Górna

BO 2018/2019 Górna

G0001RO - „Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.
Lokalizacja: Filia nr 73 Biblioteki Miejskiej Publicznej Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0001RO.pdf
Skan karty analizy: kG0001RO.pdf
G0002CH Zakup krzeseł kąpielowych dla mieszkańców 3 DPS.
Lokalizacja: 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: G0002CH.pdf
Skan karty analizy: kG0002CH.pdf
G0003CH Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS.
Lokalizacja: 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: G0003CH.pdf
Skan karty analizy: kG0003CH.pdf
G0004GO Nowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM.
Lokalizacja: G4-138/2.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0004GO.pdf
Skan karty analizy: kG0004GO.pdf
G0005RO Komfortowa nawierzchnia - utwardzenie drogi wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych pomiędzy blokami na ul. Komfortowej 2 i 4.
Lokalizacja: Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul.Komfortowej 2 i 4 działka G10, 15/11.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0005RO.pdf
Skan karty analizy: kG0005RO.pdf
Skan karty zmian 1: zG0005RO.pdf
G0006RO Nowa ul. Komfortowa – modernizacja chodnika i parkingu wzdłuż ul. Komfortowej wraz z wymianą nawierzchni.
Lokalizacja: ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku od Rogozińskiego do Brzozowskiego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0006RO.pdf
Skan karty analizy: kG0006RO.pdf
Skan karty zmian 1: ZG0006RO.pdf
G0007RO Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II – budowa oświetlenia za ekranami na odcinku Obywatelska-Pabianicka.
Lokalizacja: Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0007RO.pdf
Skan karty analizy: kG0007RO.pdf
G0008CD-Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174, uf. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0008CD.pdf
Skan karty analizy: kG0008CD.pdf
G0009CD-Budowa wiaty rowerowej przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: G0009CD.pdf
Skan karty analizy: kG0009CD.pdf
G0010CD-Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174,ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0010CD.pdf
Skan karty analizy: kG0010CD.pdf
G0011CD - Kompleks boisk przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0011CD.pdf
Skan karty analizy: kG0011CD.pdf
G0012RO-Remont drogi osiedlowej, wykonanie parkingu osiedlowego -7-9 stanowisk, w tym wyznaczenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych, instalacja stojaka na rowery.
Lokalizacja: ul. Komfortowa 2.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji:
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: G0012RO.pdf
G0013GO-Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM.
Lokalizacja: ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0013GO.pdf
Skan karty analizy: kG0013GO.pdf
G0014CD-"Młynek - cudowny odpoczynek" cz.3 - rewitalizacja i doposażenie placu zabaw.
Lokalizacja: Park na Młynku (przy ul. Śląskiej).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji:
Kategoria: Sport i rekreacja
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: G0014CD.pdf
G0015CD-Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej).
Lokalizacja: Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0015CD.pdf
Skan karty analizy: kG0015CD.pdf
G0016RO-Bezpieczne schody dla przedszkolaków z PM 88.
Lokalizacja: ul. Rogozińskiego 4.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0016RO.pdf
Skan karty analizy: kG0016RO.pdf
G0017PK-„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego ". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24.
Lokalizacja: Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0017PK.pdf
Skan karty analizy: kG0017PK.pdf
G0018CH-„STAWY JANA" - etap VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW.
Lokalizacja: OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA".
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0018CH.pdf
Skan karty analizy: kG0018CH.pdf
G0019CH - „Stawy Jana" - etap VI -Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradna.
Lokalizacja: Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0019CH.pdf
Skan karty analizy: kG0019CH.pdf
Skan karty zmian 1: zG0019CH.pdf
G0020CH-Nowoczesny plac zabaw na Chojnach Zatorzu. Modernizacja i powiększenie placu zabaw przy ul. Kongresowej. Plac przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych.
Lokalizacja: Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ul.Jana Bożego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0020CH.pdf
Skan karty analizy: kG0020CH.pdf
G0021WI-Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233.
Lokalizacja: PM 233, ul. Kolumny 301.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0021WI.pdf
Skan karty analizy: kG0021WI.pdf
G0022CD-Nowy chodnik przy ul. Gojawiczyńskiej 7.
Lokalizacja: Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0022CD.pdf
Skan karty analizy: kG0022CD.pdf
G0023CD-Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 40.
Lokalizacja: Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0023CD.pdf
Skan karty analizy: kG0023CD.pdf
Skan karty zmian 1: zG0023CD.pdf
G0024NN-Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-Łaskowice.
Lokalizacja: OSP, ul. Łaskowice 180.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0024NN.pdf
Skan karty analizy: kG0024NN.pdf
G0025CD-Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM.
Lokalizacja: BM Filia 75, ul. Podhalańska l.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0025CD.pdf
Skan karty analizy: kG0025CD.pdf
G0026RU-Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM.
Lokalizacja: BM Filia 79, ul. Rudzka 7.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Ruda
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0026RU.pdf
Skan karty analizy: kG0026RU.pdf
G0027CH-Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
Lokalizacja: Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0027CH.pdf
Skan karty analizy: kG0027CH.pdf
G0028CH-Zielony pasaż wypoczynkowy z ławkami, wzdłuż ul. Łazowskiego, dla mieszkańców Chojen Zatorza.
