Tel Awiw-Jafa

Tel Awiw – Jafa – jest drugim największym pod względem ludności miastem w Izraelu. Według danych z 2016 roku liczy 438.818 mieszkańców. Miasto leży na nadmorskiej równinie Szaron, na historycznej drodze lądowej łączącej Europę, Azję i Afrykę.
„Wzgórze Wiosny” – bo tak brzmi tłumaczenie hebrajskiej nazwy miasta stanowi także największe zaplecze gospodarcze kraju. Swoją siedzibę ma tutaj Giełda Papierów Wartościowych oraz wiele ośrodków badawczo-rozwojowych międzynarodowych spółek. Tel Awiw to najbogatsze miasto Izraela. Aglomeracja miejska Tel Awiwu jest drugą pod względem wielkości gospodarką Bliskiego Wschodu. U podnóża miasta ciągnie się wspaniała piaszczysta plaża, co czyni z niego ważny ośrodek wypoczynkowy Izraela.

Miasto partnerskie Łodzi od 1994 r. ( umowa partnerska >>> )

Burmistrzem miasta od 1998 roku jest Ron Huldai.

Oficjalna strona miasta: https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/HomePage.aspx
Strona turystyczna miasta: http://www.visit-tel-aviv.com
Filmy promujące Tel Awiw: https://youtu.be/MNA0rXqI44M ,
https://youtu.be/48JEH4xG7RQ , https://youtu.be/6c91d4iXYOM.

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Do miast partnerskich Tel Awiwu należą: Ałmaty (Kazachstan), Barcelona (Hiszpania), Belgrad (Serbia), Bonn (Niemcy), Budapeszt (Węgry), Buenos Aires (Argentyna), Cannes (Francja), Essen (Niemcy), Filadelfia (USA), Frankfurt nad Menem (Niemcy), Incheon (Korea Południowa), Izmir (Turcja), Kiszyniów (Mołdawia), Kolonia (Niemcy), Limassol (Cypr), Łódź (Polska), Fryburg (Niemcy), Mediolan (Włochy), Meksyk (Meksyk), Moskwa (Rosja), Nowy Jork (USA), Ottawa (Kanada), Paryż (Francja), Pekin (Chiny), Saloniki (Grecja), San Salvador (Salwador), São Paulo (Brazylia), Sofia (Bułgaria), Tuluza (Francja), Warszawa (Polska), Wiedeń (Austria).

Wśród miast partnerskich Łodzi, Tel Awiw zajmuje miejsce szczególne. Mieszka tam kilkutysięczna grupa byłych łodzian, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Byłych Łodzian w Izraelu, którego siedziba mieści się w Tel Awiwie.

Oficjalne kontakty pomiędzy Łodzią a Tel Awiwem datują się od 1994 r. Przełomowym wydarzeniem dla nawiązania partnerskich stosunków były obchody 50-tej rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Wyrażone wówczas intencje oraz wstępne rozmowy zaowocowały podpisaniem, podczas Światowego Zjazdu Łodzian w Tel Awiwie we wrześniu 1994 r., umowy o miastach partnerskich. Rezultatem pierwszych kontaktów pomiędzy władzami miast było zorganizowanie jesienią 1995 r. Dni Izraela w Łodzi. Trwające przez ponad dwa miesiące okolicznościowe uroczystości miały na celu przybliżenie mieszkańcom Łodzi kultury i historii Izraela.

Powołanie do życia we wrześniu 1995 r. Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense, było przedsięwzięciem potwierdzającym rozwój współpracy pomiędzy Łodzią a Tel Awiwem. Głównym celem Fundacji jest renowacja cmentarza żydowskiego w Łodzi (największego tego typu w Europie), a także ochrona pozostałych zabytków i miejsc związanych z kulturą żydowską. Kontakty pomiędzy Łodzią a Tel Awiwem opierają się przede wszystkim na działaniach zmierzających do zbliżenia mieszkańców obu miast. Zapoczątkowano je w czerwcu 1996 r. przyjazdem grupy byłych Łodzian z Izraela.

Współpraca Łodzi z Tel Awiwem od lat nabiera coraz intensywniejszych wymiarów. Początkowo koncentrowała się na tzw. "turystyce sentymentalnej" poprzez nawiązywanie do korzeni Łodzi jako miasta wielonarodowościowego i zachęcaniu byłych łodzian do powrotu do miasta ich młodości, jednakże kontakty na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej są równie istotne.

W lutym 2005 roku odbyła się pierwsza misja kulturalno-gospodarcza do Izraela, która od tego czasu organizowana jest co roku. Łódź cyklicznie bierze udział w International Mediterranean Tourism Market (Tel Awiw), największych targach turystycznych w basenie Morza Śródziemnego.

Działania związane z upamiętnieniem łódzkich Żydów spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców obu miast. W 2005 roku Tel Awiw wsparł budowę Pomnika Zagłady - Stacji Radegast. Oba Miasta zaangażowane są również w działania na płaszczyźnie edukacyjnej. Uczniowie i studenci biorą udział w różnych programach i akcjach, począwszy od sprzątania kwater na cmentarzu żydowskim, poprzez pomoc w organizacji obchodów rocznicowych po przeprowadzanie wywiadów z ocalonymi. W te działania zaangażowane są organizacje harcerskie, religijne, studenci oraz poszczególne szkoły.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt