Wykup lokali

Od 17 stycznia 2018 r. można składać wnioski na wykup mieszkań komunalnych z nowymi, wyższymi bonifikatami, które w zależności od daty budowy wynoszą od 60 do 90 procent.

Zgodnie z przyjętą w grudniu uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, najemcy mieszkań w najstarszych budynkach, wybudowanych przed 1 stycznia 1946 r., wykupią lokal z 90-procentową bonifikatą. Lokatorzy budynków wybudowanych między 1946 a 1989 r. - wykupią lokal z 80-procentową zniżką, a mieszkańcy najnowszych budynków gminnych, czyli tych wybudowanych po 1989 r. kupią mieszkanie z 60-proc. bonifikatą.

Najwyższe bonifikaty przysługują najemcom, którzy wykupią mieszkanie wpłacając całą kwotę jednorazowo. Dla kupujących mieszkanie na raty ulga zmniejsza się o 10 proc. Można składać wniosek o wykup lokalu w budynkach, w których od zakończenia budowy lub kapitalnego remontu minęło minimum 10 lat.

Miasto sprzedaje lokale z dużą bonifikatą, by powstały silne wspólnoty mieszkaniowe, które będą mogły same decydować np. o remontach i usprawnieniach w swojej nieruchomości. Aby rozpocząć proces prywatyzacji danej posesji potrzeba zgody co najmniej połowy lokatorów, tak by udziały prywatne w nieruchomości wyniosły minimum 50 procent.

Procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego/użytkowego/garażu

  1. Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON),
  2. ZLM uzupełnia dokumenty,
  3. ZLM przesyła komplet dokumentów do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem (ZNN).
  4. ZNN zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokalu.
  5. Po złożeniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego ZNN przygotowuje zarządzenie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, a wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia podlega publikacji przez okres 21 dni.
  6. Najemca otrzymuje zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży z informacją o przysługującym mu prawie pierwszeństwa w nabyciu oraz terminem stawienia się w Wydziale w celu sporządzenia protokołu określającego warunki wykupu.
  7. Protokół przekazywany jest do kancelarii notarialnej, gdzie podpisywana jest umowa sprzedaży lokalu/garażu.
Kontakt