KDO ds. kultury

Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury.

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. kultura, niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komisje te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta Łodzi i organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z sektora kultury do zaangażowania się w pracę KDO. Jeśli wśród Was są organizacje, które chciałyby przystąpić do KDO ds. kultury zapraszamy do udziału w pracach Komisji poprzez  Biuro ds. partycypacji społecznej UMŁ.
Oczywiście, zgodnie z regulaminem KDO ds. kultury, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Więcej informacji na temat Komisji Dialogu Obywatelskiego znajduje się tutaj

Skład KDO

Przewodnicząca KDO ds. Kultury:
Marta Pszonak
Fundacja Działania
marta.dzialania@gmail.com

Organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury:

Fundacja ARTe Ego
Fundacja FORM.ART
Fundacja In Search Of...
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
Fundacja Działania
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
Fundacja NUR
Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka
Związek Literatów Polskich

Przedstawicielka Wydziału Kultury UMŁ wchodzący w skład Komisji

  • Jolanta Sławińska-Ryszka
    tel. (42) 638 43 92

Praca KDO

Kontakt