Wyprawka szkolna

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w ramach programu „Wyprawka szkolna 2017”

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) istnieje możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2017/2018.

"Wyprawka szkolna 2017 r." - szczegółowe informacje:

Kontakt