Wydawanie materiałów promocyjnych

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne Miasta przeznaczone są do dystrybucji wyłącznie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta Łodzi, realizującym projekty służące promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta, aktywizujące przestrzeń miejską, umacniające poczucie tożsamości lokalnej.

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne nie będą wydawane dla projektów komercyjnych i podmiotom działającym na rynku gospodarczym. Projekty realizowane przez podmioty niewymienione powyżej będą rozpatrywane indywidualnie.

Ilość materiałów jest przyznawana każdorazowo dla konkretnego projektu proporcjonalnie do zasobów magazynowych.

Kontakt