Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

Celem Programu jest wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki i termometry rtęciowe ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych. Leki wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne - głównie są spalane. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy 96% odpadów kierowanych jest na składowiska odpadów.

Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych aptek na terenie Łodzi, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki (czerwone, metalowe z wkładem tekturowym i folią z tworzywa sztucznego). Mieszkańcy, którzy posiadają termometry starego typu zawierające rtęć i jej pochodne, mogą je bezpłatnie oddać w pięciu łódzkich aptekach (ul. Lutomierska 1, ul. Zawiszy Czarnego 26, ul. Łączna 28, al. Piłsudskiego 31, ul. Czernika 10).

Do pojemników na leki ustawionych w aptekach można wyłącznie wrzucać lekarstwa w formie pastylek, drażetek, maści, jak i leki płynne (opakowania szczelnie zakręcone) oraz aerozole. Mile widziane jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ kartonowych.

Bezwzględnie zabronione jest wrzucanie igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek oraz innych materiałów medycznych i opatrunkowych!!!

Strzykawki, igły  i ampułkostrzykawki po wykonanych w domu zastrzykach powinny być wrzucane do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji. Z uwagi jednak na fakt, że jest to odpad niebezpieczny zaleca się, aby przed wrzuceniem takich odpadów do pojemnika, zabezpieczyć je  np. poprzez nałożenie na igłę osłonki i umieszczenie  zużytych strzykawek w torebce foliowej lub  pudełku  oraz zaklejenie  opakowania szczelnie taśmą samoprzylepną,  tak aby odpad ten nie stwarzał zagrożenia dla pracowników firm odbierających i sortujących odpady

Sprawdź, gdzie możesz oddać przeterminowane leki i termometry rtęciowe:

adres dzielnica przeterminowane leki / termometry

Pokaż na mapie
1 Maja 42/44 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
11 Listopada 20 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Adwentowicza 15 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
al. Bandurskiego 49 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
al. Kościuszki 41 Śródmieście przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Aleksandrowska 38 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Anyżowa 3 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Armii Krajowej 32 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Armii Krajowej 37 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Armii Krajowej 44 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bartoka 72 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bojowników Getta Warszawskiego 6 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Boya Żeleńskiego 12 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bratysławska 2 a Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Bratysławska 5 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Broniewskiego 2 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Broniewskiego 67 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Brzechwy 5 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Brzechwy 7a Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Brzezińska 50 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Chóralna 18 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Chryzantem 6 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Cieszkowskiego 4 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Cieszyńska 6 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Czernika 10 Widzew przeterminowane leki, termometry
Pokaż na mapie
Ćwiklińskiej 22 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 17/21 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 60 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 63 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Dąbrowskiego 89 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Długosza 26 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Długosza 29 Bałuty przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Elsnera 19 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Felińskiego 7 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gdańska 91/93 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gimnastyczna 26 Polesie przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gładka 3/5 Górna przeterminowane leki
Pokaż na mapie
Gogola 12 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
H.Brodatego 2 Widzew przeterminowane leki
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt