Aktualności dla NGO

czwartek, 18 lipca 2019

Łódzka Tytka Seniora - nabór zgłoszeń

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zachęcamy do współpracy w ramach projektu Łódzka Tytka Seniora. Kolejne wydanie ukaże się we wrześniu. Propozycje wydarzeń i inicjatyw dedykowanych seniorom przyjmujemy do dnia 9.08.2019. Zapraszamy... więcej

poniedziałek, 8 lipca 2019

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczyna  w Łodzi realizację projektu: „ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby... więcej

czwartek, 4 lipca 2019

„Pomysł-Projekt-Wniosek, czyli od pomysłu do działania”

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

W ramach Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszamy na wakacyjny cykl spotkań doradczych nt. „Pomysł-Projekt-Wniosek, czyli od pomysłu do działania”. Spotkania odbędą się w każdy wtorek... więcej

piątek, 28 czerwca 2019

„SMOG i jego wpływ na nasze zdrowie” - seminarium

Katarzyna Snarska / Łódź Aktywnych Obywateli

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium „SMOG i jego wpływ na nasze zdrowie”. więcej

czwartek, 27 czerwca 2019

„Zrozumieć więzi” zaproszenie na spotkanie dla osób pracujących z dziećmi i rodzinami

Mariola Popiołek Fundacja Wsparcie i Rozwoju Rodziny

Fundacja „Zielone Wzgórze” serdecznie zaprasza osoby pracujące z dziećmi i rodzinami na spotkanie dotyczące więzi rodzinnych. więcej

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Mikrogranty to niewielkie – do 5 tys. zł dofinansowanie do działań sąsiedzkich, społeczników, czy grup nieformalnych, a nastawione na poprawę jakości życia mikrospołeczeństw w mieście, takich jak przestrzeń wspólna dla kilku kamienic, czy - fot. Radosław Jóźwiak

II Miejski Program Mikrograntów rozstrzygnięty!

Agnieszka Rutkowska / BRP

38 projektów spośród 83 zdobyło uznanie jury konkursowego i będzie realizowanych jeszcze w tym roku. więcej

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Pozytywnie Otwarci 2019 - zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 28 czerwca!

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Przypominamy, że zostało już tylko 10 dni na przesłanie zgłoszeń w konkursie grantowym Pozytywnie Otwarci 2019. Ostateczny termin to 28 czerwca 2019, decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia... więcej

piątek, 14 czerwca 2019

Zgłoś się do prac w komisjach konkursowych

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

Organizacje pozarządowe działające na terenie Łodzi przez cały czas mogą zgłaszać osoby do pracy w komisjach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur, gdyż głos... więcej

Zobacz jak Miasto współpracowało z organizacjami w roku ubiegłym

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

Dostępne jest już sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami za rok 2018. Tradycyjnie współpraca prowadzona była w sferze finansowej i pozafinansowej. Kwota dotacji... więcej

czwartek, 13 czerwca 2019

Mediacja, jako narzędzie partycypacji obywatelskiej

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, grup nieformalnych oraz przedstawicieli urzędów i instytucji na spotkanie, którego tematem będzie mediacja, jako... więcej

Pomóż sobie i pomóż bliskim- RZS wykryte na czas pozwala zachować sprawność

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba, która atakuje stawy i inne narządy. Nieleczona prowadzi do zniszczenia stawów i inwalidztwa, a nawet przedwczesnej śmierci.  Zdaniem... więcej

wtorek, 11 czerwca 2019

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego więcej

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Zgłoszenia do nagrody im. ks. Jana Kaczkowskiego

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Szanowni Państwo, rodzina i przyjaciele ks. Jana Kaczkowskiego, działający w fundacji jego imienia, postanowili nagrodzić tych, którzy tak jak jej patron, nie widzą przeszkód by z zaangażowaniem i... więcej

czwartek, 6 czerwca 2019

Łódzki Port Opowieści

Stowarzyszenie Kamienica 56

Łódzki Port Opowieści to pilotażowa całodzienna ale też i nocna w sporej części akcja podwórkowa łódzkiego Stowarzyszenia Kamienica 56 we współpracy z Aleksandrą Rózgą i zaproszonymi przez nich... więcej

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Zasady pracy dla Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjęte. Wybory po wakacjach.

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

9 maja br. Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę w sprawie trybu powoływania członków i sposobu organizacji Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (ŁRDPP). Uchwała uprawomocni się 12 czerwca... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.