Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone w interesującym Cię rejonie / osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić które z nich dostały pozytywną rekomendację komisji, a co za tym idzie, zostały dopuszczone do głosowania

 

 

Polesie

Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone na interesującym Cię osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić, na które wnioski można głosować

 

 

P0001SP - O!siłka - minisiłownia szkolna.
Lokalizacja: ul. kpt.St.Pogonowskiego 27/29 - SP 26.
Krótki opis zadania: Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego Polesia w życie szkoły. Minisiłownia to miejsce przeznaczone dla uczniów naszej szkoły, pracowników, rodziców i chętnych mieszkańców. Siłownia zlokalizowana zostanie w budynku szkoły. Będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń cardio oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych i siłowych. Stworzenie siłowni odciąży salę gimnastyczną dzięki temu zajęcia z wychowania fizycznego nie będą prowadzone na korytarzach szkolnych. Siłownia będzie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez uczniów najstarszych klas.
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48939/1837/P0001SP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48939/1838/kP0001SP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0002SP - Ulica Legionów dziękuje za Oscara: kamień z tablicą upamiętniającą film IDA.
Lokalizacja: Ul. Legionów 39.
Krótki opis zadania: Kamień z tablicą upamiętniającą powstawanie nagrodzonego Oscarem filmu "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego na ulicy Legionów. Główna bohaterka jechała tramwajem przemieszczającym się po ul. Legionów (odcinek od ul. Gdańskiej do ul Żeromskiego).
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49596/1837/P0002SP.pdf
Rekomendacja Komisji:
do głosowania (tak/nie): nie
P0003SP - Różany ogród z fontanną w tle.
Lokalizacja: Ul. Św. Jerzego 11 oraz działki przylegające.
Krótki opis zadania: Zadanie polega na przekształceniu trzech zaniedbanych działek w romantyczny różany ogród z fontanną, pergolami, zielonymi ścianami, wartościowymi roślinami, ławeczkami (i innymi elementami małej architektury), oświetleniem, i przenośnym WC.
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49600/1837/P0003SP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49600/1838/kP0003SP.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0004KO - Remont nawierzchni chodnika (strona południowa) ul. Lorentza na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka.
Lokalizacja: Obręb P-7 działki 227/27, 227/25, 227/29, 218/24, 218/26, 218/28, 128/29, 218/31.
Krótki opis zadania: Remont nawierzchni chodnika(strona południowa) ul. Lorentza na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka . 440 m?x350,00 zł/m?=154000,00 zł brutto.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49763/1837/P0004KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49763/1838/kP0004KO.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49763/1839/zP0004KO.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0005KR - Projekt zmian nad torami.
Lokalizacja: Chodnik CH Retkinia Maratońska 24 do przejazdu kolejowego. Zielony teren rekreacyjny.
Krótki opis zadania: Należy wymienić zniszczony chodnik nagle kończący się błotnistą ścieżką i wyodrębnić ścieżkę rowerową. Także wysypać żwirem błotniste otoczenie urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Uwagi: WNIOSEK ZŁOŻONY NIEZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49780/1837/P0005KR.pdf
Rekomendacja Komisji:
do głosowania (tak/nie): nie
P0006SP - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 29.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.
Krótki opis zadania: Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100 audiobooków do zbiorów biblioteki.
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49792/1837/P0006SP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49792/1838/kP0006SP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0007MM - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 23 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.
Krótki opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek i około 70 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej Filii nr 23 im Katarzyny Kobro.
Osiedle: im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49804/1837/P0007MM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49804/1838/kP0007MM.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0008KO - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.
Krótki opis zadania: Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 80 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49805/1837/P0008KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49805/1838/P0008KO.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0009KO - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na Kozinach - Filii 21 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Dlugosza 7/9.
Krótki opis zadania: Zadanie przewiduje zakup około 320 książek i około 80 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49806/1837/P0009KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49806/1838/kP0009KO.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0010RS - Przedszkolaki - multimedia-nowoczesność w przedszkolu.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego 41.
Krótki opis zadania: Zakup dla przedszkola trzech zestawów interaktywnych (komputer i tablica interaktywna).
