KDO ds. kultury

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie KDO ds. Kultury, które odbędzie się w dniu
13 listopada 2019 r. (środa) godz. 16.30 w kawiarni AOIA przy ul. Zachodnia 54/56.

Mamy jeszcze ostatnią w tym roku szansę na jakieś poprawki do Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
Planujemy zebrać kompleksowo na spotkaniu nasze uwagi i złożyć jako KDO w trwających do 14.11.2019 konsultacjach do ww. Programu.
W poprzednim roku tak zrobiliśmy i przełożyło się to na realne, choć nieduże zmiany w tym programie.
W najbliższą środę porozmawiamy o nowych propozycjach:
- zwiększenie budżetu na współpracę Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi,
- zgłoszenie nowych zadań do Programu (rodzaj, tematyka zadań),
- transparentne określenie stosunku kwoty dofinansowania z dotacji do wysokości uzyskanej oceny wniosku,
- kryteria oceny wniosków,
- weryfikowalne kryteria oceny wniosków zadań wieloletnich,
- oddzielny tryb dofinansowania zadań wieloletnich.

Przyjdź na spotkanie żeby zgłosić swoje uwagi i razem przeanalizować propozycje.

Na spotkaniu kawa, herbata i dobre towarzystwo gratis.

Zachęcamy do zaangażowania się w pracę Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nabór kandydatów i kandydatek do ŁRDPP trwać będzie 21 dni, a w ślad po zakończeniem naboru, rozpoczną się wybory. W trosce o jak najwyższą frekwencję, wybory przeprowadzane zostaną po wakacjach.

ŁRDPP to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada współtworzy i opiniuje akty prawne, podejmuje stanowiska w sprawach III sektora, proponuje rozstrzygnięcia w sprawach konfliktowych. W skład Rady wejdzie 10 przedstawicieli/przedstawicielek III sektora, którzy/e uzyskają najwięcej głosów łódzkich organizacji pozarządowych.

Zasady powoływania ŁRDPP konsultowane były z sektorem NGO w lutym br. Do uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

Więcej informacji o pracach ŁRDPP w poprzedniej kadencji oraz uchwała dot. zasad pracy i powoływania ŁRDPP znajdziecie tutaj>>>

    
Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 zostało powołane KDO ds. Kultury.

Wszystkie organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury prosimy o aktywne i realne zaangażowanie w pracę komisji oraz obecność na spotkaniu.
Jeśli wśród Waszych znajomych są organizacje, które nie przystąpiły do KDO, a chciałyby, zaproście je koniecznie na spotkanie. Oczywiście, zgodnie z regulaminem, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Skład KDO

Przewodnicząca KDO ds. Kultury:
Marta Pszonak
Fundacja Działania
marta.dzialania@gmail.com

Organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury:

Fundacja ARTe Ego
Fundacja FORM.ART
Fundacja In Search Of...
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
Fundacja Działania
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
Fundacja NUR
Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka
Związek Literatów Polskich

Przedstawicielki Wydziału Kultury UMŁ wchodzący w skład Komisji:

  • Monika Ptasińska
    tel. (42) 638 53 64

  • Jolanta Sławińska-Ryszka
    tel. (42) 638 43 92

Praca KDO

Kontakt