Strategia Rozwoju Łodzi

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Strategia definiuje długookresowe wyzwania i problemy przed którymi my, łodzianie i łodzianki, stajemy. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć, mając określone możliwości i kultywując nasze łódzkie dziedzictwo cywilizacyjne. Dokument jest podstawą starannego planowania miejskich inwestycji oraz działań lokalnego samorządu.


Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Od 6 kwietnia II etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Od 6 kwietnia do 12 maja 2021 r. trwać będzie II etap konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Ogłoszenie o konsultacjach, formularz konsultacyjny i projekt dokumentu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy także do zapoznania się z Raportem z I etapu konsultacji społecznych projektu.

Kontakt