Wilno

WILNO - W SKRÓCIE

Wilno - stolica Republiki Litewskiej położona na południu tego kraju, blisko granicy z Polską i Białorusią. Miasto ma powierzchnię 401 km2 i liczy ok. 600 tys. mieszkańców, co czyni je największym miastem wśród krajów Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Wilno jest głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym Litwy. Merem miasta od 2015r. jest Remigijus Šimašius.

Miasto partnerskie Łodzi od 1991 roku.(umowa partnerska >>> )

Oficjalna strona miasta: http://www.vilnius.lt/

Strona Ambasady RP w Wilnie: http://www.wilno.msz.gov.pl/

Strona turystyczna miasta: http://www.vilnius-tourism.lt/pl/
WILNO – Europejska Stolica Kultury 2009 - http://www.culturelive.lt/en/main/

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Łódź podpisała z Wilnem porozumienie o współpracy 22 stycznia 1991 roku. Od 1993 r. do 1995 r. Urząd Miasta Łodzi prowadził w Wilnie Biuro Promocji Gospodarczej Łodzi (przy ul. Pilies 7). Biuro to miało spełniać rolę „koordynatora współpracy gospodarczej", tj. łódzkie i litewskie firmy mogły uzyskać pełne informacje niezbędne do podjęcia współpracy gospodarczej. Działalność biura wypełniała istniejącą wówczas lukę informacyjną dotyczącą działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości, w której znalazły się polskie i litewskie firmy.

Obecnie Urząd Miasta Łodzi ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Wilna, głównie w zakresie turystyki i konserwacji zabytków. Wilno co roku uczestniczy w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi. Łódź z kolei otrzymuje zaproszenia na targi turystyczne do Wilna. Wyższe uczelnie obydwu miast współpracują ze sobą od wielu lat.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt