Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

  1. obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
  1. uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczęli pracę w maju. Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowie terenowi pracują od 23 czerwca. Rachmistrzowie wyposażeni są w identyfikatory. Tożsamość rachmistrza można dodatkowo potwierdzić na stronie GUS lub infolinii spisowej (22 279 99 99). Spis trwać będzie do końca września 2021r.

 

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI)

Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

W Łodzi, dla osób które chcą dokonać samospisu, a aktualnie nie mają dostępu do Internetu lub komputera uruchomiono specjalne miejsca spisowe:

a) Gminne Biuro Spisowe - Łódź, Piotrkowska 113, 4 piętro, Biuro Strategii Miasta UMŁ, nr tel. (42) 638 41 00 w godz 8-16 (wt. 9-17)

b) Wojewódzkie Biuro Spisowe - Urząd Statystyczny w Łodzi - Łódź, Suwalska 29, nr tel. (42) 683 91 00 lub (42) 683 91 01

c) Urząd Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47 na parterze, codziennie w godzinach 9-15,

d) w poniedziałki do 30.08 stoisko na ul. Piotrkowskiej na wysokości al. Schillera, w godzinach 10-15

e) w czwartki do 30.08 stoisko przed budynkiem UMŁ przy ul. Zachodniej 47, w godzinach 10-15

f) do 24 lipca - Manufaktura - stoisko usytuowane jest na parterze galerii handlowej przy wejściu od ul. Drewnowskiej, czynne od poniedziałku do soboty, w godzinach 11-19

g) Galeria Łódzka - stoisko usytuowane jest na poziomie -1 galerii handlowej , czynne od poniedziałku do soboty, w godzinach 11-19

 

Spis przez telefon (CATI)

Można również, bez wychodzenia z domu, skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99.

Spis realizowany przez rachmistrzów

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów. Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Od 23 czerwca rachmistrzowie mogą prowadzić wywiady także bezpośrednio w Państwa domach lub w terenie. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Weryfikacja rachmistrza

Każdy rachmistrz posiada identyfikator. Tożsamość rachmistrza można dodatkowo potwierdzić na stronie GUS lub na infolinii spisowej.

 


Spis przedłużony do 30 września 2021

Szanowni Państwo

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy.


Aktualności

Narodowy Spis Powszechny w Łodzi - nowe punkty spisowe

Gminne Biuro Spisowe

Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny 2021. Udział w nim wziąć musi każdy Polak zameldowany w kraju. więcej

Uzupełniający nabór na rachmistrzów

Gminne Biuro Spisowe

16 lipca rozpoczął się nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych. więcej

Spis Powszechny – jak się spisać?

Gminne Biuro Spisowe

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca. Spis trwa do 30 września br. więcej


Gminne Biuro Spisowe w Łodzi

Adres Gminnego Biura Spisowego

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

W związku z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM Gminne Biuro Spisowe w Łodzi uprzejmie informuje, iż kontakt z pracownikami Biura odbywa się drogą mailową lub telefoniczną:

  •  należy kontaktować się pod numerem telefonu: 42 638 41 00 lub e-mail: strategia@uml.lodz.pl;
  •  w sprawach, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo, przewiduje się obsługę interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie.

Stanowisko do samospisu znajduje się w siedzibie Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, IV p. Dostępne jest w godzinach pracy Urzędu. W związku z zagrożeniem epidemicznym, aby uniknąć oczekiwania na obsługę, prosimy o umówienie terminu wizyty pod nr tel. 42 638 41 00.

Stanowisko pozbawione barier architektonicznych do samospisu będzie udostępniane w siedzibie Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera) po uprzednim umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

Osoby umówione na spotkanie będą mogły przebywać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.

 

 

Kontakt