Elektrośmieci

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika!!!

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którą wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: telewizory, pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, komputery, video, a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady, których nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, ponieważ zanieczyszczają środowisko. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 zł. Elektrośmieci zawierają w sobie mnóstwo trujących substancji, m.in. freon, kadm, brom, ołów czy rtęć. Po przeniknięciu do organizmów zwierząt i ludzi, np. poprzez wody gruntowe, mogą wywoływać zaburzenia percepcji, schorzenia układu rozrodczego, nowotwory nerek oraz wiele innych groźnych chorób. Jest to jedna z przyczyn, dla której bezwzględnie należy oddawać elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania.

Łódź uczestniczy w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”, organizowanym przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, nad którym Urząd Miasta Łodzi sprawuje patronat.

Zbiórka elektrośmieci = korzyści dla szkół
W ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” szkoły podstawowe z terenu Łodzi, które przystąpią do programu, mogą korzystać z utworzonego przez ElektroEko Funduszu Oświatowego. W zamian za elektrośmieci oddawane do dedykowanych punktów zbierania (ich adresy podane są na stronie www.elektrosmieci.pl), szkołom przydzielane są kupony. Te z kolei przeliczane są na punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać na opłacane z Funduszu Oświatowego materiały i pomoce edukacyjne m.in. tablice multimedialne, rzutniki czy też ławki, krzesła lub szafy – według potrzeb szkół. Kupony mogą być zbierane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również przez ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Im mocniej społeczność związana z daną placówką edukacyjną zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieci, a następnie oddawanie ich do punktów zbierania prowadzonych przez ElektroEko, tym większą liczbę kuponów otrzyma szkoła.

Punkty zbiórki elektroodpadów

Mieszkańcy Łodzi mogą oddawać pochodzący z gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbiórki elektrośmieci, których lista znajduje się poniżej.

Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
Adres punktu zbierania: 90-373 Łódź, ul. Pryncypalna 132/134
Czynne: non stop
Pokaż na mapie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Adres punktu zbierania: 93-468 Łódź, ul. Zamiejska 1
Czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7-18, wtorek 7-20, sobota 7-13
Pokaż na mapie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Adres punktu zbierania: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
Czynne: non stop
Pokaż na mapie
Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź
Adres punktu zbierania: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6
Czynne: poniedziałek-sobota 8-20
Pokaż na mapie
Firma Handlowo - Usługowa DEREWENDA Henryk Derewenda, Oddział w Łodzi
Adres punktu zbierania: ul. Świętojańska 8a
Czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14
Pokaż na mapie
EL-recykling Ireneusz Szablewski
Adres punktu zbierania: 93-404 Łódź, ul. Heleny 3/5
Czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14
Pokaż na mapie
MJ Recykling Sp. z o. o.
Adres punktu zbierania: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 171
Czynne: poniedziałek-piątek 7-17, sobota 7-13
Pokaż na mapie
PHU „JARMET” Jarosław Jakubowski
Adres punktu zbierania: 94-007 Łódź, ul. Maratońska 90
Czynne: poniedziałek-piątek 9-17, sobota 9-14
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF

Odbiór DUŻYCH elektroodpadów z domu

Mieszkańcy Łodzi mogą również korzystać z usługi odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci bezpośrednio z domu. W celu skorzystania z usługi oraz uzyskania szczegółów jej realizacji należy kontaktować się z wybraną firmą odbierającą elektrośmieci:

 • ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  • tel. 2222 333 00 - czynny od pn. do pt. w godz. 8:00 - 17:00
  • www.elektrosmieci.pl - formularz do wypełnienia
 • Firma Handlowo-Usługowa DEREWENDA Henryk Derewenda
  • tel. 42 646 90 94, 530 407 503 czynne od pn. do sob. w godz. 8:00- 17:00
 • Remondis Electrorecycling Sp. z o. o.

Wielkogabarytowe elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne takie jak: pralka, lodówka, suszarka do ubrań, zmywarka, kuchnia elektryczna, zamrażarka lub duży telewizor. Firmy odbierając duży sprzęt odbiorą również drobne elektrośmieci.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.