Ponadosiedlowe

BO 2018/2019 ponadosiedlowe

L0001 - A wszystko te czarne oczy - miś panda w łódzkim zoo.
Lokalizacja: Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0001.pdf
Skan karty analizy 1: kL0001.pdf
L0002 - Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla tkaczy.
Lokalizacja: Ul. Czechosłowacka 5.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0002.pdf
Skan karty analizy 1: kL0002.pdf
L0003 - Ul. Nowokonstytucyjna - przedłużenie do al. Piłsudskiego.
Lokalizacja: Ul. Konstytucyjna / Małachowskiego i dalej teren między Parkiem 3 Maja, a parkiem Baden Powella do al. Piłsudskiego.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0003.pdf
Skan karty analizy 1: kL0003.pdf
L0004 - Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi.
Lokalizacja: Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0004.pdf
Skan karty analizy 1: kL0004.pdf
L0005 - Zabytkowy Park Julianowski - zaopiekuj się mną.
Lokalizacja: Park Julianowski i ul. Biegańskiego - odcinek od ul. Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż parku, po obu stronach ulicy.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji lub
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0005.pdf
Skan karty analizy 1: kL0005.pdf
L0006 - Bezpieczny Julianowski - Oświetlenie głównej alejki i rejonu altany.
Lokalizacja: Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0006.pdf
Skan karty analizy 1: kL0006.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0006.pdf
L0007 - Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla wszystkich.
Lokalizacja: Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: L0007.pdf
Skan karty analizy 1: kL0007.pdf
L0008 - Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i muzyka Romska.
Lokalizacja: Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: L0008.pdf
Skan karty analizy 1: kL0008.pdf
L0009 - Odtworzenie wnętrza kultowej kawiarni świata filmu HONORATKA.
Lokalizacja: Przestrzenie miejskie wymagające promowania i ożywienia.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: L0009.pdf
Skan karty analizy 1: kL0009.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0009.pdf
L0010 - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner.
Lokalizacja: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner nr tab. 1210, 1213.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0010.pdf
Skan karty analizy 1: kL0010.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0010.pdf
L0011 - Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od al.Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po północnej stronie ulicy na odcinku od al.Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0011.pdf
Skan karty analizy 1: kL0011.pdf
L0012 - Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Ossendowskiego do ul. Puszkina.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy na odcinku od ul. Ossendowskiego do ul. Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i Tomaszowska.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0012.pdf
Skan karty analizy 1: kL0012.pdf
L0013 - Budowa drogi rowerowej w ul. Tomaszowskiej od ul. Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Tomaszowskiej po zachodniej stronie ulicy na odcinku od Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i Olechowską.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0013.pdf
Skan karty analizy 1: kL0013.pdf
L0014 - Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 78 do nr 86.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 78 do nr 86.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0014.pdf
Skan karty analizy 1: kL0014.pdf
L0015 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Antycznej do granicy miasta.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od Antycznej do granicy miasta.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0015.pdf
Skan karty analizy 1: kL0015.pdf
L0016 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0016.pdf
Skan karty analizy 1: kL0016.pdf
L0017 - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C.
Lokalizacja: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0017.pdf
Skan karty analizy 1: kL0017.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0017.pdf
L0018 - Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 86 do ul. Okólnej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 86 do ul. Okólnej.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0018.pdf
Skan karty analizy 1: kL0018.pdf
L0019 - Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki.
Lokalizacja: Teren całego miasta Łodzi.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: L0019.pdf
Skan karty analizy 1: kL0019.pdf
L0020 - Ciszej na działkach w Łagiewnikach (Ekrany akustyczne przy DK71).
Lokalizacja: Południowa strona Drogi Krajowej nr 71 od ul. Antycznej do ul. Przyklasztorze.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0020.pdf
Skan karty analizy 1: kL0020.pdf
L0021 - Bezpieczniejszy skwerek - oświetlenie skweru przy ul. Julianowskiej i Zgierskiej.
