Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone w interesującym Cię rejonie / osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić które z nich dostały pozytywną rekomendację komisji, a co za tym idzie, zostały dopuszczone do głosowania

 

 

Górna

Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone na interesującym Cię osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić, na które wnioski można głosować

 

 

BO 2018/2019 Górna z opisami

G0001RO - „Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w Łodzi należy do najniższych w Polsce. Zakupione książki i audiobooki będą dostąpne w Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w Łodzi.
Lokalizacja: Filia nr 73 Biblioteki Miejskiej Publicznej Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49589/1909/G0001RO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49589/2361/kG0001RO.pdf
G0002CHZakup krzeseł kąpielowych dla mieszkańców 3 DPS.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem zadania jest zakup krzeseł kąpielowych dla niepełnosprawnych mieszkańców 3 DPS przy ul. Paradnej 36.
Lokalizacja: 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49605/1909/G0002CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49605/2361/kG0002CH.pdf
G0003CHZakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem zadania jest zakup urządzeń dla działu terapii zajęciowej w 3 DPS.
Lokalizacja: 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49607/1909/G0003CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49607/2361/kG0003CH.pdf
G0004GONowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup książek, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do najnowszych i najpopularniejszych autorów literatury zarówno polskiej jak i światowej. Zostaną zakupione również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. Zakupione pozycje będą dostępne w bibliotece dla dzieci młodzieży w Filii nr 68 BM przy ul. Przybyszewskiego 63.
Lokalizacja: G4-138/2.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49772/1909/G0004GO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49772/2361/kG0004GO.pdf
G0005ROKomfortowa nawierzchnia - utwardzenie drogi wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych pomiędzy blokami na ul. Komfortowej 2 i 4.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada wyłożenie kostką brukową istniejącej drogi osiedlowej wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z płyt ażurowych. W projekcie planowane jest wyznaczenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej oraz instalacja stojaka na rowery w pobliżu pergoli śmietnikowej. Ustawienie znaku B-36 zakaz zatrzymywania się i postoju poza wyznaczonymi dla tego miejscami. Obecny fatalny stan nawierzchni i brak chodnika utrudniają okolicznym mieszkańcom dotarcie do bloków. Ponadto parkowanie pojazdów „na dziko" utrudnia dojazd do posesji na ulicy Komfortowej 2 i 4 służbom komunalnym wywożącym odpady z usytuowanej w szczycie drogi pergoli, czy w nagłych przypadkach dojazdu np.: karetkom. Wykonanie projektu uwzględnia zachowanie istniejących drzew bez ich usuwania. Zakłada natomiast uregulowanie ich koron oraz zasianie trawników, co w znacznym stopniu poprawi estetykę tej części osiedla.
Lokalizacja: Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul.Komfortowej 2 i 4 działka G10, 15/11.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50983/1909/G0005RO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50983/2361/kG0005RO.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50983/2362/zG0005RO.pdf
G0006RONowa ul. Komfortowa – modernizacja chodnika i parkingu wzdłuż ul. Komfortowej wraz z wymianą nawierzchni.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wymiana nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Komfortowej na odcinku od ul. Rodozińskiego do ul. Brzozowskiego.
Lokalizacja: ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku od Rogozińskiego do Brzozowskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50984/1909/G0006RO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50984/2361/kG0006RO.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50984/2362/ZG0006RO.pdf
G0007ROBezpieczny chodnik na Jana Pawła II – budowa oświetlenia za ekranami na odcinku Obywatelska-Pabianicka.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt i budowa oświetlenia w technologii LED w obszarze działki G-10-4/169. Liczba słupów ok.. 25 w rozstawie ~ 30 m.
