Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

KDO ds. sportu powszechnego

Dnia 7 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 1674/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego.

Termin i miejsce najbliższego spotkania KDO:

Termin następnego spotkania ustalono na 26 lutego 2018 roku, o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Lodowiska "Bombonierka" im. Marii Olszewskiej - Lelonkiewicz.

SKŁAD KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Klub Sportowy „Kontra”
 2. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
 3. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 4. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej
 5. Fundacja 2035
 6. Stowarzyszenie Lokalne „Salos–Wodna” Łódź

Przedstawiciele Wydziału Sportu UMŁ wchodzący w skład Komisji:

Anna Kowalska, Łukasz Jankowski
tel. (42) 638 48 32

PRACA KDO

Skontaktuj się z nami

Przewodniczący i Sekretarz KDO

Przewodniczący KDO:
Ewa Szmitka
Klub Sportowy „Kontra”
tel. 508 084 572
ewaszmitka@wp.pl

Sekretarz KDO:
Jarosław Skura
Klub Sympatyków Piłki Siatkowej
tel. 600 482 693
biuro@siatka-lodzkie.org

Przedstawiciele UMŁ

Przedstawiciele Wydziału Sportu UMŁ wchodzący w skład Komisji:

 • Anna Kowalska
  tel. (42) 638 48 32
 • Łukasz Jankowski
  tel. (42) 638 48 32
Kalendarz
Kontakt