Kandydaci i kandydatki do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezentujemy kandydatów i kandydatki do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. W skład Rady wejdzie 10 kandydatów/kandydatek, którzy/które uzyskają największą liczbę głosów łódzkich organizacji pozarządowych. Każda organizacja może poprzeć w wyborach 3 kandydatów/kandydatki z listy. Wybory trwają w okresie 9-22 stycznia br.

Zobacz jak głosować w wyborach do Rady i pobierz kartę do głosowania >>>


 KRZYSZTOF FYDRYSZEK

Zgłoszony przez Fundację Międzynarodowy Instytut Rozwoju

Jako prezes nadzoruje pracę „Locus” biura coworkingowego, które wspiera przedsiębiorców. Prowadzi przy Fundacji darmowe porady dotyczące pozyskiwania funduszy Europejskich szczególnie przez MŚP oraz osoby nieaktywne zawodowo. Od 2016 roku pełni funkcje koordynatora Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Obecnie jest również koordynatorem trzech projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


 MARCIN GOŁDA

Zgłoszony przez Fundację SPIN

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Szkoła Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania zrzeszających pasjonatów i instruktorów nurkowania w całej Polsce. Stowarzyszenie upowszechnia i popularyzuje tematykę z zakresu szkoleń nurkowych, ekologii, bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, a także pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktywnie działa m.in w Centrum Dialogu Międzykulturowego inicjując i współorganizując działania na rzecz tolerancji praz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii itd.


 PRZEMYSŁAW JAGIELSKI

Zgłoszony przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej

Jest Prezesem Klubu AZS i członek Zarządu Głównego AZS. Posiada bogate doświadczenie związane nie tylko z prowadzeniem dużego klubu sportowego ale również w zakresie organizacji wielu imprez sportowych rangi międzynarodowej. Kandydat był również liderem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie aplikacji organizacji Europejskich Igrzysk Studenckich - EUSA Games Lodz 2020, które będą współrealizowane razem z Miastem Łódź.


 MARTYNA JĘDRZEJCZAK-KUBICKA

Zgłoszona przez Łódzką Fundację Rehabilitacji Kamień Milowy

Współpracuje z Fundacją Kamień Milowy w ramach wolontariatu od 2018 roku. Wspierała działania organizacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Przyczyniła się do rozszerzenia oferty Fundacji o kolejne projekty i nowe usługi, tworzyła spójną grafikę i branding marki w organizacji. Kandydatka chciałaby działać w Radzie na rzecz zacieśnienia współpracy między NGO w Łodzi i upowszechnianiu idei wolontariatu w społeczności lokalnej.

 JACEK JĘDRZEJCZAK 

Zgłoszony przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

Jest prezesem Fundacji FERSO od ponad 10 lat, był wieloletnim Prezesem i Wiceprezesem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Był członkiem 3 kadencji ŁRDPP. Współtworzył łódzką politykę lokalową dla organizacji pozarządowych. Na chwilę obecną zaangażowany w pracę w Łódzkim Centrum Obywatelskim - miejscu doradczym i szkoleniowym dla łódzkich organizacji i grup nieformalnych.


 AGNIESZKA SYLWIA KOŁODZIEJCZAK

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My

Kandydatka posiada bogate doświadczenie w zakresie przełamywania barier dot. osób niepełnosprawnych, a także w zakresie pracy w III sektorze. Jest także osobą z niepełnosprawnością, która przełamuje bariery dot. podejścia do osób niepełnosprawnych społeczeństwie. Obecnie, w Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, zajmuje się m.in. koordynacją i monitoringiem projektów z zakresu ekonomii społecznej.


 MARIUSZ KOŁODZIEJSKI

Zgłoszony przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”

Współpracuje z III sektorem od 2005r. aktywnie włączając się w działania związane z aktywizacją osób chorych i niepełnosprawnych oraz promocję działań społecznych i artystyczno-kulturalnych. W 2008r. zainicjował funkcjonowanie biura wolontariatu (obecnie Regionalnego Centrum Wolontariatu), którym kieruje do dnia dzisiejszego. Aktywnie działa na rzecz rozwoju wolontariatu w mieście, regionie oraz kraju, realizując liczne projekty społeczne oraz pracując przy tworzeniu dokumentów strategicznych.


