KDO ds. kultury

Zachęcamy do zaangażowania się w pracę Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nabór kandydatów i kandydatek do ŁRDPP trwać będzie 21 dni, a w ślad po zakończeniem naboru, rozpoczną się wybory. W trosce o jak najwyższą frekwencję, wybory przeprowadzane zostaną po wakacjach.

ŁRDPP to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada współtworzy i opiniuje akty prawne, podejmuje stanowiska w sprawach III sektora, proponuje rozstrzygnięcia w sprawach konfliktowych. W skład Rady wejdzie 10 przedstawicieli/przedstawicielek III sektora, którzy/e uzyskają najwięcej głosów łódzkich organizacji pozarządowych.

Zasady powoływania ŁRDPP konsultowane były z sektorem NGO w lutym br. Do uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

Więcej informacji o pracach ŁRDPP w poprzedniej kadencji oraz uchwała dot. zasad pracy i powoływania ŁRDPP znajdziecie tutaj>>>

    
Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 zostało powołane KDO ds. Kultury.

Wszystkie organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury prosimy o aktywne i realne zaangażowanie w pracę komisji oraz obecność na spotkaniu.
Jeśli wśród Waszych znajomych są organizacje, które nie przystąpiły do KDO, a chciałyby, zaproście je koniecznie na spotkanie. Oczywiście, zgodnie z regulaminem, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Skład KDO

p.o. Przewodniczącego KDO:
Kamil Kuligowski
Fundacja FORM.ART
kamil.kuligowski@form.art.pl

Organizacje wchodzące w skład KDO:

Fundacja ARTe Ego
Fundacja FORM.ART
Fundacja In Search Of...
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
Fundacja Działania
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
Fundacja NUR
Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka
Związek Literatów Polskich

Przedstawicielki Wydziału Kultury UMŁ wchodzący w skład Komisji:

  • Monika Ptasińska
    tel. (42) 638 53 64

  • Jolanta Sławińska-Ryszka
    tel. (42) 638 43 92

Praca KDO

Kontakt