KDO ds. sportu powszechnego

Dnia 7 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 1674/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego.

Termin i miejsce najbliższego spotkania KDO:

Termin następnego spotkania ustalono na 7 maja 2018 roku, o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Lodowiska "Bombonierka" im. Marii Olszewskiej - Lelonkiewicz.

SKŁAD KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

  1. Klub Sportowy „Kontra”
  2. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
  3. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
  4. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej
  5. Fundacja 2035
  6. Stowarzyszenie Lokalne „Salos–Wodna” Łódź

Przedstawiciele Wydziału Sportu UMŁ wchodzący w skład Komisji:

Anna Kowalska, Łukasz Jankowski
tel. (42) 638 48 32

PRACA KDO

Skontaktuj się z nami

Kontakt