Tu możesz:

 • sprawdzić, jakie wnioski zostały złożone w interesującym Cię rejonie / osiedlu,
 • przeczytać w skanach wniosku czego dotyczą
 • przejrzeć wnioski dot. wybranej kategorii, np. zieleni czy infrastruktury
 • sprawdzić które z nich dostały pozytywną rekomendację komisji, a co za tym idzie, zostały dopuszczone do głosowania

 

 

Ponadosiedlowe

BO 2018/2019 wnioski na zadania ponadosiedlowe

L0002 - Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla tkaczy.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje modernizację otoczenia osiedla mieszkaniowego Grembach, w tym wyrównanie terenu i budowę alejki w centralnym miejscu osiedla, budowa chodnika, miejsc wypoczynkowych, budowa placu zabaw, wytyczenie miejsc parkingowych oraz wymianę bramy wjazdowej i montaż szyldu: witamy na Grembachu. Na terenie osiedla powinna stanąć tablica pamiątkowa opisująca historię osiedla.
Lokalizacja: Ul. Czechosłowacka 5.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49736/1876/L0002.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49736/1877/kL0002.pdf
L0003 - Ul. Nowokonstytucyjna - przedłużenie do al. Piłsudskiego.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przedłużenie ulicy Konstytucyjnej do Al. Piłsudskiego i obejmuje odcinek drogi od Konstytucyjnej przy Małachowskiego i dalej między parkami 3 Maja i Parkiem Baden Powella- do Al. Piłsudskiego ok. 900 m.
Lokalizacja: Ul. Konstytucyjna / Małachowskiego i dalej teren między Parkiem 3 Maja, a parkiem Baden Powella do al. Piłsudskiego.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49737/1876/L0003.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49737/1877/kL0003.pdf
L0004 - Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Powszechny program z którego może skorzystać każdy mieszaniec lub przedsiębiorca działający na terenie objętych programem rewitalizacji Lodzi. Z programu dofinansowania zakupu rowerów towarowych (cargo) może skorzystać każdy, kto zgłosi się do Urzędu Miasta Łodzi z wypełnionym stosownym wnioskiem i zadeklaruje zakup roweru towarowego ułatwiającego poruszanie się po mieście i/lub przewóz towarów większych gabarytów.
Lokalizacja: Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49738/1876/L0004.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49738/1877/kL0004.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49738/2707/kL0004-1.pdf
L0005 - Zabytkowy Park Julianowski - zaopiekuj się mną.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Celem zmian jest powiększenie parku, stworzenie nowej ścieżki rowerowej, uczynienie kolejnego przyjaznego dla mieszkańców miejsca w Łodzi. Nowe nasadzenia kwiatów i krzewów oraz nowo zamontowane latarnie zwiększą walory Parku Julianowskiego. Zadanie polega na uzyskaniu bezkrawężnikowej nawierzchni na ulicy Biegańskiego -wzdłuż parku Julianowskiego oraz wzbogaceniu przestrzeni o elementy historycznej architektury. Zadanie polepszy przestrzeń parkową i jej funkcje rekreacyjno-spacerowe.
Lokalizacja: Park Julianowski i ul. Biegańskiego - odcinek od ul. Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż parku, po obu stronach ulicy.
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji lub
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49739/1876/L0005.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49739/1877/kL0005.pdf
L0006 - Bezpieczny Julianowski - Oświetlenie głównej alejki i rejonu altany.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Oświetlenie rejonu altany: długość trasy to 230 m. Planowane jest zamontowanie ok. 5 lamp i 5 lamp posadzkowych, koszt - 100 tys. zł. Dodatkowo oświetlenie alejki od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany: długość trasy wynosi 1250 m. Prawidłowe oświetlenie wymaga montażu ok. 60 lamp, 1 lampa z montażem to ok. 10 tys. zł, Koszt budowy oświetlenia - ok. 600 tys. zł.
