzeby (d. Tybury), Julianowska / Żarnowcowa, Zgierska / Julianowska oraz Julianowska / Zgierska, Zgierska / Sędziowska" Wykonanie azyli (wysepek) na przejściach dla pieszych w okolicach przystanków: Lutomierska / Czarnkowska (oba przejścia), Lutomierska / Bazarowa, Kasprzaka / Kutrzeby (także przejście przy Gandhiego), Hipoteczna / Olsztyńska, Pojezierska / Grunwaldzka.
Lokalizacja: Kasprzaka, Hipoteczna, Lutomierska, Pojezierska, Julianowska, Zgierska - okolice wybranych przystanków MPK.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50647/1849/B0026BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50647/1850/kB0026BC.pdf
B0027BC - Rondo Lutomierska / Piwna - poprawa bezpieczeństwa ruchu.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu Lutomierska / Piwna: centralna wyspa wyłożona kostką by ułatwić przejazd autobusom, przesunięcie przejść dla pieszych + azyle na przejściach przez Lutomierską, łączniki od przejść dla pieszych do chodników.
Lokalizacja: Skrzyżowanie Lutomierska / Piwna.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50648/1849/B0027BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50648/1850/kB0027BC.pdf
B0028BC - Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych Lutomierska/Czarnkowska.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wykonanie trójbarwnej sygnalizacji świetlnej na ul. Lutomierskiej przy ul. Czarnkowskiej (strona zachodnia ul. Lutomierskiej), wzbudzanej na żądanie pieszego.
Lokalizacja: Przejście dla pieszych w pobliżu przystanków MPK Lutomierska/Czarnkowska (str. zach.).
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50669/1849/B0028BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50669/1850/kB0028BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50669/1851/ZB0028BC.pdf
B0030LA - Remont chodnika przy ul. Jaskółczej (od ul. Łagiewnickiej do ul. Mrówczej).
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Remont chodnika przy ulicy Jaskółczej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Mrówczej. Obecny stan chodnika zagraża bezpieczeństwu użytkowników, a stanowi on dojście do przystanku autobusowego dla części mieszkańców osiedla (w tym dzieci, które dojeżdżają do szkół). W związku z fatalnym stanem obecnego chodnika, mieszkańcy często wybierają przejście poboczem ul. Jaskółczej, generując niepotrzebne zagrożenie w ruchu.
Lokalizacja: ul. Jaskółcza (od ul. Łagiewnickiej do ul. Mrówczej).
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50690/1849/B0030LA.pdf
B0031BD - E-biblioteka w SP 58.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece SP 58. Wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy: 5 zestawów komputerowych, 26 tabletów. Zakup elektronicznego dostępu on- line do zasobów IBUK LIBRA.
Lokalizacja: Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50691/1849/B0031BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50691/1850/kB0031BD.pdf
B0032BD - Modernizacja pracowni komputerowej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się następujące prace: malowanie klasopracowni, zakup i montaż rolet okiennych, zakup stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i krzesła dla nauczyciela, regału, zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczyciela: 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, zakup 25 ekranów komputerowych i 25 zestawów głośnikowych, zakup 25 klawiatur komputerowych i 25 myszek, zakup tablicy interaktywnej, ekranu i projektora krótkoogniskowego, systemu nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu.
Lokalizacja: Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50692/1849/B0032BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50692/1850/kB0032BD.pdf
B0033BC - Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do nowych funkcji wypoczynkowych.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Remont i modernizacja terenu wokół nieczynnej fontanny z zagospodarowaniem do nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Przebudowa nieużytkowanej fontanny ze strefami o funkcję placu zabaw dla dzieci starszych oraz funkcję do ćwiczeń siłowych w plenerze. Niezbędne nasadzenia, wyposażenie w sprzęt, utwardzenie terenu dostosowane do nowych potrzeb.
Lokalizacja: Park im. A. Struga, ul. Sędziowska.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50706/1849/B0033BC.pdf
B0034BD - Fizjoterapia przez duże F.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup dla potrzeb pensjonariuszy 6 Domu Pomocy Społecznej dwukanałowego elektrostymulatora FIRING EVO w celu utrzymania i poprawienia ich sprawności. Dzięki miejscowemu stymulowaniu obszaru chorej tkanki impulsem elektrycznym przyczynimy się do zmniejszania natężenia bólu poprzez bezpośrednie oddziaływanie na jego powierzchniowość poprawiając komfort życia mieszkańców placówki.
