Konkursy

wtorek, 3 grudnia 2019

Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” - Konkurs NGO

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotyczącego przygotowania i... więcej

czwartek, 28 listopada 2019

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. więcej

Konkurs ofert w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji... więcej

wtorek, 5 listopada 2019

Otwarty konkurs: punkty nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Magdalena Mamońska / WZKZM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa... więcej

środa, 25 września 2019

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego osób przewlekle psychicznie chorych w ich środowisku zamieszkania

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego... więcej

środa, 18 września 2019

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

czwartek, 5 września 2019

Wkłady własne dla NGO 2019 – VI etap zakończony

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zakończył się pierwszy etap konkursu na dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. więcej

Wkłady własne dla NGO 2019 – V etap zakończony

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zakończył się pierwszy etap konkursu na dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. więcej

wtorek, 3 września 2019

Ostatni nabór w konkursie na wkłady własne w 2019r.

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

Organizacje pozarządowe realizujące zadania finansowane ze źródeł zewnętrznych cały czas mogą składać wnioski w konkursie na wkłady własne. Środki na realizację zadań są wciąż dostępne. Ostatni termin... więcej

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Otwarty konkurs - upowszechnianie turystyki

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu. więcej

piątek, 2 sierpnia 2019

Wkłady własne dla NGO 2019 – IV etap zakończony

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Zakończył się trzeci etap konkursu na dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. więcej

poniedziałek, 29 lipca 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w tym pomocy... więcej

piątek, 26 lipca 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego... więcej

piątek, 19 lipca 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkurs ofert. więcej

Kontakt