Lokalizacja: Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49740/1876/L0006.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49740/1877/kL0006.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49740/1878/ZL0006.pdf
L0007 - Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla wszystkich.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Organizacja pięciodniowej imprezy plenerowej z zakresu historii Polski i Europy. Przewiduje się, iż w maju lub wrześniu w plenerze ma powstanie 8-10 osad (grup) historycznych z różnych epok, zamieszkujących Polskę i Europę do XIX wieku. Każda osada będzie prezentowała inny rejon i wiek, ukazywała swoja kulturę, codzienne życie. Na jednej wspólnej scenie estradowej, przez 45 minut, każda osada ( grupa) będzie codziennie prezentowała swoja kulturę i historie.
Lokalizacja: Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki.
Kategoria: Sport i rekreacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49741/1876/L0007.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49741/1877/kL0007.pdf
L0008 - Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i muzyka Romska.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Organizacja przedsięwzięcia: dwudniowej imprezy plenerowej i siedmiodniowego cyklu prezentacji oryginalnego autentycznego taboru cygańskiego. Przewiduje się, iż w sezonie letnim w plenerze ma powstać wędrowny obóz cygański z lat 50 - 60 XX wieku, z uwzględnieniem prezentacji ogniska, oryginalnych strojów i pokazów tańca - barwnego korowodu, który przez siedem kolejnych dni będzie ukazywał codzienne życie i twórczość społeczności Romskiej. Efektem finalnym cyklu prezentacji - przedsięwzięcia, będą dwa koncerty w godzinach wieczornych, każdy trwający minimum 4 godziny, odbywające się przez dwa kolejne dni z udziałem artystów/zespołów prezentujących muzykę Romska. Koncerty odbędą się w plenerze na przygotowanych do tego celu profesjonalnych scenach estradowych z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem.
Lokalizacja: Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki.
Kategoria: Sport i rekreacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49742/1876/L0008.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49742/1877/kL0008.pdf
L0009 - Odtworzenie wnętrza kultowej kawiarni świata filmu HONORATKA.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Przenośna wystawa w postaci tekturowych figur gości kultowej kawiarni Honoratka, wybitnych przedstawicieli świata filmu polskiego i światowego (monidła, standy postaci). Elementy te zostaną w miarę wiernie odtworzone w oparciu o zachowane fotografie i filmy dokumentalne i fabularne (filmy dokumentalne np. „Czarodzieje Honoratki", filmy fabularne „Ostatnia szansa" - odcinek 5 serialu „Stawka większa niż życie"), wspomnienia gości. Figury mają być umieszczone w taki sposób aby zwiedzający ekspozycję mogli sobie zrobić fotografię.
Lokalizacja: Przestrzenie miejskie wymagające promowania i ożywienia.
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49743/1876/L0009.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49743/1877/kL0009.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49743/1878/ZL0009.pdf
L0010 - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner numery taborowe: 1210, 1213 poprzez montaż siedzeń tapicerowanych, które zastąpiono niewygodnymi siedzeniami plastikowymi.
Lokalizacja: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner nr tab. 1210, 1213.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49744/1876/L0010.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49744/1877/kL0010.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49744/1878/ZL0010.pdf
L0011 - Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od al.Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po północnej stronie ulicy na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po północnej stronie ulicy na odcinku od al.Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49745/1876/L0011.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49745/1877/kL0011.pdf
L0012 - Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Ossendowskiego do ul. Puszkina.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Ossendowskiego do ulicy Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i Tomaszowska.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy na odcinku od ul. Ossendowskiego do ul. Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i Tomaszowska.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49746/1876/L0012.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49746/1877/kL0012.pdf
L0013 - Budowa drogi rowerowej w ul. Tomaszowskiej od ul. Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Tomaszowskiej po zachodniej stronie ulicy na odcinku od Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i Olechowską.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Tomaszowskiej po zachodniej stronie ulicy na odcinku od Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i Olechowską.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49747/1876/L0013.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49747/1877/kL0013.pdf
L0014 - Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 78 do nr 86.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej po zachodniej stronie ulicy na odcinku od posesji nr 78 do posesji nr 86.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 78 do nr 86.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49748/1876/L0014.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49748/1877/kL0014.pdf
L0015 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Antycznej do granicy miasta.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Antycznej do granicy miasta.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od Antycznej do granicy miasta.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49749/1876/L0015.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49749/1877/kL0015.pdf
L0016 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Wycieczkowej do ulicy Antycznej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49750/1876/L0016.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49750/1877/kL0016.pdf
L0017 - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796, 2797, 2798, 2799 poprzez montaż nowych siedzeń tapicerowanych, które zastąpiono niewygodnymi siedzeniami plastikowymi.
