Śródmieście

BO 2018/2019 Śródmieście

S0001WS-Wschód Śródmieścia - Piękniejsza Wierzbowa - część 2.
Lokalizacja: ul. Wierzbowa od Narutowicza do Placu Pokoju.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0001WS.pdf
Skan karty analizy: kS0001WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS0001WS-1.pdf
S0002WS-Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerzystów w centrum miasta - część 2.
Lokalizacja: Ulice osiedla Śródmieście Wschód (Tamka, Pomorska, Wierzbowa, Jaracza, Pomorska, Uniwersytecka, Kilińskiego, Plac Pokoju).
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: S0002WS.pdf
Skan karty analizy: kS0002WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS0002WS-1.pdf
S0003KA-Doposażenie PM nr 75 w urządzenia do nauczania i prezentacji interaktywnych.
Lokalizacja: Al. Kościuszki 81
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0003KA.pdf
Skan karty analizy: kS0003KA 2.pdf
S0004KA-Ławeczka dla seniora na osiedlu Katedralna.
Lokalizacja: ul. Narutowicza 21, 25, 30, Traugutta, Kilińskiego.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0004KA.pdf
Skan karty analizy: kS0004KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS004KA.pdf
S0005WS-Ulica Uniwersytecka bez dzikich przejazdów.
Lokalizacja: Pas zieleni oddzielający jezdnie ulicy Uniwersyteckiej pomiędzy Placem Pokoju a Rondem Solidarności.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: S0005WS.pdf
Skan karty analizy: kS0005WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0005WS.pdf
S0006WS-Lepsze oświetlenie ulicy Jaracza.
Lokalizacja: Jaracza od Kopcińskiego do Wierzbowej.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.
Skan wniosku: S0006WS.pdf
S0007KA-Zakup nowych książek dla filii nr 43 BM.
Lokalizacja: ul. Próchnika 7
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0007KA.pdf
Skan karty analizy: kS0007KA.pdf
S0008WS-Stojaki rowerowe na Narutowicza.
Lokalizacja: ul. Narutowicza.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: S0008WS.pdf
Skan karty analizy: kS0008WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0008WS.pdf
S0009WS-Ławeczka dla seniora - Wschód Śródmieścia
Lokalizacja: ulice osiedla Śródmieście Wschód (Narutowicza, Rewolucji i inne).
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0009WS.pdf
Skan karty analizy: kS009WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS009WS.pdf
S0010WS-Wygodnie rowerem na skrzyżowaniu Narutowicza i Uniwersyteckiej.
Lokalizacja: Skrzyżowanie Narutowicza/Uniwersytecka/Scheiblerów.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: S0010WS.pdf
Skan karty analizy: kS0010WS.pdf
S0011KA-Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów podróżujących po centrum.
Lokalizacja: Droga dla rowerów wzdłuż trasy WZ - ulica Piłsudskiego (skrzyżowania z Sienkiewicza i Kilińskiego).
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: S0011KA.pdf
Skan karty analizy: kS0011KA.pdf
S0012WS-Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników BM filii nr 42.
Lokalizacja: BM filia nr 42, ul. Lumumby 12.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0012WS.pdf
Skan karty analizy: kS0012WS.pdf
S0013KA-Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 BM.
Lokalizacja: ul. Brzeźna 10
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0013KA.pdf
Skan karty analizy: kS0013KA.pdf
S0014KA-Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja: BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0014KA.pdf
Skan karty analizy: kS0014KA.pdf
S0015WS-Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników Filii nr 38 BM.
Lokalizacja: BM Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905 r., nr 84.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0015WS.pdf
Skan karty analizy: kS0015WS.pdf
S0016WS-Nowości w bibliotece.
Lokalizacja: BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0016WS.pdf
Skan karty analizy: kS0016KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: kzS0016KA.pdf
S0017WS-Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM Filii nr 39.
Lokalizacja: BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96 A.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0017WS.pdf
Skan karty analizy: kS0017WS.pdf
S0018KA-Sąsiedzki skwer Piotrkowska 257 - ławki dla przechodniów, nasadzenia zieleni oraz kosze na odchody.
