Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Konsultacje społeczne dotyczących sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Co dalej z dawnym poligonem na Brusie? - czego dotyczą konsultacje:

Poligon na Brusie - ogromny, 145-hektarowy teren - został kupiony niemal dekadę temu za 76 milionów złotych. Jeszcze na początku 2009 roku, tuż po zakupie Brusa, ówczesne władze nie miały na ten teren żadnego pomysłu. Niemal po dekadzie Brus jest zaniedbany, brakuje tam infrastruktury do wypoczynku i rekreacji.

1. POMYSŁ NA BRUS: PARK

To może się zmienić. Miasto zdecydowało się na uporządkowanie i wyposażenie Brusa. Zamierza wytyczyć tam alejki, postawić ławki, zbudować place zabaw i atrakcje dla dzieci, urządzić miejsca do grillowania, do gier i zabaw, zainstalować przy głównych alejach oświetlenie. Koszt realizacji tego zadania oraz remontu przylegających do Brusa ulic – Krańcowej i Biegunowej wyniesie ok. 7 milionów złotych. Mają pochodzić ze sprzedaży ok. 30 działek pod zabudowę jednorodzinną na obrzeżu Brusa, wzdłuż ulicy Krańcowej.

Działki pod budownictwo jednorodzinne wskazane zostały tuż obok jednorodzinnej zabudowy Złotna, wzdłuż ulicy Krańcowej. Nie w środku lasu czy pola, ale przy istniejących już budynkach. To nie przypadkowa lokalizacja, ale kontynuacja osiedla na Złotnie. Będą to duże działki, o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Między poszczególnymi nieruchomościami powstaną ulice i aleje zapewniające dostęp do Brusa od wschodu, od strony ul. Krańcowej. Od północy, zachodu i południa dostęp do lasu również będzie swobodny, tak jak dzisiaj.

Zaproponowany typ budownictwa nie będzie się wiązał z wycinaniem lasu, co zapewnią zapisy miejscowego planu zagospodarowania. To dopiero uchwalenie planu umożliwi budowę domów przy ul. Krańcowej.

2. ALTERNATYWA: STOK, SZTUCZNE JEZIORO, TERMY

Powrócenie do tematu zagospodarowania Brus wzbudziło duże zainteresowanie. Swój pomysł na ten teren przedstawił Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponował budowę szeregu obiektów na terenie poligonu.

W ramach tego projektu autor chce, aby na Brusie powstał stok narciarski z 3 zjazdami i mini zjazdem dla dzieci, który zajmie powierzchnię ok. 20 proc. Brusa, sztuczne jezioro na powierzchni ok. 15 proc. Brusa, termy, dwa parkingi samochodowe, plaża, boiska i plac strzelecki dla łuków, kusz i rzutek.

Koszt tego rozwiązania, zaproponowanego przez posła Waldemara Budę, autor szacuje na ok. 200 mln zł, które nie są zabezpieczone ani w budżecie miasta, ani w zewnętrznym źródle. Jego zdaniem pieniądze na tę inwestycję powinny się znaleźć w budżecie miasta (60 mln zł) oraz pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (140 mln zł).

3. ZOSTAWIĆ BRUS TAKI, JAKIM JEST

Obok tych propozycji pojawiły się także postulaty zachowania dawnego poligonu na Brusie w niezmienionym kształcie, czyli dzikiego lasu.

W formularzu możecie Państwo zaznaczyć jedną z trzech zaproponowanych koncepcji zagospodarowania Brusa lub opisać własną, jeśli macie na ten teren pomysł.

Zobacz propozycje:

1. Teren dawnego poligonu należy uporządkować oraz utworzyć tam atrakcyjny park.

Urząd Miasta Łodzi w latach 2019-2020 planuje zainwestować na terenie Brusa i Złotna ok. 7 mln zł na wyremontowanie ul. Krańcowej i ul. Biegunowej oraz zbudowanie atrakcyjnego parku na powierzchni 90% obecnego terenu Brusa. Pieniądze na te inwestycje będą pochodzić ze sprzedaży działek zajmujących 10% obecnego terenu Brusa. Na tym terenie będzie można wybudować tylko i wyłącznie domy jednorodzinne. Przychody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na:

a) remont ulic Krańcowej i Biegunowej,

b) wytyczenie utwardzonych alejek i instalację oświetlenia,

c) budowę placów zabaw i miejsc do grillowania,

d) montaż kilkuset ławek i koszy na śmieci,

e) uzbrojenie działek pod zabudowę jednorodzinną.

2. Na terenie dawnego poligonu należy utworzyć stok narciarski, basen termalny, strzelnicę i sztuczne jezioro.

Koszt tego rozwiązania, zaproponowanego przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Waldemara Budę, autor szacuje na ok. 200 mln zł, które nie są zabezpieczone ani w budżecie miasta, ani w zewnętrznym źródle. Jego zdaniem pieniądze na tę inwestycję powinny się znaleźć w budżecie miasta (60 mln zł) oraz pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (140 mln zł).

W ramach tego projektu autor chce, aby na Brusie powstał:

a) stok narciarski z 3 zjazdami i mini zjazdem dla dzieci (na ok. 20% terenu Brusa),

b) sztuczne jezioro w miejscu lasu (na ok. 15% terenu Brusa),

c) termy,

d) plac strzelecki dla łuków, kusz i rzutek.

3. Teren dawnego poligonu należy pozostawić takim jaki jest.
4. Inne propozycje i opinie związane z przedmiotem konsultacji

Miejsce na wpisanie własnego komentarza / propozycji zagospodarowania

Kalendarz
Kontakt