Lokalizacja: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49751/1876/L0017.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49751/1877/kL0017.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49751/1878/ZL0017.pdf
L0018 - Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 86 do ul. Okólnej.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej po zachodniej stronie ulicy na odcinku od posesji nr 86 do ulicy Okólnej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 86 do ul. Okólnej.
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49752/1876/L0018.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49752/1877/kL0018.pdf
L0019 - Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie polega na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, który będzie dysponowany do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta Łodzi.
Lokalizacja: Teren całego miasta Łodzi.
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49753/1876/L0019.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49753/1877/kL0019.pdf
L0020 - Ciszej na działkach w Łagiewnikach (Ekrany akustyczne przy DK71).
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż północnej granicy sektora A Rodzinnych Ogródków Działkowych „Łagiewniki" w Lodzi.
Lokalizacja: Południowa strona Drogi Krajowej nr 71 od ul. Antycznej do ul. Przyklasztorze.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49754/1876/L0020.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49754/1877/kL0020.pdf
L0021 - Bezpieczniejszy skwerek - oświetlenie skweru przy ul. Julianowskiej i Zgierskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Powierzchnia do remontu - 847 m2, koszt to ok. 338800,00 zł Przy tradycyjnym oświetleniu proponuje się rozstawę lamp co 15 m, czyli około 20 lamp. Jedna lampa to szacunkowo 12 tys. zł z montażem. Ławka zwykła rurowa z podłokietnikami to koszt 1370 zł z montażem i podbudową z kostki szarej betonowej. Kosz to wydatek około 470 zł z montażem.
Lokalizacja: Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska i Julianowska - Działka nr B49-2/3.
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49755/1876/L0021.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49755/1877/kL0021.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49755/1878/ZL0021.pdf
L0022 - 1+2 na bus pasach.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie dotyczy dopuszczenia poruszania się samochodów osobowych po buspasach o ile w 1 samochodzie oprócz kierowcy znajduje się conajmniej 2 pasażerów.
Lokalizacja: Ulice należące do gminy Łódź na których wytyczone zostaly Bus pasy.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49756/1876/L0022.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49756/1877/kL0022.pdf
L0023 - Witajcie w Łodzi - mieście nieprzyjaznym dla kierowców. Akcja informacyjna.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Wyrażając oburzenie polityką komunikacyjną miasta - zamykaniem ulic, zawężaniem ulic, uniemożliwianiem wjazdu do centrum miasta, ograniczeniem możliwości dostępu do uslug przez brak parkingów miejskich, likwidacją miejsc parkingowych w centrum oczekujemy kampanii informacyjnej na billboardach przy drogach wjazdowych do miasta z przewodnim hasłem: Witamy w Łodzi, mieście nieprzyjaznym dla kierowców.
Lokalizacja: Ulice wjazdowe do miasta.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49757/1876/L0023.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49757/1877/kL0023.pdf
L0024 - Odbudowa historycznego hipodromu - etap I.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie ma na celu odbudowę historycznych Torów Wyścigów Konnych w Rudzie Pabianickiej, które funkcjonowały w latach 1902 - 1939. Z uwagi na rozmach inwestycji zadanie ma charakter kilkuetapowy.
Lokalizacja: Kwartał ulic: Konna, Wyścigowa, Długa i Ksawerowska.
Kategoria: Sport i rekreacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49758/1876/L0024.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49758/1877/kL0024.pdf
L0025 - Magia Trzech Stawów.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Rewitalizacja trzech „wyschniętych" stawów - remont / przebudowa mostków wraz z całą architekturą służącą funkcjonowaniu stawów, nasadzenie roślin wodnych, ustawienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie kupy). Wyznaczenie naturalnych alejek.
