Od 1 lipca 2018 r. w Łodzi zmienił się system segregacji odpadów obowiązujący wszystkich mieszkańców gromadzących odpady w sposób selektywny. Według nowych zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników lub worków:

 • papier - kolor niebieski,
 • szkło - kolor zielony,
 • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.
 • odpady pozostałe (resztkowe) powinny się znaleźć w pojemnikach w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości obecnie używane pojemniki zobowiązani są do oznakowania napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach mają czas do 30 czerwca 2022 r. Właściciele nieruchomości stosujący do segregacji odpadów worki powinni zapewnić je w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych odpadów, czyli: papier to worek niebieski, szkło to worek zielony, metale i tworzywa sztuczne to worek żółty, odpady ulegające biodegradacji to worek brązowy. 

Wprowadzenie nowych zasad wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości łączonych w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej. Dla nieruchomości zamieszkałych i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (w tym RODy) nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Obowiązywać będą aktualne stawki opłat.

W przypadku jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do nowych zasad segregacji firma wywozowa może odebrać wszystkie odpady kwalifikując je jako odpady zmieszane, w najbliższym terminie przewidzianym w harmonogramie.

 

Sprawdź, jak sortować:

Czy wiesz, że:

 • twoja rodzina produkuje prawie 1 tonę śmieci rocznie?
 • szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku,
 • każda tona odzyskanego papieru pozwala oszczędzić nawet 4 drzewa i 1200 litrów wody,
 • plastikowa torba foliowa produkowana jest w ciągu 1 sekundy, używana jest średnio 25 minut, a rozkłada się około 400 lat,
 • puszka metalowa w całości nadaje się do recyklingu,
 • odpady ulegające biodegradacji można zmienić w kompost, który zasili Twoje rośliny,
 • odpady problemowe np.:zużyty sprzęt RTV i AGD, poremontowe, wielkogabarytowe itp. można oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK - szczegóły na stronie poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście Łodzi.

Do pobrania


Zobacz spoty informujące o zasadach segregacji odpadów

Kontakt