Lokalizacja: ul. Piotrkowska 257, działka nr S9-28/15.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0018KA.pdf
Skan karty analizy: kS0018KA.pdf
S0019WS-Skwer/Park Kieszonkowy na Wierzbowej.
Lokalizacja: ul. Wierzbowa 16 A.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: S0019WS.pdf
Skan karty analizy: kS0019WS.pdf
S0020WS-Dodatkowe miejsca parkingowe na Wierzbowej.
Lokalizacja: ul. Wierzbowa 24/26.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: S0020WS.pdf
S0021WS-Wschód Śródmieścia - Wyburzenie rudery i zagospodarowanie zieleńca na Jaracza.
Lokalizacja: ul. Jaracza 96.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.
Skan wniosku: S0021WS.pdf
S0022KA-Bezpieczne dojście do SP nr 70, poprawa estetyki na ul. Rewolucji 1905 r.
Lokalizacja: chodnik przed szkołą - Rewolucji 1905 r. 22
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0022KA.pdf
Skan karty analizy: kS0022KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0022KA.pdf
S0023WS-Zagospodarowanie terenów publicznych na zapleczu Nowego Centrum Łodzi - okolice Tramwajowej.
Lokalizacja: działki: S2-325/17, S2-324/8, teren na zapleczu ul. Tramwajowej 15,17,19 i 21.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0023WS.pdf
Skan karty analizy: kS0023WS.pdf
S0024WS- Przebudowa obecnego placu zabaw przy ul. Tramwajowej wraz z jego doposażeniem w urządzenia siłowe.
Lokalizacja: 323/17, 325/11.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0024WS.pdf
Skan karty analizy: kS0024WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0024WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS0024WS-1.pdf
S0025KA-Monitory interaktywne w SP 14.
Lokalizacja: SP nr 14, ul. Wirugy 8/10.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0025KA.pdf
Skan karty analizy: kS0025KA.pdf
S0026KA-Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.
Lokalizacja: SP nr 14, ul. Wirugy 8/10.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0026KA.pdf
Skan karty analizy: kS0029KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0029KA.pdf
Skan karty analizy 2: kS0029KA-1.pdf
S0027KA-Odnowienie rzeźby-fontanny przy ŁDK.
Lokalizacja: pasaż pomiędzy budynkiem ŁDK a terenem inwestycyjnym po wyburzonym Hotelu Centrum (ul. H. Sienkiewicza 10).
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0027KA.pdf
Skan karty analizy: kS0027KA.pdf
S0028KA-Pracownia Tomatisa – modernizacja gabinetu logopedycznego w SP nr 176.
Lokalizacja: ul. Roosevelta 11/13
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0028KA.pdf
Skan karty analizy: kS0028KA.pdf
S0029KA-Rewitalizacja "zabytkowego" żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55 a.
Lokalizacja: Żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 a.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0029KA.pdf
Skan karty analizy: kS0029KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0029KA.pdf
Skan karty analizy 2: kS0029KA-1.pdf
S0030KA-Odlotowa pracownia komputerowa – Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w SP 175.
Lokalizacja: SP nr 175, ul. Pomorska 27.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0030KA.pdf
Skan karty analizy: kS00030KA.pdf
S0031WS-Przyjazna Szkoła.
Lokalizacja: SP nr 94, ul. Zacisze 7/9.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0031WS.pdf
Skan karty analizy: kS0031WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0031WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS0031WS-1.pdf
S0032KA-ROZCZYTAJMY ŁÓDŹ! Zakup książek i audiobooków dla dzieci i dorosłych. Biblioteka czeka!
Lokalizacja: BM Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0032KA.pdf
Skan karty analizy: kS0032KA.pdf
S0033WS-Pracownie zajęć praktycznych w Szkole Branżowej.
Lokalizacja: ul. Kopcińskiego 5/11.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0033WS.pdf
Skan karty analizy: kS0033WS.pdf
S0034WS-Doposażenie gabinetu rehabilitacji w DPS przy ul. Narutowicza 114.
Lokalizacja: DPS, ul. Narutowicza 114.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: S0034WS.pdf
Skan karty analizy: kS0034WS.pdf
S0035WS-Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście.