Lokalizacja: Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49759/1876/L0025.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49759/1877/kL0025.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49759/1878/ZL0025.pdf
L0026 - Wieża widokowa nad Morzem Zielonym.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Wznosząca się nad koronami drzew wieża widokowa ma sprawiać wrażenie pobytu nad Morzem Zielonym i pozwalać na czerpanie energii z natury w niestandardowy sposób. Za Morze Zielone przyjmuje się drzewa w lesie.
Lokalizacja: Las - Brus.
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49760/1876/L0026.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49760/1877/kL0026.pdf
L0027 - Łabędzie jak za dawnych lat.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie polega na sprowadzeniu łabędzi i stworzeniu im odpowiednich warunków bytowych.
Lokalizacja: Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49761/1876/L0027.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49761/1877/kL0027.pdf
L0028 - Potwór z Neru.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Potwór z Neru to instalacja artystyczna, która reaguje na dotyk człowieka zmianą kolorów i wydawaniem dźwięków. Potwór powinien być posadowiony nad brzegiem zbiornika wodnego.
Lokalizacja: Park im. 1 Maja/Stawy Stefańskiego.
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49762/1876/L0028.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/49762/1877/kL0028.pdf
L0029 - Światełko pamięci - zniczomaty na cmentarzach komunalnych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup urządzeń do sprzedaży zniczy, wkładów i zapałek. Zniczomaty ustawione zostaną na terenie trzech cmentarzy komunalnych w Łodzi.
Lokalizacja: CK Doły, al. Palki 9, CK Szczecińska ul. Hodowlana 28/30, CK Zarzew ul. Przybyszewskiego 325.
Kategoria: Inne
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50580/1876/L0029.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50580/1877/kL0029.pdf
L0030 - Remont nawierzchni alei głównej na cmentarzu komunalnym Zarzew.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Remont nawierzchni głównego ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu Komunalnym Zarzew polegać będzie na wymianie podbudowy oraz ułożeniu obrzeży i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość alei około 370 m, szerokość 5,00 m.
Lokalizacja: Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 325.
Kategoria: Inne
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50581/1876/L0030.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50581/1877/kL0030.pdf
L0031 - Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada montaż 18 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne oraz bezzasadne.
Lokalizacja: Przystanki:• Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485)• Zachodnia - Limanowskiego (1397), (1394)• Zachodnia - Lutomierska (1399), (1393)• Zachodnia -Manufaktura(2316)• Próchnika- Piotrkowska (0870)• Jaracza - Piotrkowska (0225)• Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364)• Bałucki Rynek (1869,1870)• Struga - Piotrkowska (0248)• Zamenhofa - Piotrkowska (1422)• Włókniarzy - Mickiewicza (1323), (2093)• Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska (1599)• Brzeźna - Piotrkowska (0080, 0081)• Żeromskiego - Pl. Barlickiego (1516,1517)• Pałki - Wojska Polskiego (1114,1092)• Wojska Polskiego - Pałki (1337), (1341)• Kopcińskiego - Rondo Solidarności (1791, 03 66)
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50582/1876/L0031.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50582/1877/kL0031.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50582/1878/ZL0031.pdf
L0032 - Organizacja koncertu poezji śpiewanej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada organizację koncertu poezji śpiewanej w Parku Źródliska I w okresie sierpnia. Aranżacja koncertu powinna zapewniać nastrój wyjątkowej chwili tzn. klimatyczne oświetlenie, leżaki dla słuchaczy.
Lokalizacja: Park Źródliska I
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50583/1876/L0032.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50583/1877/kL0032.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50583/1878/ZL0032.pdf
L0033 - Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada montaż 19 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne oraz bezzasadne.
