Strategia Rozwoju Łodzi

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Strategia definiuje długookresowe wyzwania i problemy przed którymi my, łodzianie i łodzianki, stajemy. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć, mając określone możliwości i kultywując nasze łódzkie dziedzictwo cywilizacyjne. Dokument jest podstawą starannego planowania miejskich inwestycji oraz działań lokalnego samorządu.


Łódź Jutra. Idea dla miasta

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu nowej strategii dla Łodzi. Ich celem będzie wstępna ocena idei rozwojowej, jak i kluczowych obszarów realizacji strategii. Efektem spotkań będzie także zebranie opinii dotyczących strategii i proponowanych działań rozwojowych w wymiarze priorytetów, pokrycia istotnych wyzwań, identyfikacji obszarów do zagospodarowania.

Spotkania odbędą się w wersji komunikacji zdalnej z wykorzystaniem aplikacji „zoom”. Ze względów technicznych i organizacyjnych w każdym ze spotkań udział weźmie maksymalnie 12 osób (plus organizatorzy).

Spotkania odbędą się:

  1. 24 lipca 2020, godz. 14.00 - 16.00
  2. 27 lipca 2020, godz. 16.00 - 18.00

Udział w spotkaniu możliwy będzie po wcześniejszym zgłoszeniu udziału - wypełnieniu formularza oraz przesłaniu go na adres: questus@questus.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w spotkaniu wysłane będzie do Uczestników:

  • Dla spotkania 1 w dniu 24 lipca 2020 – w dniu 23 lipca 2020 do godz. 20.00
  • Dla spotkania 2 w dniu 27 lipca 2020 – w dniu 24 lipca 2020 do godz. 20.00

Do pobrania:

Kontakt