 MATEUSZ KOTNOWSKI

Zgłoszony przez Fundację Aktywizacja

Trener, pedagog z powołania, społecznik, absolwent pedagogiki na UŁ i Szkoły Trenerów Biznesu SET  w Warszawie, dyrektor łódzkiego oddziału Fundacji Aktywizacja, pełnomocnik Łódzkiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Ma na swoim koncie wiele przełamujących stereotypy akcji, takich jak obozy przetrwania czy pierwsze na świecie wyścigi samochodowe osób głuchoniewidomych.


 IDA MICKIEWICZ-FLORCZAK

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Fabryka Równości

Realizowała szereg projektów dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji oraz dających młodzieży poczucie bezpieczeństwa, zarówno w szkole jak i w życiu prywatnym. Co roku organizuje Marsz Równości jako inicjatywę ogólnodostępną dla wszystkich ludzi, pokazującą solidarność społeczną. Z jej inicjatywy powstały na terenie Łodzi grupy wsparcia osób LGBT+ i ich rodzin.

Załączone rekomendacje kandydatki:

Rekomendacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi >>>

Rekomendacja Fundacji Kreatywnych Rozwiązań EDUKABE >>>


 LESZEK SŁAWOMIR PRĘCIKOWSKI

Zgłoszony przez Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce

Kandydat jest Komendantem Wojewódzkim Straży Ochrony Przyrody w Łodzi, jak i prezesem stowarzyszenia Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne. Z wykształcenia jest leśnikiem i historykiem – zajmującym się głównie historią leśnictwa i najnowszymi dziejami Słowiańszczyzny. Jest autorem książki „Ludzie lasu i ich mundur”, a także szeregu książkowych monografii leśnych opisujących dzieje nadleśnictw z regionu łódzkiego i regionów sąsiednich

Załączona rekomendacja kandydata:

Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce >>>


 MARTA PSZONAK

Zgłoszona przez Fundację Działania

Artystka rzeźbiarka, aktywistka zaangażowana w projekty społeczno-artystyczne w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej. Założycielka Fundacji Działania (2014), w której od 2015 koordynuje projekt "Świetlice artystyczne". Aktualnie współpracuje z licznym zespołem artystów, edukatorów, animatorów oraz z kilkudziesięcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Łodzi i z wieloma instytucjami kultury i sztuki.


 RADOSŁAW STĘPIEŃ

Zgłoszony przez Stowarzyszenie zwykłe Galancie o Łodzi

Fotograf, założyciel strony Urban Explorers Łódź (miejsca opuszczone) oraz Radek Redman Stępień (tajemnice Łodzi, klatki schodowe, zakamarki, łódzkie kamienice). Współpracował m.in z Biurem ds. Rewitalizacji UMŁ, sporządzał dokumentację fotograficzną dot. budynków z programu "Mia100 Kamienic". Jest organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu Eksploracji Miejskiej.


 TOMASZ SZCZEPANIAK

Zgłoszony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Łodzi

W SITK działa od 2015r., od 2018 jest w ścisłym zarządzie i pełni funkcję Sekretarza. Główną misją Stowarzyszenia jest rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu. W 2015 roku kandydat został wybrany przez mieszkańców Teofilowa do reprezentowania Ich w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".


 MAŁGORZATA SZYMAŃSKA

Zgłoszona przez Fundację Centrum IN

Fotograf, grafik komputerowy, terapeutka, rebirther, specjalistka od wystąpień publicznych i kreowania wizerunku, członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2016-2019. Prezes Fundacji Centrum In, działającej w obszarze ekonomii społecznej, samoorganizacji ekonomicznej, wspierania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej grup wykluczonych oraz pomocy przy powrocie na rynek pracy.


 ŁUKASZ WASZAK

Zgłoszony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Jest związany z III sektorem od ponad 20 lat. Współtworzył 1998 roku Centrum OPUS, którego jest dzisiaj prezesem. Pracował w zespołach roboczych tworzących podwaliny systemowej współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od 2011 roku. W nowej kadencji chciałby zająć się m.in włączeniem organizacji pozarządowych w projekty rewitalizacyjne realizowane przez Miasto Łódź oraz rozwojem programu mikrodotacji na inicjatywy realizowane przez mieszkańców.

Kontakt