Lokalizacja: Działki miejskie wzdłuż ulicy Łazowskiego w obrębie prostokąta ul. Mieszkalnej, Łazowskiego, Żywotnej, do zabudowań prywatnych domów i ogrodów przy blokach.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0028CH.pdf
Skan karty analizy: kG0028CH.pdf
G0029CH-Remont chodników Żywotna, Mieszkalna
Lokalizacja: ul. Żywotna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 45 strona nieparzysta oraz ul. Mieszkalna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 46 a (dwie strony ulicy).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0029CH.pdf
Skan karty analizy: kG0029CH.pdf
Skan karty zmian 1: ZG0029CH.pdf
G0030CH-Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego.
Lokalizacja: ul. Łazowskiego od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich strona lewa.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0030CH.pdf
Skan karty analizy: kG0030CH.pdf
Skan karty zmian 1: ZG0030CH.pdf
G0031CH-Remont chodnika Gładka.
Lokalizacja: ul. Gładka między ul.Pryncypalna - Jana Bożego, Jutrzenki - Łazowskiego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0031CH.pdf
Skan karty analizy: kG0031CH.pdf
Skan karty zmian 1: zG0031CH.pdf
G0032CH-Remont chodnika ul. Jana Bożego.
Lokalizacja: ul. Jana Bożego od ul. Kongresowej do ul. Przedświt.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0032CH.pdf
Skan karty analizy: kG0032CH.pdf
G0033CH-Integracja mieszkańców osiedla Chojny – Józefów.
Lokalizacja: Stawy Jana, SP 109 ul. Pryncypalna 74.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0033CH.pdf
Skan karty analizy: kG0033CH.pdf
G0034CD-Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 78 BM ul. Tatrzańska 124.
Lokalizacja: Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0034CD.pdf
Skan karty analizy: kG0034CD.pdf
G0035CD-PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU.
Lokalizacja: Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0035CD.pdf
Skan karty analizy: kG0035CD.pdf
G0036RO-Sygnalizacja świetlna ma przejściu dla pieszych.
Lokalizacja: ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej ( przy parku Sielanka).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0036RO.pdf
Skan karty analizy: kG0036RO.pdf
G0037GO-"Zazieleńmy Górną".
Lokalizacja: ul. Zarzewska i Przybyszewskiego (od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Rekomendacja komisji:
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: G0037GO.pdf
G0038CD-TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ.
Lokalizacja: Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic; Podmiejskiej i Słowackiego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0038CD.pdf
Skan karty analizy: kG0038CD.pdf
G0039CD-Nowe chodniki przy Leczniczej.
Lokalizacja: ul. Lecznicza.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0039CD.pdf
Skan karty analizy: kG0039CD.pdf
Skan karty zmian 1: zG0039CD.pdf
G0040CH- Bezpieczne Chojny - bariery trawnikowe na ul. Powszechnej naprzeciw SP 162.
Lokalizacja: ul. Powszechna pomiędzy ul. Wdzięczną a Socjalną - naprzeciw SP 162, strona północna.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0040CH.pdf
Skan karty analizy: kG0040CH.pdf
Skan karty zmian 1: zG0040CH.pdf
G0041CD-Oaza na Podmiejskiej -zagospodarowanie patio przy ul. Podmiejskiej 21.
Lokalizacja: uI. Podmiejska 21.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0041CD.pdf
Skan karty analizy: kG0041CD.pdf
G0042CD-Remont łazienek w SP 83 im. St. Jachowicza.
Lokalizacja: uI. Podmiejska 21.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0042CD.pdf
Skan karty analizy: kG0042CD.pdf
G0043CH-KOLOROWA SZKOŁA -malowanie korytarzy i wymiana drzwi w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.
Lokalizacja: uJ. Pryncypalnej 74.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0043CH.pdf
Skan karty analizy: kG0043CH.pdf
G0044CD-Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego.
Lokalizacja: Park im. J. Dąbrowskiego
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0044CD.pdf
Skan karty analizy: kG0044CD.pdf
Skan karty zmian 1: zG0044CD.pdf
G0045CD - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM.
Lokalizacja: Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0045CD.pdf
Skan karty analizy: kG0045CD.pdf
Skan karty zmian 1: zG0045CD.pdf
G0046NN- Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 4.
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0046NN.pdf
Skan karty analizy: kG0046NN.pdf
Skan karty zmian 1: ZG0046NN.pdf
G0047CD-ALEJKA MIĘDZY UL. BRONIEWSKIEGO A UL. ODYNCA.
Lokalizacja: Zachodnia (tylna) strona bloku Odyńca 66 pomiędzy ul. Broniewskiego a ul. Odyńca.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji:
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: G0047CD.pdf
G0048PK-Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego łącznie z ogrodzeniem terenu ZSEiU ul. Astronautów 19.
Lokalizacja: ul. Astronaut6w 19.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0048PK.pdf
Skan karty analizy: kG0048PK.pdf
G0049NN-Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 3.
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: G0049NN.pdf
Skan karty analizy: kG0049NN.pdf
Skan karty zmian 1: ZG0049NN.pdf
G0050NN-Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap I.
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: G0050NN.pdf
Skan karty analizy: kG0050NN.pdf
Skan karty zmian 1: ZG0050NN.pdf
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.