Lokalizacja: ul. Rewolucji 1905 r. 54.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: S0035WS.pdf
Skan karty analizy: kS0035WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0035WS.pdf
S0036WS-W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali gimnastycznej w VIII LO.
Lokalizacja: ul. Pomorska 105.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0036WS.pdf
Skan karty analizy: kS0036WS.pdf
S0037WS-Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"
Lokalizacja: ul. Lumumby 14.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: S0037WS.pdf
Skan karty analizy: kS0037WS.pdf
S0038WS-Strefa rekreacji i wypoczynku - rewitalizacja terenu zewnętrznego szpitala ginekologiczno-położniczego.
Lokalizacja: ul. Sterlinga 13, numer działki S1-267/1.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: S0038WS.pdf
Skan karty analizy: kS0038WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: kzS0038WS.pdf
S0039KA-Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście.
Lokalizacja: ul. Próchnika 11.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: S0039KA.pdf
Skan karty analizy: kS0039KA.pdf
S0040KA-Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście.
Lokalizacja: ul. Piotrkowska 113.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: S0040KA.pdf
Skan karty analizy: kS0040KA.pdf
S0041WS-Brzozowy lasek i łąka na Rondzie Solidarności.
Lokalizacja: Skwer przed biurowcem Infosys.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: S0041WS.pdf
Skan karty analizy: kS0041WS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0041WS.pdf
S0042KA-Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 7 BM.
Lokalizacja: BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: S0042KA.pdf
Skan karty analizy: kS0042KA.pdf
S0043WS-Jaracza od-nowa.
Lokalizacja: ul. Jaracza na odc. ul. Wierzbowa - ul. Uniwersytecka.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji:
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: WNIOSEK PRZEKWALIFIKOWANY NA PONADOSIEDLOWY L0296
S0044KA-Zielona ławka - mech przeciw smogowi.
Lokalizacja: instalację należałoby zlokalizować w jednym z miejsc o silnym zanieczyszczeniu, które są też często odwiedzane przez mieszkańców oraz osoby zwiedzające miasto - a więc w centralnej części Łodzi. Do najważniejszych terenów zaliczyć należy ul. Piotrkowską, ul. Kilińskiego, trasę W-Z, ul. Gdańską.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: S0044KA.pdf
Skan karty analizy: kS0044KA.pdf
Skan karty analizy 2: kS0044KA-1.pdf
S0045WS-Wygodne dojście do przystanku Narutowicza - pl. Dąbrowskiego.
Lokalizacja: przystanek autobusowo-tramwajowy Narutowicza - pl. Dąbrowskiego.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: S0045WS.pdf
Skan karty analizy: kS0045WS.pdf
S0046KA-Wygodne dojście do przystanku Kościuszki - Andrzeja Struga.
Lokalizacja: przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Andrzeja Struga.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: S0046KA.pdf
Skan karty analizy: kS0046KA.pdf
S0047KA-Budowa monitoringu na ul. Edwarda Abramowskiego.
Lokalizacja: ul. Edwarda Abramowskiego na długości od ul. Kilińskiego i Sienkiewicza.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0047KA.pdf
Skan karty analizy: kS0047KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0047KA.pdf
S0048KA-Remont ciągów komunikacyjnych (hole i korytarze) w budynku SP nr 2.
Lokalizacja: teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-59/42, S8-59/54.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: S0048KA.pdf
Skan karty analizy: kS0048KA.pdf
S0049KA-SP nr 2 - budowa parkingu dla rodziców uczniów wraz z uporządkowaniem otoczenia.
Lokalizacja: teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-55/13, S8-57/15, S8-57/17, S8-57/18, S8-59/42, S8-59/47, S8-59/54, S8-61/21, S8-61/23.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Pozytywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: S0049KA.pdf
Skan karty analizy: kS0049KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0049KA.pdf
S0050KA-Więcej zieleni przy ul. Piotrkowskiej!
Lokalizacja: ul. Piorkowska, działka nr S8-47/7.
Rejon: Śródmieście
Nazwa osiedla: Katedralna
Rekomendacja Komisji: Negatywna rekomendacja Doraźnej Komisji
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: S0050KA.pdf
Skan karty analizy: kS0050KA.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zS0050KA.pdf
Skan karty analizy 2: kS0050KA-1.pdf
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.