Lokalizacja: 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50723/1849/B0034BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50723/1850/kB0034BD.pdf
B0035BD - Pionizujemy się!!!
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Osoby z chorobami reumatycznymi, z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządów ruchu, osoby po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych to między innymi mieszkańcy 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. W związku z powyższym w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego planujemy zakupić dla naszych pensjonariuszy parapodium mobilne Combo. Zakupienie nowoczesnego pionizatora pozwoli na zwiększenie aktywności podopiecznych placówki oraz wpłynie na poprawę komfortu ich życia. Mieszkańcy przy pomocy fizjoterapeuty oraz opiekuna będą mobilizowani do walki o zachowanie bądź odzyskanie sprawności fizycznej.
Lokalizacja: 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50724/1849/B0035BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50724/1850/kB0035BD.pdf
B0036BD - Zrelaksowany senior to radosny senior.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: „Zrelaksowany senior to radosny senior" to projekt mający na celu stworzenie idealnego miejsca do odpoczynku dla seniora na świeżym powietrzu. Zadanie składa się z następujących etapów: wyrównanie podłoża kostką brukową oraz postawienie zadaszonej altany.
Lokalizacja: 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50725/1849/B0036BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50725/1850/kB0036BD.pdf
B0037BC - Budowa miejsc postojowo-parkingowych dla samochodów osobowych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Bodowa: 14 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Kasprzaka 67, 33 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Gandhiego 21. Proponowany wjazd przy klatce I bloku - Gandhiego 21, wyjazd przy klatce III. Miejsca postojowo-parkingowe oddzielone od bloku żywopłotem o długości ok. 40 mb.
Lokalizacja: Teren przy ul. Kasprzaka 67 i Gandhiego 21.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50726/1849/B0037BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50726/1850/kB0037BC.pdf
B0038RA - Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku ZSO 4.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, demontaż ścianek boksów, malowanie pomieszczeń szatni, zakup szafek.
Lokalizacja: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50727/1849/B0038RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50727/1850/kB0038RA.pdf
B0039RA - Parking na Stawowej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wykonanie 40 miejsc postojowych z ciągiem komunikacyjnym łączącym parking z budynkiem szkoły i przedszkola.
Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50728/1849/B0039RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50728/1850/kB0039RA.pdf
B0040BC - Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP 54, ul. Wróbla 5.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego : wyodrębnione kolorami dwa boiska do koszykówki wraz z koszami, boisko do piłki ręcznej z bramkami, boisko do piłki siatkowej ze słupkami i siatką. Nawierzchnia boiska tartan lub trawa syntetyczna + ogrodzenia wysokie boczne + piłkochwyty. Przygotowanie terenu pod budowę: usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej z boisk, drenaż, ewentualne usunięcie jednego drzewa (topola), usunięcie istniejącej instalacji, słupów z tablicami do koszykówki.
Lokalizacja: Teren istniejącego boiska przy SP 54 , ul. Wróbla 5.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50729/1849/B0040BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50729/1850/kB0040BC.pdf
B0041BC - Biblioteka dla Ciebie.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup nowości książkowych i audiobooków. Zakup nowości wydawniczych i audiobooków to przede wszystkim cel wzmocnienia aktywności czytelniczej w naszej bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz liczby czytelników.
Lokalizacja: BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50773/1849/B0041BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50773/1850/kB0041BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50773/1851/ZB0041BC.pdf
B0042RA - Lodowisko całoroczne nowej generacji dla Radogoszcza i okolic.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zbudowanie całorocznego nowoczesnego lodowiska syntetycznego- wytworzonego z najnowszej generacji specjalistycznych tworzyw. Konstrukcja oparta jest na użyciu syntetycznych paneli, które są bardzo wytrzymałe na ścieranie i zużycie, a także są odporne na wysoką jak i bardzo niską temperaturę (od minus 35°C do aż plus 70°C) Przewidywana wielkość lodowiska to : 20 m x 15 m co daje nam 300 m2 powierzchni użytkowej. Cała budowla będzie posiadała dodatkowo dach dzięki czemu moglibyśmy jeździć nawet podczas opadów deszczu, a ponadto poprzez oświetlenie halogenowe zabawa mogłaby potrwać do późnych godzin. Do naszego lodowiska dochodzi również montaż bocznych band jak i możliwość zakupu łyżew, które można będzie wypożyczać na miejscu. To całoroczne ekologiczne lodowisko nie potrzebuje jakichkolwiek instalacji chłodniczych, kilometrów rurek chłodzących, agregatów zużywających olbrzymie ilości energii elektrycznej do chłodzenia, czy też drogiej maszyny do pielęgnacji lodu.