Lokalizacja: Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50985/1909/G0007RO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50985/2361/kG0007RO.pdf
G0008CD-Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup zestawu sprzętów: a. kolumna na statywie ze wzmacniaczem - szt. 2, b. subwoofer, c. mikrofony na statywie szt. 2, d. mikrofony bezprzewodowe szt. 2, e. mikrofon nagłowny np. 5 zestawów po 2 sztuki, f. mikser, g. konsola, h. laptop z oprogramowaniem.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51048/1909/G0008CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51048/2361/kG0008CD.pdf
G0010CD-Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174,ul. Gałczyńskiego 6.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców okolicznych bloków. W ramach remontu rozebrana zostanie stara, bardzo zniszczona nawierzchnia z płyt betonowych i wyłożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej z ułożeniem obrzeży. Jednocześnie od strony ulicy na odcinku chodnika przed wejściem do budynku szkoły zostaną zamontowane bariery - zabezpieczenia uniemożliwiające wybiegniecie uczestników ruchu bezpośrednio na ulicę.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51050/1909/G0010CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51050/2361/kG0010CD.pdf
G0011CD - Kompleks boisk przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu: boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżni lekkoatletycznej, otoczenie boisk siatką, ławek, koszy na śmieci, wyrównanie terenu i usunięcie „trybun" , kostka wokół boisk, na terenie pod ławkami oraz dojazdowym, wyodrębnienie miejsc parkingowych dla rowerów.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51051/1909/G0011CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51051/2361/kG0011CD.pdf
G0012RO-Remont drogi osiedlowej, wykonanie parkingu osiedlowego -7-9 stanowisk, w tym wyznaczenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych, instalacja stojaka na rowery.
do głosowania (tak/nie): nie
Lokalizacja: ul. Komfortowa 2.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51052/1909/G0012RO.pdf
G0013GO-Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi postuluje o zakup nowych książek dla użytkowników Biblioteki. Zakupione nowości książkowe będą udostępniane w naszej Bibliotece dla wszystkich Czytelników.
Lokalizacja: ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51053/1909/G0013GO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51053/2361/kG0013GO.pdf
G0014CD-"Młynek - cudowny odpoczynek" cz.3 - rewitalizacja i doposażenie placu zabaw.
do głosowania (tak/nie): nie
Lokalizacja: Park na Młynku (przy ul. Śląskiej).
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Sport i rekreacja
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51054/1909/G0014CD.pdf
G0015CD-Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej).
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). Dodatkowo ustawione były by kosze na śmieci (10 szt.) oraz ławki (5 szt.).
Lokalizacja: Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51055/1909/G0015CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51055/2361/kG0015CD.pdf
G0016RO-Bezpieczne schody dla przedszkolaków z PM 88.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wymiana schodów prowadzących do placówki. Zburzenie starych i wybudowanie nowych z kostki brukowej, wymiana barierek.
Lokalizacja: ul. Rogozińskiego 4.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51056/1909/G0016RO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51056/2361/kG0016RO.pdf
G0017PK-„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego ". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Filia chciałaby zakupić ok. 500 woluminów książek zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie jest to dużo dla danej placówki, gdyż obsługuje czytelników od 0 do 100 lat.
Lokalizacja: Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51057/1909/G0017PK.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51057/2361/kG0017PK.pdf
G0018CH-„STAWY JANA" - etap VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem projektu jest zamkniecie pętli ścieżki o miękkiej nawierzchni wokół Stawów Jana -dotychczasowa ścieżka obejmuje stawy w połowie - od strony południowej. Ścieżka tego typu jest odpowiednią nawierzchnią nie tylko dla biegaczy, ale też do uprawiania Nordic Walking i dla spacerowiczów. Ścieżka o szerokości 160 cm o miękkiej nawierzchni Hanse Grande miałaby mieć około 440 metrów długości i łączyć ze sobą oba mostki nad rzeką, wychodząc od planowanej alei północ-południe, w kierunku od głównego mostu przy ul. Paradnej, do góry wzdłuż obiektu Chojeńskiego Klubu Sportowego, zabudowań hotelu Ambasador, boiska do siatkówki plażowej, wzdłuż starej alejki w kostce brukowej, obok parku linowego i łączyć się z istniejącą już po drugiej stronie ścieżką przez mostek przy ul. Rzgowskiej.
Lokalizacja: OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA".
