Aktualności dla NGO

wtorek, 11 grudnia 2018

Prawo miejscowe - warsztaty w Łodzi

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

INPRIS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego. więcej

Projekt przestrzenie kobiet

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Projekt Przestrzenie kobiet realizowany przez Kongres Kobiet, przy wsparciu The Open Society Initiative for Europe, jest skierowany do działaczek województwa łódzkiego z miejscowości do 100 tysięcy... więcej

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Centrum OPUS organizuje Forum Działań Sąsiedzkich

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Marzy Ci się ziołowy ogródek lub kwiatowe rabatki pod oknem- mimo, że to okno jest na IV piętrze? Turniej międzysąsiedzki? Ogrodowa altanka pod blokiem? Sąsiedzki intranet dzięki któremu w 5 minut... więcej

poniedziałek, 26 listopada 2018

Warsztat dotyczący utworzenia Łódzkiego Centrum Usług Społecznych

Anna Kobalczyk/ Biuro ds. Rewitalizacji

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w warsztacie, który będzie dotyczył Łódzkiego Centrum Usług Społecznych. ŁCUS będzie się mieścić w budynku dawnej szkoły przy ul. Pogonowskiego 34. W czasie... więcej

piątek, 23 listopada 2018

Coworking dla NGO. Nieodpłatna przetrzeń do pracy i salki konferencyjne. Oferta stała

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Centrum OPUS zaprasza do skorzystania z oferty skierowanej do organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale planujących ekonomizację oraz dla grup... więcej

środa, 21 listopada 2018

Pierwsze w Polsce Centrum Usług Społecznych powstanie na Starym Polesiu - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Dawna szkoła przy ul. Pogonowskiego w remoncie. Powstaje tam centrum społeczne

Marlena Kamińska / BPKSiT

W dawnej szkole przy ul. Pogonowskiego 34 powstaje Łódzkie Centrum Usług Społecznych, w którym będziemy pomagali łodzianom w trudnej sytuacji. więcej

piątek, 16 listopada 2018

Zakładasz organizację i co dalej? Jak poradzić sobie z finansami i księgowością

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Faktura czy paragon?  Czy mogę zapłacić za internetowe zamówienie z prywatnego konta?  Jakie dokumenty i jak długo muszę gromadzić?  Czy za sprawy finansowe odpowiada tylko Skarbnik organizacji?  ... więcej

Gala Wolontariatu 2018

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Serdecznie zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się w dn. 03.12 br o godz. 17.00 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18. Na imprezę zapraszamy wszystkich, tych którzy kochają wolontariat, a... więcej

czwartek, 15 listopada 2018

Zaproszenie - Finał Szkoły Liderów Miast Łodzi, Zgierza i Pabianic

Fundacja Szkoła Liderów

Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska serdecznie zapraszają na uroczysty finał Szkoły Liderów Miast* Łodzi, Zgierza i Pabianic, który odbędzie się w piątek, 30 listopada o godz. 13.00 w... więcej

Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

W okresie od dnia 23 listopada do 6 grudnia 2018 odbywać się będą konsultacje projektu uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Zachęcamy do... więcej

czwartek, 8 listopada 2018

Spotkanie informacyjno – doradcze: zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych. Umowa o pracę, zlecenia i dzieło

Anna Pakowska

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, obowiązki pracodawcy, akta osobowe. Różnice między dziełem i zleceniem. Stawki minimalne, formularze i ewidencje stosowane przy zatrudnianiu na umowę zlecenia.... więcej

Spotkanie informacyjno - doradcze: finansowe, doradcze i techniczne wsparcie czyli pakiety rozwojowe i coworking dla grup nieformalnych i organizacji

Anna Pakowska

Chcesz zaplanować rozwój swojej organizacji? Jesteś zainteresowany bezpłatnym miejscem do realizacji swoich pomysłów? A może chciałbyś zdobyć środki, które ułatwią ci uruchomienie organizacji z... więcej

wtorek, 6 listopada 2018

Dofinansownie dla kreatywnych. Nabór wniosków do końca listopada

informacja MKiDN

Do 30 listopada 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Sektorów Kreatywnych” więcej

wtorek, 30 października 2018

Szkolenie: "Sztuka tworzenia projektów" - praca projektem w oparciu o formularze grantowe

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do liderów, pracowników organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Dla osób z zarządów organizacji którym leży na sercu prężna finansowo... więcej

Warsztat: Zrób plakat na event - szybko i efektownie

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Termin: 13.11.2018, w godz. 17.00-20.00 Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Warsztat na temat jak szybko i łatwo-nawet w 5 minut-  wykonać profesjonalnie wyglądający... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.