Ferie 2019

W okresie ferii zimowych od 11 do 22 lutego 2019 roku Miasto Łódź będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii w 46 szkołach lub placówkach oświatowych.

Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach 7 – 17

Organizatorzy wypoczynku - Szkoły pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.

Rekrutacja rozpocznie się 15 STYCZNIA 2019 roku i prowadzona będzie indywidualnie przez każdą placówkę.

Wykaz organizatorów wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych od 11 do 22 lutego 2019 roku.

Ferie 2019 w Łodzi - sprawdź, gdzie organizowane są półkolonie:

Nazwa Placówki adres Telefon Liczba miejsc Dzielnica
Szkoła Podstawowa nr 3 Al. Harcerzy Zatorowców 6 42 655 79 05 30 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 35 Ul. Kutrzeby 4 42 651 61 20 60 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 48 Ul. Rydzowa 15 42 652 03 60 90 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 55 Ul. Mackiewicza 9 42 251 88 22 75 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 61 Ul. Okólna 183 42 659 00 10 30 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 71 Ul. Rojna 58C 42 652 75 90 60 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 120 Ul. Centralna 40 42 659 71 20 30 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 153 Ul. Obrońców Westerplatte 28 42 657 12 98 30 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 206 Ul. Łozowa 9 42 658 83 64 90 Bałuty
Pokaż na mapie
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 Ul. Zawiszy Czarnego 39 42 655 06 00 60 Bałuty
Pokaż na mapie
Filia nr 1 (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1) ul. Łanowa 14b 42 655 06 00 30 Bałuty
Pokaż na mapie
Filia nr 3 (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1) ul. Pomorska 16a 42 655 06 00 30 Bałuty
Pokaż na mapie
SM Radogoszcz Wschód (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1) ul. Tatarakowa 11 42 655 06 00 30 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 Ul. Plantowa 7 42 652 79 74 25 Bałuty
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 51 Ul. Ciołkowskiego 11a 42 684 38 18 60 Górna
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 109 Ul. Pryncypalna 74 42 640 97 98 75 Górna
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 125 Ul. Dzwonowa 18/20 42 684 84 20 45 Górna
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 130 Ul. Gościniec 1 42 649 95 83 45 Górna
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 189 Ul. Kossaka 42 643 45 49 45 Górna
Pokaż na mapie
Szkoła Podstawowa nr 190 Ul. Malczewskiego 37/47 42 643 28 47 60 Górna
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.