Skontaktuj się z nami

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W ramach współpracy z nami możecie Państwo liczyć m.in. na:

  • pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami,
  • udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,
  • upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu.


W powyższych sprawach, jak i w sprawach ogólnych zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, które pełni funkcję koordynującą współpracę Miasta z NGO.

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 153,
kierownik: Artur Skórzak
pokój: 208, II piętro
tel. (42) 638 46 99

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łukasz Prykowski
ul. Piotrkowska 153,
pokój: 220, II piętro
tel. (42)  638-55-65

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania
Agnieszka Łuczak
ul. Piotrkowska 153,
pokój: 220, II piętro
tel.: +48 42 638 54 63
fax: +48 42 638 57 66
e-mail: ag.luczak@uml.lodz.plW sprawach branżowych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych w konkretnych obszarach (np. sportu, kultury, edukacji itd.) zachęcamy do kontaktu z właściwymi wydziałami UMŁ.

Współpraca NGO z Wydziałami Urzędu Miasta Łodzi

Kontakt