Od 1 grudnia 2019 r.:

 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkowe,
 • nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte miejskim systemem odbierania odpadów komunalnych. Nie dotyczy to nieruchomości łączonych (czyli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych), które pozostają w systemie gminnym na dotychczasowych warunkach. Tym samym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do miejskiego rejestru działalności regulowanej. Rejestr dostępny jest na stronie BIP UMŁ
 • miejski system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmować będzie: nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości łączone – tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, nieruchomości letniskowe (ale nie rodzinne ogródki działkowe),
 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 24 zł od osoby,
 • właściciele nieruchomości jednorodzinnych wykorzystujący przydomowe kompostowniki zwolnieni są z opłaty w wysokości 1 zł/miesięcznie,
 • jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do zasad segregacji lub segregacja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, firma wywozowa po stwierdzeniu takiego faktu będzie przekazywać informację do UMŁ, który w drodze decyzji będzie stosował podwyższoną opłaty stanowiącą dwukrotność stawki – tj. 48 zł/miesięcznie/osoby.

Miasto przygotowało 200 tysięcy ulotek o zasadach segregacji. Ulotki zostaną dostarczone do gospodarstw domowych.

Ulotka do pobrania

Sprawdź, jak sortować:

Kliknij w grafikę, by ją powiększyć.

Czy wiesz, że:

 • twoja rodzina produkuje prawie 1 tonę śmieci rocznie?
 • szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku,
 • każda tona odzyskanego papieru pozwala oszczędzić nawet 4 drzewa i 1200 litrów wody,
 • plastikowa torba foliowa produkowana jest w ciągu 1 sekundy, używana jest średnio 25 minut, a rozkłada się około 400 lat,
 • puszka metalowa w całości nadaje się do recyklingu,
 • odpady ulegające biodegradacji można zmienić w kompost, który zasili Twoje rośliny,
 • odpady problemowe np.:zużyty sprzęt RTV i AGD, poremontowe, wielkogabarytowe itp. można oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK - szczegóły na stronie poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście Łodzi.


Kontakt