Misje Gospodarcze

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Łodzi  ma przyjemność zaprosić  przedsiębiorców z regionu łódzkiego, reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pt. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem Misji jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego, działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach, a partnerami zagranicznymi. W szczególności celem Misji będzie nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami sektora MŚP z województwa łódzkiego oraz zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami zainteresowanymi ofertami eksportowymi podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego, a także prezentacja potencjału gospodarczego regionu łódzkiego.

Kierunki planowanych misji:

Na rok 2019 zaplanowano dwie misje:

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie - styczeń 2019
  • Izrael - marzec 2019

Misja do Izraela 3-9.03.2019 r.


Na misję do Izraela mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę w województwie łódzkim i prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednej z  Regionalnych Inteligencji Specjalizacji Województwa Łódzkiego.


W ramach organizacji Misji Organizator pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych, służących promocji regionu łódzkiego na rynkach zagranicznych, w których będą brali udział przedstawiciele Miasta Łódź oraz przedsiębiorcy.
Do pobrania:

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.

Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misja wyjazdowa do Izraela”,

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 lutego 2019 r. o godz. 23:59.


Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższym wyjeździe udzielają:
Aleksandra Cebelińska, 42 638 46 09, a.cebelinska@uml.lodz.pl

Agata Ślusarczyk, 42 638 59 21, a.slusarczyk@uml.lodz.pl


Misja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 27.01.-02.02.2019 r.


Na misję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę w województwie łódzkim i prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednej z  Regionalnych Inteligencji Specjalizacji Województwa Łódzkiego.


W ramach organizacji Misji Organizator pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych, służących promocji regionu łódzkiego na rynkach zagranicznych, w których będą brali udział przedstawiciele Miasta Łódź oraz przedsiębiorcy.
Do pobrania:

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.

Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misja wyjazdowa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich”,

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 stycznia 2019 r. o godz. 23:59.


 Z uwagi na problemy techniczne z serwerem i czasową niedostępność formularza termin zostaje przedłużony do 11 stycznia 2019 r. godz 16.00. 


Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższym wyjeździe udziela:
Edyta Karpińska, 42 638 59 34, edyta.karpinska@uml.lodz.pl


Misje zrealizowane w 2018 r.

Misja do Wielkiej Brytanii i Irlandii 18-23.11.2018 r.


Na misję do Wielkiej Brytanii i Irlandii mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę w województwie łódzkim i  prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednej z  Regionalnych Inteligencji Specjalizacji Województwa Łódzkiego, tj. informatyka i telekomunikacja.

W ramach organizacji Misji Organizator pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych, służących promocji regionu łódzkiego na rynkach zagranicznych, w których będą brali udział przedstawiciele Miasta Łódź oraz przedsiębiorcy.

Do pobrania: Regulamin Wielka Brytania i Irlandia

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.

Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misja wyjazdowa do Wielkiej Brytanii i Irlandii”,

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 października 2018 r. o godz. 23:59.
 
Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższych wyjazdach udzielają:

Agata Ślusarczyk – tel. 042 638 59 21, email: a.slusarczyk@uml.lodz.pl
Agnieszka Brzękowska – tel. 042 638 59 37, email: a.brzekowska@uml.lodz.pl

Lidia Fazekas - tel. 042 638 58 70, email: l.fazekas@uml.lodz.pl

Misja do Stanów Zjednoczonych Ameryki: 16-23.06.2018 r.


Na misję do Stanów Zjednoczonych Ameryki mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę w województwie łódzkim i prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednej z  Regionalnych Inteligencji Specjalizacji Województwa Łódzkiego, tj. medycyna, farmacja, kosmetyki.


W ramach organizacji Misji Organizator pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych, służących promocji regionu łódzkiego na rynkach zagranicznych, w których będą brali udział przedstawiciele Miasta Łódź oraz przedsiębiorcy.


Do pobrania: Regulamin z formularzem zgłoszeniowym i kryteriami wyboru

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.

Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych Ameryki”,

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2018 r. o godz. 23:59.
 
Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższych wyjazdach udzielają:

Aleksandra Cebelińska – tel. 042 638 46 09, email: a.cebelinska@uml.lodz.pl
Agata Ślusarczyk – tel. 042 638 59 21, email: a.slusarczyk@uml.lodz.pl
Agnieszka Brzękowska – tel: 042 638 59 37, email: a.brzekowska@uml.lodz.pl

Misja do Japonii: 6-12.05.2018 r.

 

W ramach organizacji Misji do Japonii w maju 2018 r. Miasto Łódź zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w następujących wydarzeniach:

 

  • największych targach branżowych dla firm z sektora teleinformatycznego tj  Japan IT Week w Tokio;
  • branżowej giełdzie kooperacyjnej organizowana przez Enterprise Europe Network (sieć  Komisji  Europejskiej wspierającą internacjonalizację europejskich MŚP )
  • spotkaniu dla firm z krajów grupy V4, organizowanym przez JETRO
  • seminarium gospodarczym w Tokio organizowanym przez Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą;


Regulamin organizacyjny Misji do Japonii oraz formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.


Zapraszamy do współpracy.

 

INFORMACJA:


W związku z małym zainteresowaniem Firm udziałem w misji gospodarczej do Japonii planowanej na maj 2018r, Komisja Oceniająca podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania aplikacji o udział dla firm do dnia 26.04.2018r do godz. 23:59.

Komisja Oceniająca zbierze się ponownie w dniu 27 kwietnia 2018r. w celu dokonania oceny zgłoszeń i kwalifikacji przedsiębiorstw na misję.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misje wyjazdowe”Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2018 r. o godz. 23:59.
 
Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższych wyjazdach udzielają:

Edyta Karpińska – tel: 042 638 59 34, email: edyta.karpinska@uml.lodz.pl
Marta Sakowska – tel. 042 638 44 83, email: ma.sakowska@uml.lodz.pl
Mateusz Sipa – tel. 042 638 59 01, email: m.sipa@uml.lodz.pl


Misje zrealizowane w IV kwartale 2017:

  • Francja – 6-9 listopada 2017 r.
  • Szwecja – 26-29 listopada 2017 r.
  • Niemcy – 3-6 grudnia 2017 r.


W ramach organizacji Misji do Francji, Szwecji i Niemiec Miasto Łódź pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych, służących promocji regionu łódzkiego na rynkach zagranicznych, w których będą brali udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Miasta Łódź. Na każdą misję przypada 20 spotkań, tj. 4 spotkania na jedną firmę z regionu łódzkiego. Spotkania są umawiane przez firmę  Ageron Polska.

Do pobrania:

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misje wyjazdowe”Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 października 2017 r. o godz. 23:59.
 
Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższych wyjazdach udzielają:

Agnieszka Brzękowska – tel: 042 638 59 37, email: a.brzekowska@uml.lodz.pl (Francja)
Aleksandra Cebelińska – tel. 042 638 46 09, email: a.cebelinska@uml.lodz.pl (Szwecja)
Mateusz Sipa – tel. 042 638 59 01, email: m.sipa@uml.lodz.pl (Niemcy)

Lista firm zakwalifikowanych na misje gospodarcze do Francji, Szwecji i Niemiec

Kontakt