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51058/1909/G0018CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51058/2361/kG0018CH.pdf
G0019CH - Stawy Jana - etap VI –powiększenie terenu wypoczynkowego obiektu. Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada wykonanie szerokiej alei żwirowej łączącej ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną. Aleja miałaby szer.3,5 m i służyłaby zarówno biegaczom, rowerzystom spacerowiczom oraz służbom porządkowym w celu łatwiejszego wjazdu na teren parku
Lokalizacja: Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51059/1909/G0019CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51059/2361/kG0019CH.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51059/2362/zG0019CH.pdf
Skan karty zmian 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51059/2695/kG0019CH-1.pdf
G0020CH-Nowoczesny plac zabaw na Chojnach Zatorzu. Modernizacja i powiększenie placu zabaw przy ul. Kongresowej. Plac przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul .Kongresowej. Plac zostałby powiększony i rozbudowany w kierunku południowym o około 180 m kwadratowych (w kierunku kościoła). Urządzenia w dobrym stanie, dotychczas funkcjonujące na placu, zostałyby odnowione i rozplanowane na nowo, w połączeniu z dodatkowymi 3 elementami, przyjaznymi też dla dzieci niepełnosprawnych i na wózkach (m. in. duży tor przeszkód na wysokości ze zjeżdżalnią, dostępny na wózku inwalidzkim). Powierzchnia placu zostałaby wyrównana i pokryta częściowo pod urządzeniami miękką nawierzchnią bezpieczna dla dzieci typu EPDM. Istniejące na powiększonym placu drzewa i krzewy pozostałyby nienaruszone. Dodatkowo rozmieszczono by 2 nowoczesne ławki i 2 kosze na śmieci oraz stojak rowerowy- od strony ulicy Kongresowej. Należałoby rozbudować istniejące ogrodzenie i wykonać 2 wejścia na plac odpowiednio szerokie i o utwardzonej nawierzchni - dostępne także dla wózków inwalidzkich.
Lokalizacja: Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ul. Jana Bożego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51060/1909/G0020CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51060/2361/kG0020CH.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51060/2710/kG0020CH - 1.pdf
Skan karty zmian 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51060/2695/zG0020CH - 1.pdf
G0021WI-Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Elewacja budynku nie była odnawiana od 49 lat. Budynek jest zagrzybiony, nie ocieplony, ściany popękane, łuszcząca farba, ubytki w murze, zardzewiałe cieknące rynny stanowią zagrożenie dla przedszkolaków, pracowników przedszkola oraz osób odwiedzających przedszkole. Dzieci bardzo dużo czasu spędzają w ogrodzie, a także w salach zagrzybionego budynku co jest niezdrowe i niebezpieczne dla nich, a także osób tam przebywających.
Lokalizacja: PM 233, ul. Kolumny 301.
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51061/1909/G0021WI.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51061/2361/kG0021WI.pdf
G0022CD-Nowy chodnik przy ul. Gojawiczyńskiej 7.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada budowę nowego chodnika (22 mb.) wzdłuż istniejących miejsc postojowych położonych pomiędzy blokiem 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7 a stojącą obok wiatą śmietnika. Dodatkowo wymieniono by nawierzchnię wokół pobliskiego trzepaka.
Lokalizacja: Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51062/1909/G0022CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51062/2361/kG0022CD.pdf
G0023CD-Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 40.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych (książki, komiksy) i audiobooków.
Lokalizacja: Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72BM przy ul. Kadłubka 40.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51063/1909/G0023CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51063/2361/kG0023CD.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51063/2362/zG0023CD.pdf
G0024NN-Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-Łaskowice.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zestaw ratownictwa drogowego LUKAS jest niezbędnym sprzętem do ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. W skład zestawu wchodzą: - agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją Turbo - rozpieracz ramieniowy SP 333 - nożyce hydrauliczne S 312 - wąż przedłużający 5 m - 2 szt Dodatkowe wyposażenie: - mini nożyce S120 - rozpieracie kolumnowe - 2 szt. R 420, R 422 - zestaw łańcuchów KSV11 - wspornik progowy LRS120 - 2 szt. - zestaw podpór PT - podkłady i kliny LSSI służące do bezpiecznej stabilizacji pojazdów - akcesoria m.in: zestaw do szyb, osłony na poduszki powietrzne, maty wielofunkcyjne, pokrowce ochronne.
Lokalizacja: OSP, ul. Łaskowice 180.
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51064/1909/G0024NN.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51064/2361/kG0024NN.pdf
G0025CD-Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Postulujemy o przyznanie środków na zakup nowości wydawniczych dla naszej biblioteki. Brak nowych książek znacząco utrudnia naszą codzienną pracę .Atrakcyjna oferta placówki pozwoli jednocześnie na szersze propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta.
Lokalizacja: BM Filia 75, ul. Podhalańska l.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51065/1909/G0025CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51065/2361/kG0025CD.pdf
G0026RU-Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Filia 79 BM, jest jedyną biblioteką na osiedlu Ruda, z której korzystają najmłodsi czytelnicy oraz seniorzy. Większa ilość nowych książek znacząco wpłynie na liczbę czytelników.
Lokalizacja: BM Filia 79, ul. Rudzka 7.
Nazwa osiedla: Osiedle Ruda
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51066/1909/G0026RU.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51066/2361/kG0026RU.pdf
G0027CH-Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około 400 woluminów książek.
