Pomoc finansowa dla Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs NR POIS/1.3.2/1/2016, w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wynikających ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.  Zakres wsparcia wynikać musi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  Miasto przewidując wymogi konkursu uwzględniło odpowiednie zapisy w tych dokumentach.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna - kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna - kod 085),

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.

 

W ramach Poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.3 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2), takie jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów
  i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie
  i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika
  z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian";
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

 

UWAGA !

­     Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu,
jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

 

 

Regulamin konkursu  nr POIS/1.3.2/1/2016, dostępny jest na stronie internetowej:

 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/

Pomoc finansowa dla Wspólnot Mieszkaniowych
FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020
Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
Mieszkaniowym

 

UE wspolnoty (orginal)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

 

ogłasza konkurs

w ramach

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

DZIAŁANIA 1.3 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

 

Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

 

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.  Zakres wsparcia wynikać musi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

Maksymalna kwota dofinansowania: 

 • 75% wydatków kwalifikowalnych

 

W ramach Poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.3 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2), takie jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i  ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

 

 

UWAGA !

 

 • Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

 

 

Regulamin konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17, dostępny jest na stronie internetowej:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-3-2-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs NR POIS/1.3.2/1/2016, w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wynikających ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.  Zakres wsparcia wynikać musi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Kontakt