Mapa projektów

Współtwórz z nami mapę zrealizowanych projektów!

Drodzy Łodzianie, zapraszamy Was do wspólnego tworzenia mapy projektów zrealizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Poza podstawowymi informacjami o realizacjach (tytuł, edycja budżetu, lokalizacja) chcielibyśmy zamieścić zdjęcia ilustrujące poszczególne działania - po 1 do projektu. Zapraszamy do przesyłania zdjęć. Szczegóły poniżej.

Budżet Obywatelski projekty realizowane

B0002BD - Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku.
lokalizacja: ul. Źródłowa
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0003 - Park Julianowski rozbudowa XXI w.
obraz:
lokalizacja: działki nr 392/8, 329/9, 24/47, 24/40, 24/46, 160/1, obręb B-5
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0005JM - Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów.
lokalizacja: Park im. Adama Mickiewicza
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0006RA - Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz.
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0007TW - Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0008BC - Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski
lokalizacja: PZ "BYDGOSKA" ul. Bydgoska 17/21
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0009BC - Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski
lokalizacja: PZ "MURARSKA" ul. Murarska 4
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0010 - Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.
lokalizacja: Park Piastowski przy ul. Wici
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2014/ 2015
Pokaż na mapie
B0010BC - Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie parku przy ul. Hipotecznej.
lokalizacja: Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0011RA - Park Julianowski rozbudowa XXI wieku – kontynuacja budowy nowej części parku.
obraz:
lokalizacja: Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B00122BC - Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską i Drewnowską”
lokalizacja: Zieleniec między Lutomierską i Drewnowską
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/ 2017
Pokaż na mapie
B0013TW - Telesenior - zakup Smart Tv z możliwością korzystania z internetu.
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B00149 - "W zdrowym ciele…" - remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142 - Łupkowa 6
lokalizacja: Łupkowa 6
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
B0016RA - Park Julianowski rozbudowa XXI w.
lokalizacja: działka nr 329/9 obręb B-5
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0017BC - Ścieżka rowerowa Limanowskiego.
lokalizacja: chodnik wzdłuż ul. Limanowskiego od ul. Grunwaldzkiej do al. Włókniarzy (B45-144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-144/26, B45-144/5, B45-29I/1, B45-296, B45-294, B45-295, B45-293, B44-244/1)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0021 - Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi - ul. Łanowa 16
lokalizacja: Łanowa 16
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0022BC - Lutomierska /Czarnkowska - chodnik zamiast błota.
lokalizacja: południowa strona ul. Lutomierskiej (B45-183/70)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0023BD - Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. Lokalizacja - Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.
lokalizacja: Dywizji 16/18
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0028 - Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 ul. Libelta 16
lokalizacja: PZ "Karola Libelta" ul. Libelta 16
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
B0029 - Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w Przedszkolu Miejskim 123, ul. Rojna 24
lokalizacja: Rojna 24
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.