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50043/1837/P0010RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50043/1838/kP0010RS.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0011RS - „Estetyczne osiedle i bezpieczne przedszkolaki” – wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola nr 55.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego 41.
Krótki opis zadania: Projekt zakłada całkowitą wymianę ogrodzenia, podmurówki, słupków i przęseł 152 szt., furtka - 1 sztuka, brama wjazdowa - 2 sztuki.
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50044/1837/P0011RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50044/1838/kP0011RS.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0012KR - „Rewolucja w kuchni” – Modernizacja pionu żywieniowego w PM nr 144.
Lokalizacja: Ul. Olimpijska 6, PM Nr 144.
Krótki opis zadania: Projekt dotyczy modernizacji pionu żywieniowego w PM Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6. Niezbędne do wykonania prace dotyczą ścian, sufitów, podłóg, które są zniszczone, nierówne z licznymi śladami pęknięć i ubytków. Doposażenia w sprzęt i meble.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50045/1837/P0012KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50045/1838/kP0012KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0013KR - „Zabawolandia” – wyposażenie placu zabaw dla aktywnych przedszkolaków.
Lokalizacja: Ul.Olimpijska 6.
Krótki opis zadania: Projekt dotyczy doposażenia ogrodu przedszkolnego dla PM Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6. Plac zabaw ma przyjąć formę edukacyjną, dzięki czemu dzieci aktywnie i w sposób bardziej atrakcyjny będą mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększonego ich bezpieczeństwa.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50046/1837/P0013KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50046/1838/kP0013KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0014KR - Stop hałasowi drogowemu i kolejowemu.
Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana wzdłuż ul. Maratońskiej (od ul. Maratońska 15-36) i zjazdu z Maratońskiej do ul. Waltera-janke na odcinku 300 metrów od strony osiedla.
Krótki opis zadania: Umieszczenie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Maratońskiej i zjazdu z Maratońskiej do ul. Waltera-Janke ma na celu zmniejszenie hałasu na osiedlu Karolew - cały odcinek wynosi ok. 300 metrów. Zakładana wysokość ekranów to 4 metry. Zainstalowane ekrany od strony osiedla skutecznie zredukują uciążliwe odgłosy wszelkich pojazdów drogowych, jak i kolejowych, zapewniając tym samym większy komfort życia szczególnie: -) mieszkańcom pobliskich bloków -) małym podopiecznym przedszkola i żłobka. Ekrany akustyczne porośnięte bluszczem zachowają równowagę estetyczną otoczenia. Na części działek zamontowanie ekranów typu "Zielona Ściana", na części - zamontowanie ekranów przezroczystych nieograniczających dostępu światła do pobliskich budynków.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50574/1837/P0014KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50574/1838/kP0014KR.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0015RS - Żłobek 28. Modernizacja placu zabaw dla maluchów.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego 102.
Krótki opis zadania: Modernizacja polegać ma na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej ( z zachowaniem stref bezpieczeństwa) pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi oraz doposażeniu placu w tablice edukacyjne dla najmłodszych.
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50575/1837/P0015RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50575/1838/kP0015RS.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0016RS - Remont kładki dla pieszych nad Al. Kard. S. Wyszyńskiego usytuowanej przy pawilonie handlowym „Intermarche”.
Lokalizacja: Kładka dla pieszych usytuowana nad Al. Kard. S. Wyszyńskiego w końcowym odcinku ul. przy pawilonie handlowym "Intermarche". Kladka łączy dwa osiedla: Retkinia Południe z Retkinią Północ.
Krótki opis zadania: Kładka wybudowana w latach 70-tych ubiegłego wieku. W chwili obecnej jej stan techniczny jest daleki od doskonałości. Od czasu budowy nie była remontowana. Nie przeprowadzono żadnych zabiegów konserwacyjnych. Zużyciu uległy schody, nawierzchnia na kładce oraz obarierowanie (mocno skorodowane).
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: WNIOSEK ZŁOŻONY NIEZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50576/1837/P0016RS.pdf
Rekomendacja Komisji:
do głosowania (tak/nie): nie
P0017KR - Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na „Piaskach”.
Lokalizacja: Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.