Lokalizacja: Przystanki:Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436)Limanowskiego — Klonowa (0440, 0447)Limanowskiego - Sierakowskiego (0446, 0441)Limanowskiego - Piwna (0445, 0442)Włókniarzy-Lutomierska(1315, 1306)Włókniarzy - Żubardzka (1305, 1316)Włókniarzy-Długosza (l317, 1304)Piotrkowska - Żwirki (0401), (1522)Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769)Piotrkowska - pl. Katedralny (0772), (0767)Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), (0105)Dąbrowskiego - Kossaka (0118)Dąbrowskiego - Podhalańska (0117)Pomorska - Lumubmby (0848)Pomorska - Tamka (0830), (0849).
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50584/1876/L0033.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50584/1877/kL0033.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50584/1878/ZL0033.pdf
L0034 - Oświetlenie łódzkich przystanków.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada montaż 118 lamp LED na przystankach komunikacji miejskiej (l lampa na przystanek) wskazanych we wniosku oraz przez mieszkańców w głosowaniu za pomocą strony VOX POPULI. Zadanie jest zadaniem systemowym.
Lokalizacja: Przystanki:• Zgierska - Dolna (1430), (1465)• Zachodnia - Limanowskiego (1395), (1396)• Zachodnia - Lutomierska (1398), (1392)• Zachodnia - Legionów (1401), (1391)• Zachodnia - Zielona (1403)• Kościuszki - Zielona (0394)• Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769)• Piotrkowska - Pl. Katedralny (0772), (0767)• Piotrkowska - Czerwona (0774), (0766)• Pabianicka - Rondo Lotników Lwowskich (0689), (0682)+ 100 wiat przystankowych wybranych przez mieszkańców w głosowaniu internetowym.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50585/1876/L0034.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50585/1877/kL0034.pdf
L0035 - Wydłużenie linii nr 5 do Chochoła.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada wydłużenie linii nr 5 do pętli tramwajowej Chochoła od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od marca do grudnia 2019 roku. Łącznie z pętli Chochoła dziennie powinno odjeżdżać 81 pojazdów (przy założeniu 12 minutowej częstotliwości). W okresie wakacyjnych rozkładów jazdy prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu liczba dziennych odjazdów.
Lokalizacja: Pętla tramwajowa Chochoła.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50586/1876/L0035.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50586/1877/kL0035.pdf
L0036 - Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet dla trasy ŁTR i WZ.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Zadanie zakłada przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na wymienionych skrzyżowaniach w taki sposób, żeby to tramwaj i autobus miał tam bezwzględny priorytet. Dodatkowo zadanie zakłada umieszczenie na przystanku Piotrkowska Centrum plakatu informującego o zaistniałym polepszeniu w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz korektę rozkład jazdy.
Lokalizacja: Skrzyżowania znajdujące się w kolizji z trasą tramwajową WZ, ŁTR oraz inne newralgiczne dla pasażerów (wymienione w szczegółowym opisie).
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50587/1876/L0036.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/50587/1877/kL0036.pdf
L0037 - Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu przy Drewnowskiej.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Likwidację powierzchni wyłączonej z ruchu na północ od ul. Drewnowskiej (wydłużenie pasa do lewoskrętu) działka B-45 69/33.
Lokalizacja: Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską.
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51000/1876/L0037.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51000/1877/kL0037.pdf
Skan karty zmian we wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51000/1878/ZL0037.pdf
L0038 - Zdrowy przedszkolak - zakup oczyszczaczy powietrza do łódzkich przedszkoli.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Projekt zakłada zakup oczyszczaczy powietrza do PM 118
Lokalizacja: Łódzkie przedszkola
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Rekomendacja Komisji:
Uwagi: Wniosek został przekwalifikowany na zadanie osiedlowe pod nr ID G0211CD.
L0039 - Łódź bez wraków.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Celem zadania jest usunięcie z ulic pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane. Takie „wraki" stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego oraz negatywnie wpływają na krajobraz miejski i wizerunek naszego miasta. Dlatego też koniecznym jest zintensyfikowanie działań zmierzających do usuwania takich pojazdów poprzez doposażenie Sekcji ds. Pojazdów Straży Miejskiej.
