• do 7.000 zł brutto na zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne w lokalach w nieruchomościach wielorodzinnych
  • do 50.000 zł brutto na podłączenie do sieci cieplnej lub gazowej nieruchomości wielorodzinnych / wspólnotowych, prywatnych

NABÓR WNIOSKÓW

15 stycznia - 31 marca 2020 r.

Z dotacji w wysokości do 7.000 zł mogą skorzystać najemcy i właściciele lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i wspólnotowych, a także najemcy w kamienicach prywatnych.

Dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kamienic prywatnych dotacja wynosi do 50.000 zł.

 

 

Podstawowe informacje

Aktualności

Działania przeciwdziałające smogowi

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Bartłomiej Dyba-Bojarski i Marcin Chruścik, radni Prawa i Sprawiedliwości, postulują wprowadzenie powszechnie dostępnego dla mieszkańców systemu monitoringu łódzkiego smogu. więcej

Program antysmogowy. Już 690 palenisk mniej!

Anna Janocha/BPTiKS

W poniedziałek Prezydent Łodzi zatwierdziła kolejną listę osób, które dostaną dotację na wymianę źródeł ogrzewania w ramach programu antysmogowego. W pierwszym roku funkcjonowania tego programu w... więcej

fot. UMŁ

Radni przegłosowali projekty uchwał antysmogowych

Konrad Ciężki

rada miejska smog

Jednomyślnie Rada Miejska w Łodzi podjęła trzy uchwały dotyczące przeciwdziałania smogowi. więcej

Kontakt