Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

  1. obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
  1. uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę 17 maja 2021 r. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Spis trwać będzie do końca września 2021r.

 

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI)

Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS spis.gov.pl. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

W Łodzi, dla osób które chcą dokonać samospisu, a aktualnie nie mają dostępu do Internetu lub komputera uruchomiono specjalne miejsca spisowe:

a) Gminne Biuro Spisowe - Łódź, Piotrkowska 113, 4 piętro, BIURO STRATEGII MIASTA UMŁ,  tel. (42) 638 41 00. Dostępne jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

lub

b) Wojewódzkie Biuro Spisowe - Urząd Statystyczny w Łodzi - Łódź, Suwalska 29, tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu pod nr tel. (42) 683 91 00 lub (42) 683 91 01.

Spis przez telefon (CATI)

Można również, bez wychodzenia z domu, skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

Spis realizowany przez rachmistrzów

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

 

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę 17 maja br. 


Spis przedłużony do 30 września 2021

Szanowni Państwo

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy.


Aktualności

Reklama mobilna spisu powszechnego

Gminne Biuro Spisowe

Widzisz reklamę mobilną spisu powszechnego? Zrób zdjęcie. więcej

Konkurs dla przedszkoli dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Gminne Biuro Spisowe

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na... więcej

Grafika ilustracyjna zawierająca sylwetki czterech zadowolonych osób, logo GUS, Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz TVP3 Łódź i napis: KONKURS FILMOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Masz smartfon lub kamerkę? Nakręć film, w którym odpowiesz na pytanie „Dlaczego liczy się każdy?” Bądź kreatywny i zdobądź nagrody. Na prace konkursowe czekamy do 12.06.2021 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfilmowy

Konkurs na amatorski film promujący Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminne Biuro Spisowe

Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje konkurs dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych na amatorski film promujący ideę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. więcej


Gminne Biuro Spisowe w Łodzi

Adres Gminnego Biura Spisowego

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

W związku z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM Gminne Biuro Spisowe w Łodzi uprzejmie informuje, iż kontakt z pracownikami Biura odbywa się drogą mailową lub telefoniczną:

  •  należy kontaktować się pod numerem telefonu: 42 638 41 00 lub e-mail: strategia@uml.lodz.pl;
  •  w sprawach, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo, przewiduje się obsługę interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie.

Stanowisko do samospisu znajduje się w siedzibie Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, IV p. Dostępne jest w godzinach pracy Urzędu, wyłącznie po uprzednim umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

Stanowisko pozbawione barier architektonicznych do samospisu będzie udostępniane w siedzibie Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera) po uprzednim umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

Osoby umówione na spotkanie będą mogły przebywać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.

 

 

Kontakt