Krótki opis zadania: Zakup ok. 150 książek i ok.50 audiobooków.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50634/1837/P0017KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50634/1838/kP0017KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0018SP - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie.
Lokalizacja: Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.
Krótki opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu około 120 książek oraz 40 audiobooków do zbiorów biblioteki Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej.
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50635/1837/P0018SP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50635/1838/kP0018SP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0019KR - Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników osiedla Retkinia - Zagrodniki.
Lokalizacja: Trawniki gdzie były wycięte drzewa lub okolica, w kwadracie ulic: Wyszyńskiego, Waltera- Janke, Maratońska, Armii Krajowej.
Krótki opis zadania: Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników. Wysokość drzewka ok. 130 - 150 cm. Do każdego drzewka-świerku dosypana ziemia do iglaków. 80 drzewek świerka kłującego. Drzewka mogą być wyższe.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50672/1837/P0019KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50672/1838/kP0019KR.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0020ZL - Pierwsza gumowa ulica w Łodzi.
Lokalizacja: Ulica Grenadierów od ul. Rąbieńskiej do końca.
Krótki opis zadania: Wyłożenie ulicy matami z kauczukowej gumy o grubości 3,2 cm, zbrojonymi stalową linką, tak aby skutecznie pozbyć się dziur w ulicy gruntowej.
Osiedle: Złotno
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50679/1837/P0020ZL.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50679/1838/kP0020ZL.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0021ZL - Oświetlenie ulic na Złotnie.
Lokalizacja: Ul. Rąbieńska, ul. Obronna.
Krótki opis zadania: Wymiana i zainstalowanie nowych opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach sieci elektroenergetycznej na ul. Rąbieńskiej 12 szt. i ul. Obronnej 5 szt.
Osiedle: Złotno
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50680/1837/P0021ZL.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50680/1838/kP0021ZL.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50680/1839/zP0021ZL.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0022ZL - Przystanki na ul. Rąbieńskiej.
Lokalizacja: Wybrane przystanki na ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej.
Krótki opis zadania: Ustawienie nowych wiat wraz z remontem nawierzchni peronów przystanków komunikacji miejskiej, w możliwych do realizacji lokalizacjach w pasie drogowym ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Przystanki nr: 1545, 1547, 1544, 1836, 1543, 1569, 1550.
Osiedle: Złotno
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50681/1837/P0022ZL.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50681/1838/kP0022ZL.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50681/1839/zP0022ZL.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0023SP - Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 24 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Ul. Legionów 71/73.
Krótki opis zadania: Zadanie przewiduje zakup ok.. 200 książek - nowości wydawniczych do zbiorów biblioteki.
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50682/1837/P0023SP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50682/1838/kP0023SP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0024KO - Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców między ul. Okrzei i ul Górną.
Lokalizacja: Ul. Okrzei pomiędzy blokami o numerze 26/28, 22 oraz ul. Górną 45.
Krótki opis zadania: Parking na około 50 miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wykonany z kostki brukowej lub z płyt jumbo, oraz wjazd na parking od ul. Okrzei i ul. Górnej.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50695/1837/P0024KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50695/1838/kP0024KO.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0025KR - Poprawa bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu PM 165.
Lokalizacja: Ul. Hufcowa 14.
Krótki opis zadania: Montaż 2 lamp solarnych LED. Poprawa stanu ogrodzenia PM 165 poprzez wymianę podmurówki, słupków, przęseł, furtek oraz bramy. Wycinka części roślin zagrażających bezpieczeństwu.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50696/1837/P0025KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50696/1838/kP0025KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0026KR - Karolew bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców. Uporządkowanie i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
Lokalizacja: Ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej.
Krótki opis zadania: Uporządkowanie i wyznaczenie 25 nowych utwardzonych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wróblewskiego, miedzy innymi poprzez zmianę organizacji ruchu. Projekt wpisuje się w uchwaloną przez Radę Miejską politykę rozwoju komunikacji miejskiej w Łodzi. Pasy ruchu zostaną wyprostowane, a parkowanie przeniesione na północną stronę, jak pokazano na rysunku w załączniku. Nastąpi demontaż niebezpiecznych szykan występujących w postaci niedostatecznie oznaczonych wysepek i demontaż poduszek berlińskich. Elementami uspokojenia ruchu pozostaną skrzyżowania równorzędne z ulicami Wioślarską i Bratysławską. Dotychczasowa organizacja ruchu funkcjonująca od ok. 2 lat nie sprawdziła się zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych oraz służb miejskich.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50715/1837/P0026KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50715/1838/kP0026KR.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50715/2714/kP0026KR-2.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0027KR - Zakup książek i audiobooków dla Zespołu Bibliotek Publicznych do wypożyczania.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. Wróblewskiego 67.
