Konsultacje społeczne

Co to są konsultacje?

Celem konsultacji społecznych jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami miasta Łodzi, zwiększenie ich uczestnictwa w ważnych dla miasta sprawach.

  • Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.
  • Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania konsultacji znajdują się w REGULAMINIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH oraz w INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA PRZY PROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA ŁODZI

Wzory dokumentów do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją konsultacji społecznych w mieście Łodzi

Aktualne konsultacje:

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi propozycjami i opiniami w zakresie objętym tematyką poszczególnych konsultacji.

Sprawdź, jakie konsultacje prowadzimy aktualnie, a jakie zostały ogłoszone:

Konsultacje społeczne zakończone

Plany konsultacji społecznych

Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych


  • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi: Pobierz PDF.
  • Zarządzenie Nr 3880/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Instrukcji postępowania przy prowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi: Pobierz PDF.
Kontakt