Lokalizacja: Miasto Łódź.
Kategoria: Inne
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51002/1876/L0039.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51002/1877/kL0039.pdf
L0040 - Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - etap l (plac zabaw).
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Budowa placu zabaw w skład, którego wchodziłoby kilka dużych zestawów typu: gry i zabawy oraz statek. Zestawy zostałyby zamontowane w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka Jordanowskiego. Obecnie teren ten jest zniszczonych i zdewastowany. Dodatkowo powstałyby dwie huśtawki wahadłowe podwójne, zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela, cztery bujaki oraz piaskownica. Zostałoby również zamontowanych około dziesięciu ławeczek oraz kosze na śmieci.
Lokalizacja: Przy ul. Józefa.
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51003/1876/L0040.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51003/1877/kL0040.pdf
L0041 - Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy PM137- Integracyjnym.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkolnego o wielofunkcyjną salę do zabaw i terapii, zaplecze sanitarne oraz szatnię. Zaplecze sanitarne oraz szatnia znajdować się będą w przebudowanej części budynku. Dobudowana zostanie sala o powierzchni 150 m2 Doposażenie przebudowanej części: toalety, wieszaki na ubrania oraz ławeczki. Doposażenie sali: podest teatralny do przedstawień, kotary, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt specjalistyczny, pomoce do ćwiczeń i zabaw.
Lokalizacja: PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6.
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51004/1876/L0041.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51004/1877/kL0041.pdf
L0043 - Wymiana wiaty przystankowej i wymiana chodnika wraz z podłożem związanego z przystankiem i otoczeniem przystanku.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Usunięcie starej, zniszczonej, blaszanej wiaty przystankowej i wybudowanie nowej, przeszklonej, utrzymanej w stylu takim jak np. na ul. Kopernika pomiędzy ulicami Gdańską i Żeromskiego. Wymiana podłoża na którym znajduje się przystanek wraz z chodnikiem otaczającym rzeczony, na kostkę brukową i nowe „małe" płyty chodnikowe (takie jak na innych zmodernizowanych ciągach komunikacyjnych).
Lokalizacja: Róg ulic Gdańskiej i Zielonej (w sąsiedztwie nieruchomości Gdańska 54).
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51006/1876/L0043.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51006/1877/kL0043.pdf
L0044 - Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do ebooków dla użytkowników BM.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do platformy Legimi, oferującej zasób 25 000 e-booków i audiobooków. Legimi umożliwia korzystanie z różnych wydawnictw cyfrowych w formie abonamentu dla dużych grup czytelników. Najbogatszy w ofercie pakiet umożliwia „przeczytanie" 1250000 stron, co daje około 6000 książek średniej objętości. Dostęp do usługi uzyskać można wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania. W tym samym czasie z usługi korzystać może 1000 użytkowników. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom miasta czytanie najnowszej literatury bez ograniczeń, w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku. Zadanie zrealizowane będzie poprzez sieć Filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi - instytucji najlepiej przygotowanej, kompetentnej i doświadczonej w udostępnianiu książek. Usługa ta dla mieszkańców będzie bezpłatna. Koszt zadania to 40 000 zł brutto.
Lokalizacja: BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51007/1876/L0044.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51007/1877/kL0044.pdf
L0045 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i korytarza piwnicznego.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Pomieszczenia sanitarne wymagają wymiany sanitariatów, armatury oraz płytek ściennych gresu podłogowego. Obecny stan tych pomieszczeń stwarza duże problemy z ich użytkowaniem. Nie spełnia współczesnych standardów. Korytarz piwniczny/komunikacyjny / wymaga demontażu starych, śliskich płytek podłogowych, których stan zagraża bezpieczeństwu uczniów, pracowników szkoły oraz innych użytkowników wynajmujących pomieszczenia szkolne.
Lokalizacja: Budynek III LO, ul. Sienkiewicza 46.
