Jan Krysiński

Profesor Jan Krysiński to naukowiec o światowym autorytecie. Urodził się wprawdzie w Warszawie, jednak od 1945 roku mieszka w Łodzi.

Kariera naukowa profesora związana jest z Politechniką Łódzką. W polu jego zainteresowań znalazła się ogólna teoria maszyn przepływowych, silniki turbospalinowe, napędy mikroturbinowe, ale też wykorzystanie energii geotermalnej.

Profesor Jan Krysiński czterokrotnie był wybierany rektorem Politechniki Łódzkiej. Funkcję tą pełnił w latach 1990–1996 oraz 2002–2008. W czasie jego kadencji rektorskich powołano trzy nowe wydziały, zakupiono dla Politechniki sześć budynków pofabrycznych, stopniowo je rewitalizując na potrzeby dydaktyczne uczelni. Ekspansywny rozwój Politechniki Łódzkiej w tym czasie to powstanie Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej.

Rada Miejska w Łodzi w 2013 r. postanowiła nadać profesorowi Janowi Krysińskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi.

Kontakt