Lokalizacja: Zbieg ulic: Świtezianki, a Uśmiechu.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50774/1849/B0042RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50774/1850/kB0042RA.pdf
B0043JM - CHCEMY BYĆ ECO - zakup telewizorów LED do pokoi mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: „Chcemy być ECO" to zadanie związane z zakupem 20szt 32 calowych odbiorników telewizyjnych LED do pokoi mieszkańców DPS.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50775/1849/B0043JM.pdf
B0044JM - SPRAWNY SENIOR TO ZDROWSZY SENIOR - dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: l szt. ławka z pedałami, 1 szt. twister/steper, 1 szt. koła TAI CHI małe i duże, 1 szt. jeździec lub narciarz, 1 szt. koordynator ruchu.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50776/1849/B0044JM.pdf
B0045JM - DBAMY O ZDROWIE - zakup kardiomonitora i defibrylatora zewnętrznego dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zakup kardiomonitora typu Creative UP-7000 z wbudowaną drukarką - 1 szt. i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - l szt.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50777/1849/B0045JM.pdf
B0046RA - Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Dziennie wydajemy około 1000 posiłków dla przedszkolaków i uczniów szkoły. Planowane prace: demontaż wentylacji i założenie nowej, wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej, usunięcie glazury i terakoty oraz położenie nowej glazury 600m2 i terakoty 427m2, położenie 34m2 stali kwasowej, pomalowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów 1032m2, wymiana drzwi 19 szt., zakup mebli kuchennych 25 szt., sprzętu gastronomicznego 14 szt.
Lokalizacja: PM 231 ul. Syrenki 19 a.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50779/1849/B0046RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50779/1850/kB0046RA.pdf
B0047TW - Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Żubardzkiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie przewiduje regularny (comiesięczny) zakup nowości wydawniczych książkowych oraz audiobooków do Biblioteki przy ul. Żubardzkiej 3, aby jak najpełniej realizowane były potrzeby czytelnicze wszystkich mieszkańców Osiedla.
Lokalizacja: Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Teofilów-Wielkopolska
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50780/1849/B0047TW.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50780/1850/kB0047TW.pdf
B0048BC - Powiększenie Parku przy Sędziowskiej.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Powiększenie terenu parku na ul. Sędziowskiej o tereny szkoły i działki wzdłuż ul. Brzózki przeznaczone pod drogę. Na działkach należy przeprowadzi prace dozwolone na nieuregulowanym terenie. Sprzątanie, nasadzenie drzew w miejscach nie kolidujących z przebiegiem drogi, usunięcie niebezpiecznych pozostałości ogrodzeń. Teren szkoły ma być zbyty przez miasto likwidacja gimnazjum przynależący do szkoły teren zielony powinien pozostać dostępny dla mieszkańców i włączony do terenu parku.
Lokalizacja: Park przy Sędziowskiej.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50915/1849/B0048BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50915/1850/kB0048BC.pdf
B0049BC - Park Osiedlowy Łagiewnicka Centrum - Budowa nowego parku.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: W tej części osiedla nie ma dużo zieleni. Teren szkoły jest szansą na stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wszystkich. Zakłada się postawienie placu zabaw przystosowanego również dla dzieci niepełnosprawnych. Nasadzenie drzew, postawienie ławek i koszy. Montaż furtki od ul. Łagiewnickiej i Stefana.
Lokalizacja: Żabia 10/12.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50916/1849/B0049BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50916/1850/kB0049BC.pdf
B0050BC - Park Skarbowców - zieleniec na ul. Julianowskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zagospodarowanie terenu skweru Skarbowców na rogu Łagiewnickiej i Julianowskiej. Postawienie Tężni Solankowych i nasadzenie drzew oraz budowa placu zabaw.
Lokalizacja: Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej.
Rejon: Bałuty
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50917/1849/B0050BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50917/1850/kB0050BC.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50917/1851/ZB0050BC.pdf
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.