Krótki opis zadania: W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki ( w tym słuchowiska). Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla i wszystkim zainteresowanym wypożyczenie ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur szkolnych, bez potrzeby ich kupowania.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50716/1837/P0027KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50716/1838/kP0027KR.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50716/1839/zP0027KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0028KO - Kosz na śmieci ul. Waryńskiego.
Lokalizacja: Ul. Waryńskiego 2, 4.
Krótki opis zadania: Zadanie polega na postawieniu kosza na śmieci pomiędzy budynkami Waryńskiego 2 a nr 4, w okolicy schodków prowadzących do hydroforni zewnętrznej.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50718/1837/P0028KO.pdf
Rekomendacja Komisji:
do głosowania (tak/nie): nie
P0029KO - Parking ul. Waryńskiego.
Lokalizacja: Ul. Waryńskiego 4.
Krótki opis zadania: Przedmiotem zadania jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych przed blokiem poprzez utworzenie skośnych miejsc parkingowych, bez potrzeby wycinania drzewostanu.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50719/1837/P0029KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50719/1838/kP0029KO.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0030KR - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Ul. Tomaszewicza 2.
Krótki opis zadania: Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej do bezpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież. Korzystający z biblioteki widzą potrzebę powiększenia księgozbioru o nowości wydawnicze, obejmujące różnorodną tematykę: literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, poradniki, książki o Łodzi i regionie, lektury szkolne. Kupno audiobooków byłoby odpowiedzią na duże zainteresowanie czytelników, korzystających z biblioteki książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór zostałby powiększony o 250 tytułów książek i 100 audiobooków.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50734/1837/P0030KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50734/1838/kP0030KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0031KR - Zakup książek i audiobooków dla „Biblioteki z Kotem” – Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Ul. Wileńska 59.
Krótki opis zadania: Mieszkańcy osiedla proponują, by w ramach realizacji zadania zakupić książki i audiobooki dla "Biblioteki z Kotem". Jest to jedyna bezpłatna placówka kultury na osiedlu, która skupia dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów (prowadząc Klub Seniora). Oferuje książki, audiobooki i czasopisma. Nowości jest niewiele, dlatego zakup wzbogaciłby ofertę biblioteki.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50735/1837/P0031KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50735/1838/kP0031KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0032KO - Remont drogi osiedlowej, uporządkowanie miejsc parkingowych.
Lokalizacja: Droga osiedlowa między blokami należącymi do do ul. Wapiennej 39/41, 43/47, 49/51, ul. Ossowskiego 10,12,14. Działki P7 -126/11, P7-449/4, P7-447/1.
Krótki opis zadania: Remont drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: WNIOSEK PRZEKWALIFIKOWANY NA L0294.
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50736/1837/P0032KO.pdf
Rekomendacja Komisji:
do głosowania (tak/nie): nie
P0033KR - Zakup ksiązek i audiobooków dla czytelników Filii 32 Miejskiej Biblioteki.
Lokalizacja: Ul. Retkińska 127.
Krótki opis zadania: W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla bezpłatny dostęp do ukazujących się nowości wydawniczych. Dzięki pozyskaniu wnioskowanej kwoty księgozbiór biblioteki wzbogaciłby się o około 180 tytułów książkowych i 40 audiobooków.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50742/1837/P0033KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50742/1838/kP0033KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0034RS - Dobry i nowy parkiet sportowy dla SP 19 i PG 21.
Lokalizacja: Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.
Krótki opis zadania: Wymiana posadzki głównej sali gimnastycznej jako wykonanie niezbędnych prac remontowych dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dodatkowo wymiana posadzki balkonu i wymiana barierki na nową.