Lokalizacja: Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska i Julianowska - Działka nr B49-2/3.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: L0021.pdf
Skan karty analizy 1: kL0021.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0021.pdf
L0022 - 1+2 na bus pasach.
Lokalizacja: Ulice należące do gminy Łódź na których wytyczone zostaly Bus pasy.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0022.pdf
Skan karty analizy 1: kL0022.pdf
L0023 - Witajcie w Łodzi - mieście nieprzyjaznym dla kierowców. Akcja informacyjna.
Lokalizacja: Ulice wjazdowe do miasta.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0023.pdf
Skan karty analizy 1: kL0023.pdf
L0024 - Odbudowa historycznego hipodromu - etap I.
Lokalizacja: Kwartał ulic: Konna, Wyścigowa, Długa i Ksawerowska.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: L0024.pdf
Skan karty analizy 1: kL0024.pdf
L0025 - Magia Trzech Stawów.
Lokalizacja: Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0025.pdf
Skan karty analizy 1: kL0025.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0025.pdf
L0026 - Wieża widokowa nad Morzem Zielonym.
Lokalizacja: Las - Brus.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0026.pdf
Skan karty analizy 1: kL0026.pdf
L0027 - Łabędzie jak za dawnych lat.
Lokalizacja: Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0027.pdf
Skan karty analizy 1: kL0027.pdf
L0028 - Potwór z Neru.
Lokalizacja: Park im. 1 Maja/Stawy Stefańskiego.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0028.pdf
Skan karty analizy 1: kL0028.pdf
L0029 - Światełko pamięci - zniczomaty na cmentarzach komunalnych.
Lokalizacja: CK Doły, al. Palki 9, CK Szczecińska ul. Hodowlana 28/30, CK Zarzew ul. Przybyszewskiego 325.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0029.pdf
Skan karty analizy 1: kL0029.pdf
L0030 - Remont nawierzchni alei głównej na cmentarzu komunalnym Zarzew.
Lokalizacja: Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 325.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0030.pdf
Skan karty analizy 1: kL0030.pdf
L0031 - Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych.
Lokalizacja: Przystanki: • Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485) • Zachodnia - Limanowskiego (1397), (1394) • Zachodnia - Lutomierska (1399), (1393) • Zachodnia -Manufaktura(2316) • Próchnika- Piotrkowska (0870) • Jaracza - Piotrkowska (0225) • Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364) • Bałucki Rynek (1869,1870) • Struga - Piotrkowska (0248) • Zamenhofa - Piotrkowska (1422) • Włókniarzy - Mickiewicza (1323), (2093) • Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska (1599) • Brzeźna - Piotrkowska (0080, 0081) • Żeromskiego - Pl. Barlickiego (1516,1517) • Pałki - Wojska Polskiego (1114,1092) • Wojska Polskiego - Pałki (1337), (1341) • Kopcińskiego - Rondo Solidarności (1791, 03 66)
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0031.pdf
Skan karty analizy 1: kL0031.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0031.pdf
L0032 - Organizacja koncertu poezji śpiewanej.
Lokalizacja: Park Źródliska I
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: L0032.pdf
Skan karty analizy 1: kL0032.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0032.pdf
L0033 - Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych.
Lokalizacja: Przystanki: Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436) Limanowskiego — Klonowa (0440, 0447) Limanowskiego - Sierakowskiego (0446, 0441) Limanowskiego - Piwna (0445, 0442) Włókniarzy-Lutomierska(1315, 1306) Włókniarzy - Żubardzka (1305, 1316) Włókniarzy-Długosza (l317, 1304) Piotrkowska - Żwirki (0401), (1522) Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769) Piotrkowska - pl. Katedralny (0772), (0767) Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), (0105) Dąbrowskiego - Kossaka (0118) Dąbrowskiego - Podhalańska (0117) Pomorska - Lumubmby (0848) Pomorska - Tamka (0830), (0849).
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0033.pdf
Skan karty analizy 1: kL0033.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0033.pdf
L0034 - Oświetlenie łódzkich przystanków.
