Stuttgart

STUTTGART-W SKRÓCIE

Stuttgart - stolica kraju związkowego Badenia-Wirtembergia i największe miasto południowo-zachodniej części, miasto na prawach powiatu. Miasto podzielone jest na 23 okręgi administracyjne (Stadtbezirk), które z kolei dzielą się na 152 dzielnice (Stadtteil). Według danych z 31 grudnia 2015 roku miasto liczy 623,738 mieszkańców. Duże centrum handlu i przemysłu, słynące z produkowanych tu samochodów Mercedes i Porsche. W pobliskim Bad Canstatt (uzdrowiskowy okręg administracyjny) znajdują się drugie co do wielkości źródła wody mineralnej w Europie, dostarczające około 20 mln litrów dziennie, w mieście produkuje się też wyśmienite wina.

Region Stuttgartu wykazuje największe w Niemczech nagromadzenie instytucji naukowych, akademickich i badawczych. Nigdzie w Niemczech nie jest zgłaszane więcej patentów niż w Stuttgarcie. Znajduje się tu sześć Instytutów Frauenhofera, dwa Uniwersytety: Stuttgart i Hohenheim, dwa Instytuty Maxa Plancka, Akademia Sztuki i Konserwacji, Instytut Zarządzania Technologii oraz liczne wyższe szkoły zawodowe i instytucje naukowo-badawcze. Swoją siedzibę ma tutaj również Związek Piłki Nożnej VfB Stuttgart. Najbardziej znanym mieszkańcom miasta G.W.F. Heglowi (filozof) i G. Daimlerowi (konstruktor i przemysłowiec) poświęcono miejsca pamięci. W rejonie południowej granicy miasta położony jest port lotniczy Stuttgart. Jest to największe lotnisko w Badenii-Wirtembergii, na którym odprawiono w 2014 roku ponad 10 milionów pasażerów.

Miasto partnerskie Łodzi od 1988 r. (umowa partnerska >>>)

Burmistrzem Stuttgartu jest członek frakcji (Bündnis 90/Die Grüne) - Fritz Kuhn, który sprawuje swój urząd od 2013 roku.

Oficjalna strona miasta: http://www.stuttgart.de/
Strona turystyczna miasta: https://www.stuttgart-tourist.de/

Informacje podstawowe o mieście

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Współpraca partnerska pomiędzy Łodzią a Stuttgartem została nawiązana pod koniec lat 70-tych z inicjatywy miasta Stuttgart. Władze miasta wysłały w dniu 11 maja 1979 roku list do polskiego ambasadora. Z powodu problemów w politycznych negocjacje zostały utrudnione a nawet przerwane w 1980 roku.
Dzięki istniejącym kontaktom młodzieży szkolnej przede wszystkim pomiędzy Stadtjugendring Stuttgart, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi. Negocjacje pomiędzy władzami miast Stuttgartu i Łodzi zostały ponownie nawiązane w 1984 roku. Umowę o współpracy partnerskiej podpisano 26 września 1988 roku w Ratuszu w Stuttgarcie. Ten krok położył kamień węgielny pod współpracę w zakresie wymiany kulturalnej i naukowej, w dziedzinie ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, ochrony zabytków oraz gospodarki i handlu.

Inne Miasta partnerskie Stuttgartu to: Mumbaj (Indie), Brno (Czechy), Cardiff (Wielka Brytania), Kair (Egipt), La Ferté-sous-Jouarre (Francja), Łódź (Polska), Melun (Francja), Manzil Bu Rukajba (Tunezja), Nankin (Chiny), Ōgaki (Japonia), Saint Louis (USA), Samara (Rosja), St Helens (Wielka Brytania), Strasburg (Francja), Szawe Cijjon (Izrael), Újbuda – dzielnica Budapesztu (Węgry).

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.