Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

  1. obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
  1. uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę 17 maja 2021 r. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Spis trwać będzie do końca września 2021r.

 

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI)

Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS spis.gov.pl. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

W Łodzi, dla osób które chcą dokonać samospisu, a aktualnie nie mają dostępu do Internetu lub komputera uruchomiono specjalne miejsca spisowe:

a) Gminne Biuro Spisowe - Łódź, Piotrkowska 113, 4 piętro, BIURO STRATEGII MIASTA UMŁ,  tel. (42) 638 41 00. Dostępne jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

lub

b) Wojewódzkie Biuro Spisowe - Urząd Statystyczny w Łodzi - Łódź, Suwalska 29, tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu pod nr tel. (42) 683 91 00 lub (42) 683 91 01.

Spis przez telefon (CATI)

Można również, bez wychodzenia z domu, skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

Spis realizowany przez rachmistrzów

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

 

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę 17 maja br. 


Spis przedłużony do 30 września 2021

Szanowni Państwo

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy.


Aktualności

Konkurs dla przedszkoli dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Gminne Biuro Spisowe

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na... więcej

Grafika ilustracyjna zawierająca sylwetki czterech zadowolonych osób, logo GUS, Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz TVP3 Łódź i napis: KONKURS FILMOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Masz smartfon lub kamerkę? Nakręć film, w którym odpowiesz na pytanie „Dlaczego liczy się każdy?” Bądź kreatywny i zdobądź nagrody. Na prace konkursowe czekamy do 12.06.2021 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfilmowy

Konkurs na amatorski film promujący Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminne Biuro Spisowe

Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje konkurs dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych na amatorski film promujący ideę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. więcej

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Tomasz Bużałek / BSM

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału... więcej


Gminne Biuro Spisowe w Łodzi

Adres Gminnego Biura Spisowego

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

W związku z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM Gminne Biuro Spisowe w Łodzi uprzejmie informuje, iż kontakt z pracownikami Biura odbywa się drogą mailową lub telefoniczną:

  •  należy kontaktować się pod numerem telefonu: 42 638 41 00 lub e-mail: strategia@uml.lodz.pl;
  •  w sprawach, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo, przewiduje się obsługę interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie.

Stanowisko do samospisu znajduje się w siedzibie Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, IV p. Dostępne jest w godzinach pracy Urzędu, wyłącznie po uprzednim umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

Stanowisko pozbawione barier architektonicznych do samospisu będzie udostępniane w siedzibie Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera) po uprzednim umówieniu pod nr tel. 42 638 41 00.

Osoby umówione na spotkanie będą mogły przebywać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.

 

 

Kontakt