Tjanjin

Tianjin – miasto w Chinach, położone w północno-wschodniej części kraju. Jest czwartym największym miastem Chin po Chongqing, Szanghaju i Pekinie. Według danych z 2015 roku miasto liczy 15 469 500 mieszkańców. Jest wielkim ośrodkiem handlu i przemysłu (elektronicznego, informatycznego, metalurgicznego (hutnictwo żelaza), samochodowego, maszynowego (produkcja obrabiarek, maszyn włókienniczych), stoczniowego, chemicznego, petrochemicznego, włókienniczego, odzieżowego, gumowego, ceramicznego oraz spożywczego), a także ważnym portem w pobliżu ujścia rzeki Hai He do Morza Żółtego. Ośrodek wydobycia ropy naftowej z zatoki Pohaj oraz pozyskiwania soli z wody morskiej.
W Tian Jin swoje siedziby ulokowały liczne banki oraz firmy handlowe.

Miasto jest ponadto ważnym węzłem komunikacyjnym. Istotny port handlowy (dostępny dla statków oceanicznych przez port morski Tanggu- największy sztuczny port głębinowy na świecie, rozwija stosunki handlowe z 180 krajami na świecie).
Na wschodzie, w nadbrzeżnej części miasta utworzono specjalną strefę ekonomiczną dla realizacji inwestycji zagranicznych obejmujących przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego z Korei Południowej (Samsung Electronic Co), oraz z USA (Motorola).

Miasto partnerskie Łodzi od 1994 roku. ( umowa partnerska >>> )

Burmistrzem miasta jest od 2016 roku Wang Dongfeng.

Oficjalna strona miasta : http://www.tj.gov.cn/

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Do miast partnerskich Tjanjin należą: Kobe (Japonia), Filadelfia (USA), Melbourne (Australia), Yokkaichi (Japonia), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Nord-Pas-de-Calais (Francja),Lombardia (Włochy), Groningen (Holandia), Chiba (Japonia), Płowdiw (Bułgaria), Izmir (Turcja), Abidżan (Wybrzeże Kości Słoniowej), Ułan Bator (Mongolia), Charków (Ukraina), Jönköping (Szwecja), Inch'ŏn (Korea Południowa), Łódź (Polska), Rio de Janeiro (Brazylia), Amazonas (Brazylia), Hajfong (Wietnam), Namp’o (Korea Północna).

Początek współpracy z Łodzią datuje się na 1994 rok.

Współpraca pomiędzy miastami odbywa się na wielu płaszczyznach, począwszy od dziedzin gospodarki, handlu, wymian kulturalnych, edukacyjnych, czy sportowych. Władze obu miast utrzymują przyjazne stosunki, inicjują wzajemne spotkania oraz misje gospodarcze w celu pogłębienia wzajemnej współpracy w wyżej wymienionych dziedzinach. Współpraca z partnerami chińskimi jest jednym z najważniejszych priorytetów Miasta Łodzi.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.