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51008/1876/L0045.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51008/1877/kL0045.pdf
L0046 - Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Wykonanie niezbędnych prac związanych z przystosowaniem terenu wokół budynku hospicjum stacjonarnego - z myślą o osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych a mianowicie: przygotowanie dróg wewnętrznych, podjazdów dla karetek i transportu sanitarnego, miejsc parkingowych dla rodzin pacjentów hospicjum stacjonarnego. Uporządkowanie oraz kosmetyka istniejącego drzewostanu oraz terenów zielonych pod względem przystosowania do przebywania pacjentów na świeżym powietrzu (jeśli będzie to możliwe z uwagi na stan pacjenta i pogodę). Planowane jest też wykonanie oświetlenia terenu.
Lokalizacja: Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51009/1876/L0046.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51009/1877/kL0046.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51009/2707/kL0046-1.pdf
L0047 - Kolorowy Dom - remont pomieszczeń w PPS Dom Kombatanta.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Kolorowy Dom to zadanie związane z remontem pomieszczeń DPS. Malowanie ok. 20 pomieszczeń - 600m2 powierzchni malowania, położenie kolorowych tynków mineralnych lub wykładziny ściennej typu tarkett - ok. 350m2, wymiana części wykładzin podłogowych - ok. 200m2 typu tarkett.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Rekomendacja Komisji:
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51010/1876/L0047.pdf
L0048 - Ogród marzeń dla seniora - stworzenie ogrodu z pięknymi 100-letnimi tulipanowcami w DPS Dom Kombatanta.
do głosowania (tak/nie): nie
Krótki opis zadania: Jednostkę otacza teren, który nie jest w pełni zagospodarowany, ale rosną na nim ponad 100 letnie okazy tulipanowców, które przyciągają miłośników przyrody z całej Łodzi. Stworzenie alejek spacerowych z kostki granitowej (ok. 200m2); montaż oświetlenia, zabiegi pielęgnacyjne roślin (wykonanie cięć pielęgnacyjnych istniejącego starodrzewu, karczowanie samosiewów); założenie trawnika (ok. 600 m2); nasadzenie krzewów i drzew liściastych (magnolie, hortensje, pęcherznice itp.); posadzenie żywopłotu z roślin iglastych; nasadzenia kwiatowe; ustawienie ławek (ok.ószt.), koszy (ok.4szt.) niezmiernie uatrakcyjniłoby pobyt w DPS, poszerzyło zakres oferowanych zajęć terapeutycznych. Poprawa estetyki ogrodu DPS, ze szczególnym uwzględnieniem wyeksponowania drzew tulipanowców sprzyjałoby kontaktom mieszkańców DPS ze środowiskiem zewnętrznym, a postawiona (dzięki darowiznom i środkom z Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi) duża altana, zaczęłaby wreszcie tętnić życiem.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Rekomendacja Komisji:
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51011/1876/L0048.pdf
L0049 - W drogę - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta umożliwi integrację naszych seniorów ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy mogli zabierać na imprezy czy też wycieczki więcej seniorów. Wielu z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Zakupimy taki samochód, który umożliwi przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę tym mieszkańcom na zwiedzenie nowych miejsc. Samochód jest nam niezbędny i na co dzień wykorzystywany jest do przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie (kilkanaście w tygodniu). Średnia wieku mieszkańców - 86 lat.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51012/1876/L0049.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51012/1877/kL0049.pdf
L0050 - Patrol Sekcji Konnej Straży Miejskiej dotrze w każdy rejon Łodzi.
do głosowania (tak/nie): tak
Krótki opis zadania: Sekcja Konna Straży Miejskiej pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Doposażenie Sekcji w niezbędny sprzęt zintensyfikuje jej działania, zwiększy efektywność prowadzonych interwencji, pozwoli zrealizować ich większą ilość oraz skróci czas ich realizacji. Powyższe pozytywnie wpłynie na zwiększenie wśród łodzian poczucia bezpieczeństwa oraz standardu wypoczynku na terenach zielonych miasta.
Lokalizacja: Miasto Łódź.
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Skan wniosku: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51013/1876/L0050.pdf
Skan karty analizy 1: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51013/1877/kL0050.pdf
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.