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50743/1837/P0034RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50743/1838/kP0034RS.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0035KO - Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltem lub innym środkiem wjazdu między szczytami bloków.
Lokalizacja: Z lewej strony bloku Pietrusińskiego 24/28 - wjazd do pergol na śmieci. Pomiędzy szczytami budynków Pietrusińskiego 18/22 a Pietrusińskiego 24/28.
Krótki opis zadania: Wyrównanie - utwardzenie i wylanie betonem lub asfaltem. Teren około 50 m?, od ul. Pietrusińskiego do pergol na śmieci.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50769/1837/P0035KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50769/1838/kP0035KO.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50769/1839/zP0035KO.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0036KO - Wyrównanie - utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką.
Lokalizacja: Plac przy skrzyżowaniu ul. Pietrusińskiego a przejazdem do ul. Odolanowskiej (przy garażach), za Lecznicą dla zwierząt.
Krótki opis zadania: Teren ok. 100 do 120 m?, bardzo zaniedbany i nigdy przez nikogo nie sprzątany. Wygląd straszny, podczas opadów deszczu straszne błoto. Miejsce wykorzystywane do parkowania samochodów, mieści się 8 samochodów i jeszcze jest miejsce dla postawienia 2 ławek. Na naszym osiedlu jest duży brak parkingów a uliczki są wąskie i każde miejsce jest bardzo cenne. Prosimy tylko o wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką, bez wyznaczania miejsc parkingowych. Może znajdzie się miejsce na dwie ławeczki i stolik.
Osiedle: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50770/1837/P0036KO.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50770/1838/kP0036KO.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50770/1839/zP0036KO.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0037SP - Zakup ksiązek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Fantastycznej "Na Piętrze".
Lokalizacja: Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a.
Krótki opis zadania: Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 100 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dorosłych i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Stare Polesie, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50834/1837/P0037ZL.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50834/1838/kP0037SP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0038SP - Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce.
Lokalizacja: DDP al.. 1 Maja 24/26.
Krótki opis zadania: Doposażenie placówki w fotele i narożnik oraz sprzęt gastronomiczny (szafa mroźnicza i obierak do ziemniaków z separatorem obierzyn).
Osiedle: Stare Polesie
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50835/1837/P0038SP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50835/1838/kP0038SP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0039ZL - Park na Górce Retkińskiej.
Lokalizacja: Teren zielony przy slrzyżowaniu Juszczakiewicza, Kusocińskiego - kwartał Juszczakiewicza, Kusocińskiego, Konstantynowska, Ogród Botaniczny.
Krótki opis zadania: Utworzenie alejki wzdłuż południowej strony górki, od istniejącej ścieżki przy ogródkach rekreacyjnych do parkingu przy Juszczakiewicza. Alejka przepuszczalna glinowo-żwirowa 750 m? długość 450 m. Altanka z bali i grill parkowy w obecnym miejscu grillowym, ławki z bali wzór zastosowany na Lublinku, kosze. Miejscowy plan zagospodarowania dla Górki Retkińskiej, poprzedzony zbieraniem pomysłów za pomocą portalu Vox Populi. Obszar powinien pozostać terenem zielonym.
Osiedle: Złotno
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50836/1837/P0039ZL.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50836/1838/kP0039ZL.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50836/1839/zP0039ZL.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0040KR - Remont szatni w budynku SP 164.
Lokalizacja: Ul. Wróblewskiego 65.
Krótki opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt. W rozległych podziemiach budynku zostanie ponadto wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50854/1837/P0040KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50854/1838/kP0040KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0041KR - Sala językowa dla uczniów SP 164.
Lokalizacja: Ul. Wróblewskiego 65.
Krótki opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki sali językowej i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50855/1837/P0041KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50855/1838/kP0041KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0042KR - Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy SP 164.
Lokalizacja: Ul. Wroblewskiego 65.
Krótki opis zadania: W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego boiska, odbędzie się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, złożonego z boiska wielofunkcyjnego - w skład którego wejdą boisko do gry w piłkę ręczną, do gry w koszykówkę i siatkówkę - z przylegającą do niego bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto pozostałe fragmenty betonowych, zniszczonych boisk zostaną zagospodarowane tak, by ukształtować tereny zielone stwarzające przyjazne dla użytkowników otoczenie.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50856/1837/P0042KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50856/1838/kP0042KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0043ZL - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Retkińskiego Pola.
