Edycja 2023. Nabór wniosków 2 stycznia – 30 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza w terminie 2 stycznia – 30 czerwca 2023 r. nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

 

Rodzaj inwestycji objętych wsparciem

 

Celem naboru jest przyznanie w 2023 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe i zmianie systemu ogrzewania na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączenie do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania;
 3. instalację źródła ogrzewania elektrycznego;
 4. instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia – 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2023
–  3 000 000
zł.  

 

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi:

 1. Łódź, ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al. Schillera),
 2. Łódź, ul. Piotrkowska 153,
 3. Łódź, ul. Zachodnia 47,
 4. Łódź, Al. Politechniki 32,
 5. Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
 6. Łódź, al. Piłsudskiego 100;

lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Formularz wniosku dostępny do pobrania pod wyżej wymienionymi adresami, a także poniżej.

 

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dodatkowych informacji udziela punkt informacyjno-konsultacyjny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi:

 • osobiście al. Piłsudskiego 100 – możliwość weryfikacji składanego wniosku;
 • telefonicznie pod numerem: 42 272 66 22;
 • mailowo: dotacja.smog@uml.lodz.pl 

Podstawa:

Uchwała Nr L/1557/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.


Regulamin udzielania dotacji


 

 

Do pobraniaAktualności

Łódź walczy ze smogiem

Marcin Masłowski / UMŁ

Pomożemy łodzianom przy wszelkich formalnościach w programach dotacyjnych, szczególnie w zdobywaniu pieniędzy z programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki... więcej

Będzie zakaz używania dmuchaw do liści w całej Łodzi?

Jacek Słodziński / BPiNM

Rada Miejska w Łodzi skieruje apel do sejmiku Województwa Łódzkiego, by w regionalnym programie ochrony powietrza wprowadzono całkowity zakaz używania dmuchaw. Jednocześnie Urząd Miasta Łodzi... więcej

Rekordowa liczba wniosków – Łódź dokłada blisko 1,5 mln do wymiany pieców

Marcin Masłowski / UMŁ

Bardzo się cieszę, że łodzianie złożyli w tej edycji naszego miejskiego programu wymiany pieców wnioski na likwidację aż 1120 starych kopciuchów. Ponieważ wnioski znacznie przekroczyły kwotę 3... więcej

Kontakt