Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej 21 maja – 20 czerwca 2018 r.

Logowanie do systemu - elektroniczne składanie wniosków:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kontakt