Lokalizacja: Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51067/1909/G0027CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51067/2361/kG0027CH.pdf
G0028CH-Zielony pasaż wypoczynkowy z ławkami, wzdłuż ul. Łazowskiego, dla mieszkańców Chojen Zatorza.
do głosowania (tak/nie): nie
Lokalizacja: Działki miejskie wzdłuż ulicy Łazowskiego w obrębie prostokąta ul. Mieszkalnej, Łazowskiego, Żywotnej, do zabudowań prywatnych domów i ogrodów przy blokach.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51068/1909/G0028CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51068/2361/kG0028CH.pdf
G0029CH-Remont chodników Żywotna, Mieszkalna
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Remont chodników na ulicach: Żywotna i Mieszkalna.
Lokalizacja: ul. Żywotna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 45 strona nieparzysta oraz ul. Mieszkalna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 46 a (dwie strony ulicy).
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51069/1909/G0029CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51069/2361/kG0029CH.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51069/2362/ZG0029CH.pdf
G0030CH-Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego.
Lokalizacja: ul. Łazowskiego od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich strona lewa.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51070/1909/G0030CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51070/2361/kG0030CH.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51070/2362/ZG0030CH.pdf
G0031CH-Remont chodnika Gładka.
do głosowania (tak/nie): nie
Lokalizacja: ul. Gładka między ul.Pryncypalna - Jana Bożego, Jutrzenki - Łazowskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51071/1909/G0031CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51071/2361/kG0031CH.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51071/2362/zG0031CH.pdf
G0033CH-Integracja mieszkańców osiedla Chojny – Józefów.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie ma na celu integrację mieszkańców, dzieci i seniorów do wspólnego działania na rzecz osiedla.
Lokalizacja: Stawy Jana, SP 109 ul. Pryncypalna 74.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51073/1909/G0033CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51073/2361/kG0033CH.pdf
G0034CD-Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 78 BM ul. Tatrzańska 124.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i udostępniane wszystkim czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na zakup nowych lektur zgodnych z nową podstawą programową, a także wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych.
Lokalizacja: Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51074/1909/G0034CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51074/2361/kG0034CD.pdf
G0035CD-PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie polega na wybrukowaniu chodnika w miejscu obecnej ścieżki. Chodnik ułatwi i uprzyjemni dotarcie do przystanku. Długość potrzebnego odcinka chodnika to 150 m, szerokość ok. 1,5 m.
Lokalizacja: Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51075/1909/G0035CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51075/2361/kG0035CD.pdf
G0036RO-Sygnalizacja świetlna ma przejściu dla pieszych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych przez obie nitki ul. Pabianickiej i przez tory tramwajowe przy ul. Karpackiej. Może to być sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem bądź aktywne znaki D6 z czujnikiem obecności pieszego.
Lokalizacja: ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej ( przy parku Sielanka).
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51076/1909/G0036RO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51076/2361/kG0036RO.pdf
G0037GO-"Zazieleńmy Górną".
do głosowania (tak/nie): nie
Lokalizacja: ul. Zarzewska i Przybyszewskiego (od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej).
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51077/1909/G0037GO.pdf
G0038CD-TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej oraz zagospodarowanie pustego terenu w jej najbliższym otoczeniu, bez naruszania drzewostanu. Inwestycja obejmuje: - tężnię solankową o wymiarach: długość ok. 10 m szerokość ok. 1,3 i wysokość ok. 3,8 m z odpowiednich materiałów wraz z systemem cyrkulacji solanki. - instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna - teren pod tężnię (kostka, piaskowiec lub inne wskazane) - montaż ławek parkowych 8 szt. - montaż koszy na śmieci 2 szt. - oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz monitoring - pozostawienie naturalnej roślinności otaczającej tężnię (drzew i krzewów).
Lokalizacja: Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej.Róg ulic; Podmiejskiej i Słowackiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51078/1909/G0038CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51078/2361/kG0038CD.pdf
G0039CD-Nowe chodniki przy Leczniczej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wykonanie około 1200 m2 chodnika szczególnie przy Przychodni lekarskiej, szkoły podstawowej, liceum nr 6 oraz w okolicy parku.
Lokalizacja: ul. Lecznicza.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51079/1909/G0039CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51079/2361/kG0039CD.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51079/2362/zG0039CD.pdf
G0040CH- Bezpieczne Chojny - bariery trawnikowe na ul. Powszechnej naprzeciw SP 162.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wzdłuż ulicy Powszechnej pomiędzy ulicami Wdzięczną a Socjalną, wzdłuż jezdni za krawężnikami zamontowanie barier trawnikowych tylko na działce G-29 253/33.
