Polityki sektorowe

Urząd Miasta Łodzi wdraża kompleksowy system zarządzania strategicznego miastem. Jego elementem są polityki sektorowe, które wyznaczają kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowią programy realizacyjne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.

Obowiązujące polityki i programy

Kontakt