Lokalizacja: Przystanki: • Zgierska - Dolna (1430), (1465) • Zachodnia - Limanowskiego (1395), (1396) • Zachodnia - Lutomierska (1398), (1392) • Zachodnia - Legionów (1401), (1391) • Zachodnia - Zielona (1403) • Kościuszki - Zielona (0394) • Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769) • Piotrkowska - Pl. Katedralny (0772), (0767) • Piotrkowska - Czerwona (0774), (0766) • Pabianicka - Rondo Lotników Lwowskich (0689), (0682) + 100 wiat przystankowych wybranych przez mieszkańców w głosowaniu internetowym.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0034.pdf
Skan karty analizy 1: kL0034.pdf
L0035 - Wydłużenie linii nr 5 do Chochoła.
Lokalizacja: Pętla tramwajowa Chochoła.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0035.pdf
Skan karty analizy 1: kL0035.pdf
L0036 - Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet dla trasy ŁTR i WZ.
Lokalizacja: Skrzyżowania znajdujące się w kolizji z trasą tramwajową WZ, ŁTR oraz inne newralgiczne dla pasażerów (wymienione w szczegółowym opisie).
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0036.pdf
Skan karty analizy 1: kL0036.pdf
L0037 - Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu przy Drewnowskiej.
Lokalizacja: Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0037.pdf
Skan karty analizy 1: kL0037.pdf
Skan karty zmian we wniosku: ZL0037.pdf
L0038 - Zdrowy przedszkolak - zakup oczyszczaczy powietrza do łódzkich przedszkoli.
Lokalizacja: Łódzkie przedszkola
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek został przekwalifikowany na zadanie osiedlowe pod nr ID G0211CD.
L0039 - Łódź bez wraków.
Lokalizacja: Miasto Łódź.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0039.pdf
Skan karty analizy 1: kL0039.pdf
L0040 - Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - etap l (plac zabaw).
Lokalizacja: Przy ul. Józefa.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0040.pdf
Skan karty analizy 1: kL0040.pdf
L0041 - Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy PM137- Integracyjnym.
Lokalizacja: PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: L0041.pdf
Skan karty analizy 1: kL0041.pdf
L0042 - Budowa sygnalizacji świetlnej.
Lokalizacja: Obywatelska 106.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0042.pdf
Skan karty analizy 1: kL0042.pdf
L0043 - Wymiana wiaty przystankowej i wymiana chodnika wraz z podłożem związanego z przystankiem i otoczeniem przystanku.
Lokalizacja: Róg ulic Gdańskiej i Zielonej (w sąsiedztwie nieruchomości Gdańska 54).
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0043.pdf
Skan karty analizy 1: kL0043.pdf
L0044 - Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do ebooków dla użytkowników BM.
Lokalizacja: BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: L0044.pdf
Skan karty analizy 1: kL0044.pdf
L0045 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i korytarza piwnicznego.
Lokalizacja: Budynek III LO, ul. Sienkiewicza 46.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: L0045.pdf
Skan karty analizy 1: kL0045.pdf
L0046 - Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu.
Lokalizacja: Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: L0046.pdf
Skan karty analizy 1: kL0046.pdf
L0047 - Kolorowy Dom - remont pomieszczeń w PPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: L0047.pdf
L0048 - Ogród marzeń dla seniora - stworzenie ogrodu z pięknymi 100-letnimi tulipanowcami w DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Uwagi: Wniosek wycofany przez wnioskodawcę
Skan wniosku: L0048.pdf
L0049 - W drogę - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: L0049.pdf
Skan karty analizy 1: kL0049.pdf
L0050 - Patrol Sekcji Konnej Straży Miejskiej dotrze w każdy rejon Łodzi.
Lokalizacja: Miasto Łódź.
Rejon: ponadosiedlowe
Rekomendacja Komisji: pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: L0050.pdf
Skan karty analizy 1: kL0050.pdf
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.