Lokalizacja: ul. Powszechna pomiędzy ul. Wdzięczną a Socjalną - naprzeciw SP 162, strona północna.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51080/1909/G0040CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51080/2361/kG0040CH.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51080/2362/zG0040CH.pdf
G0041CD-Oaza na Podmiejskiej -zagospodarowanie patio przy ul. Podmiejskiej 21.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Miejsce zadania to patio znajdujące się między budynkami SP 83, a VI LO przy ul. Podmiejskiej. Projekt zakłada: osuszanie terenu, wydzielenie alejek wyłożonych kostką brukową, montaż 12 ławek parkowych, montaż 4 koszy na śmieci. Zakłada się zachowanie obecnej roślinności.
Lokalizacja: uI. Podmiejska 21.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51352/1909/G0041CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51352/2361/kG0041CD.pdf
G0042CD-Remont łazienek w SP 83 im. St. Jachowicza.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Projekt zakłada: zbicie tynków, położenie gładzi na ścianach i sufitach, malowanie sufitów, ułożenie płytek na ścianach i podłogach, wymianę drzwi wejściowych, montaż kabin toaletowych oraz armatury sanitarnej i luster.
Lokalizacja: uI. Podmiejska 21.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51353/1909/G0042CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51353/2361/kG0042CD.pdf
G0043CH-KOLOROWA SZKOŁA -malowanie korytarzy i wymiana drzwi w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: W ramach realizacji zadania pomalujemy 2 korytarze w skrzydle dla klas IV-VIII oraz korytarz przy szatniach klas I-III. Ponadto wymienimy drzwi na 1 piętrze w skrzydle klas IV-VIII oraz drzwi do pokoi administracyjnych szkoły a także do szatni klas I-III.
Lokalizacja: uJ. Pryncypalnej 74.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51354/1909/G0043CH.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51354/2361/kG0043CH.pdf
G0044CD-Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: 1. wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, 2. rezygnacja z likwidacji koszy i ławek, 3. 11 szt. nowych ławek zostanie dostawione (typ ławek taki jak już stojące na obiekcie, tj. stalowe, rurowe, z podłokietnikami) w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę, 4. rezygnacja z utrzymania porządku i koszenia trawników, 5. gatunki drzew i krzewów: klony, dęby, wierzby, lilaki, derenie, jaśminowce.
Lokalizacja: Park im. J. Dąbrowskiego
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51355/1909/G0044CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51355/2361/kG0044CD.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51355/2362/zG0044CD.pdf
G0045CD - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii 76 przy ul. Lenartowicza 16 dla wszystkich czytelników łódzkich bibliotek.
Lokalizacja: Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51356/1909/G0045CD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51356/2361/kG0045CD.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51356/2362/zG0045CD.pdf
G0046NN- Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 4.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowice (budżet 25 tys. zł.)
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51357/1909/G0046NN.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51357/2361/kG0046NN.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51357/2362/ZG0046NN.pdf
G0047CD-ALEJKA MIĘDZY UL. BRONIEWSKIEGO A UL. ODYNCA.
do głosowania (tak/nie): nie
Lokalizacja: Zachodnia (tylna) strona bloku Odyńca 66 pomiędzy ul. Broniewskiego a ul. Odyńca.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51358/1909/G0047CD.pdf
G0048PK-Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego łącznie z ogrodzeniem terenu ZSEiU ul. Astronautów 19.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m. W skład boiska wchodzą: a) dwa boiska do koszykówki, b) boisko do siatkówki, c) boisko do piłki ręcznej, d) ogrodzenie z bramą i dwiema furtkami, e) piłkochwyty, f) odwodnienie liniowe boiska, g) wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci, h) oświetlenie boiska i terenu.
Lokalizacja: ul. Astronaut6w 19.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51359/1909/G0048PK.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51359/2361/kG0048PK.pdf
G0049NN-Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 3.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowice (budżet 25 tys. zł.)
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51360/1909/G0049NN.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51360/2361/kG0049NN.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51360/2362/ZG0049NN.pdf
G0050NN-Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap I.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowice (budżet 25 tys. zł.)
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Rekomendacja komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51361/1909/G0050NN.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51361/2361/kG0050NN.pdf
Skan karty zmian 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51361/2362/ZG0050NN.pdf
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.