Lokalizacja: Kwartał Juszczakiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeka Łódka.
Krótki opis zadania: Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału Juszczakiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeki Łódka. Teren należy do dużego dewelopera, który ogłosił już budowę pierwszych bloków i wybudował market przy kusocińskiego. W planie należy chronić teren lasu Retkińskiego i zapewnić pzrejście pomiędzy Konstantynowską i kusocińskiego. Po zabudowie całego terenu mieszkać może tam 10 000 ludzi. Spowoduje to całkowity paraliż zarówno ulic jak i komunikacji miejskiej na Retkini.
Osiedle: Złotno
Kategoria: Inne
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50857/1837/P0043ZL.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50857/1838/kP0043ZL.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0044KR - Bezpieczna Maratońska – Pas rozpędowy przy Obywatelskiej.
Lokalizacja: Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa.
Krótki opis zadania: W celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia korków zostanie wykonana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Maratońska-Przełajowa. Projekt zakłada utworzenie pasa włączeń i wyłączeń dla pojazdów na ul. Przełajową i z ul. Przełajowej w lewo.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50858/1837/P0044KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50858/1838/kP0044KR.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50858/1839/zP0044KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0045RS - Remont Popiełuszki.
Lokalizacja: Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego.
Krótki opis zadania: Wymiana warstw konstrukcyjnych (zły stan podbudowy), krawężników wraz z opaską, położenie nowych warstw bitumicznych.
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50859/1837/P0045RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50859/1838/kP0045RS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50859/1839/zP0045RS.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0046RS - Poprawa bezpieczeństwa w okolicy szkoły i orlika.
Lokalizacja: P22-73 w okolicach bramy orlika.
Krótki opis zadania: Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy w rejonie szkoły podstawowej, polegającej na ustawieniu gumowych słupków które uniemożliwią wjazd samochodom osobowym, a pozwalają na przejechanie straży pożarnej czy karetek. Obecnie chodnik pomiędzy szkołą a orlikiem notorycznie jest wykorzystywany przez samochody przeciskające się pomiędzy dziećmi idącymi do szkoły.
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50896/1837/P0046RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50896/1838/kP0046RS.pdf
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): nie
P0047LP - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Lokalizacja: Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.
Krótki opis zadania: Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.
Osiedle: Lublinek - Pienista
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50897/1837/P0047LP.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50897/1838/kP0047LP.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50897/1839/zP0047LP.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0048KR - Modernizacja ul. Gwiazdowej
Lokalizacja: Cała krótka ul. Gwiazdowa - od ul. Wileńskiej.
Krótki opis zadania: Remont nawierzchni jezdni ul. Gwiazdowej z wydzieleniem kilkunastu nowych miejsc postojowych oraz wymiana części chodnika.
Osiedle: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50898/1837/P0048KR.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50898/1838/k0048KR.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0049RS - Cyfrowa Pracownia Językowa w SP 6.
Lokalizacja: Ul. Kusocińskiego 116.
Krótki opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, stwarzającej warunki do efektywnej nauki pracowni językowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt.
Osiedle: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50907/1837/P0049RS.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50907/1838/kP0049RS.pdf
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
do głosowania (tak/nie): tak
P0050MM - "Sportowcy w 100-lecie dla Niepodległej" projekt sportowo-historyczny.
Lokalizacja: Sp 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. ul. Praussa 2.
Krótki opis zadania: Cykl zajęć historyczno-sportowych mający na celu propagowanie historii regionalnej, historii polskiego sportu oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Będzie to połączenie zajęć teoretycznych i zajęć ruchowych. Zajęcia będą przeprowadzone w oparciu o bazę SP 40 jak również w parku nieopodal szkoły raz boisko "Orlik" znajdujące się przy XVIII LO. Projekt obejmuje również spotkania ze znanymi i zasłużonymi sportowcami Łodzi i okolic.
Osiedle: im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50908/1837/P0050MM.pdf
Rekomendacja Komisji:
do głosowania (tak/nie): nie
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.