Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT ds. PŁAC
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
kontakt: 42 635-17-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 25.05.2018
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 przy al. I Dywizji 16/18 w Łodzi
stanowisko: RZEMIEŚLNIK - KROJCZY (wykształcenie - średnie techniczne; minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku rzemieślnika krojczego)
wymiar zatrudnienia: etat; umowa na okres próbny - 3 miesiące, docelowo czas nie określony
aplikacje/CV:
kontakt: 42 657-16-53
data złożenia oferty/aktualizacja: 25.05.2018
Szkoła Podstawowa nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY
wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu
aplikacje/CV:
kontakt: 42 640-97-98
data złożenia oferty/aktualizacja: 21.05.2018
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Józefa Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r.
stanowisko: KUCHARKA
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty/aktualizacja: 21.05.2018
Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Józefa Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r.
stanowisko: KONSERWATOR
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty/aktualizacja: 21.05.2018
Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Józefa Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r.
stanowisko: WOŹNY
wymiar zatrudnienia: 0,8 etatu
aplikacje/CV:
kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty/aktualizacja: 21.05.2018
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Tadeusza Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - na zastępstwo
stanowisko: POMOC KUCHNI
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-01-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 17.05.2018
Zespół Szkół Rzemiosła przy ul. Żubardzkiej 2 w Łodzi
zatrudni od: zaraz, zastępstwo na 6 miesięcy
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT ds. PŁAC
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651-78-98
data złożenia oferty/aktualizacja: 10.05.2018
VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pomorskiej 105 w Łodzi
zatrudni od: 15 lipca 2018 r.
stanowisko: KIEROWNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 678-65-22
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.05.2018

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie (gm. Nowosolna)
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat (6 godzin w przedszkolu, 2 - na przygotowanie do pracy)
aplikacje/CV: rekrutacja@ekoludek.com.pl
kontakt: 505-102-604
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.05.2018
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: native speaker języka angielskiego
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.05.2018
Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r.
przedmiot: CHEMIA I GEOGRAFIA
aplikacje/CV: sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.05.2018
Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2018 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.05.2018
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA z certyfikatem z języka angielskiego
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: sekretariat@smartschool.lodz.pl
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.04.2018
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 10 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sekretariat@smartschool.lodz.pl
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019
przedmiot: MATEMATYKA + OLIFRENOPEDAGOGIKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: do 31 maja 2018: sp149@toya.net.pl.
kontakt: 42 643-52-42
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019
przedmiot: N. WSPIERAJĄCY W KLASIE INTEGRACYJNEJ
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV: do 31 maja 2018: sp149@toya.net.pl.
kontakt: 42 643-52-42
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019
przedmiot: N. WSPIERAJĄCY w klasie ogólnodostępnej
wymiar zatrudnienia: 16/20 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: do 31 maja 2018: sp149@toya.net.pl.
kontakt: 42 643-52-42
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV: do 31 maja 2018: sp149@toya.net.pl.
kontakt: 42 643-52-42
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019
przedmiot: BIBLIOTEKA
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV: do 31 maja 2018: sp149@toya.net.pl.
kontakt: 42 643-52-42
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 8/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663 - 66 - 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 r.
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: 10/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663 - 66 - 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 10/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663 - 66 - 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 r.
przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
wymiar zatrudnienia: 2/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663 - 66 - 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 r.
przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZENSTWIE
wymiar zatrudnienia: 4/18 tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663 - 66 - 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2018
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2018 r.
przedmiot: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
wymiar zatrudnienia: 5/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663 - 66 - 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.