Zamówienia publiczne II

Zamówienie ofertowe dot. usługi kompleksowej organizacji spotkania podsumowującego rok w biznesie

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi kompleksowej organizacji spotkania podsumowującego rok  w biznesie.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 22.11.2019 r.

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BRG-I.271.42.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu dot. usługi kompleksowej organizacji spotkania podsumowującego rok 
w biznesie realizowanej w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty złożył Wykonawca: STICKMAN Paweł Pałczyński, ul. Kusocińskiego 150/4, 94-054 Łódź

Wartość oferty wynosi 51 359,88 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe dot. usługi opracowania trzech studiów wykonalności

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na usługę opracowania trzech studiów wykonalności dla projektów o nazwach: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część III”, „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu oraz projektu „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego” planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

Termin składnia ofert upływa w dniu 10.10.2019 r. o godz. 10.00. 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1,2 i 4 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

DPr-BRG-I.271.37.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu dot. usługi opracowania trzech studiów wykonalności dla projektów o nazwach: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część III”, „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty złożył Wykonawca: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ul. Pstrągowa 11/16, 91-496 Łódź

Wartość oferty wynosi 40 590,00 zł i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach konferencji o tematyce rewitalizacji i transformacji miast Regionalne Property Forum

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach konferencji o tematyce rewitalizacji i transformacji miast Regionalne Property Forum.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

Termin składnia ofert upływa w dniu 09.10.2019 r. o godz. 10.00. 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

DPr-BRG-I.271.36.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach konferencji o tematyce rewitalizacji i transformacji miast Regionalne Property Forum realizowanej w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty złożył Wykonawca: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., Plan Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Wartość oferty wynosi 30 000,00 zł i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - raport ewaluacyjny

Szanowni Państwo,


Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej dot. usługi wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post – raport z realizacji projektu w czasie trwania umowy, tj. od daty jej zawarcia do dnia 06.12.2019 r.".


Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 22.08.2019 r. o godz. 10.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BRG-I.271.28.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu dot. usługi wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post – raport z realizacji projektu w czasie trwania umowy, tj. od daty jej zawarcia do dnia 06.12.2019 r." realizowanej w ramach „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty złożył Wykonawca: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno. 

Wartość oferty wynosi 28 413,00 zł i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji IV edycji konferencji „ŁÓDŹ REdiscover"

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi organizacji IV edycji konferencji „ŁÓDŹ REdiscover".

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 12.08.2019 r. o godz. 10.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: a.slusarczyk@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BRG-I.271.25.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu dot. usługi organizacji IV edycji konferencji „ŁÓDŹ REdiscover", najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty złożył Wykonawca: Free Mind Foundation, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 417, 91-463 Łódź.

 

Wartość oferty wynosi 52 521,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji IV edycji konferencji „ŁÓDŹ REdiscover"

 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi organizacji IV edycji konferencji „ŁÓDŹ REdiscover".

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 02.08.2019 r. o godz. 10.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: a.slusarczyk@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BRG-I.271.25.2019


Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji gospodarczej miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2019 r.” (Gala Central European Bioforum Awards)

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2019 r. (Gala Central European Bioforum Awards).

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 10.04.2019 r. o godz. 10.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BRG-I.271.13.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej miasta  Łodzi i regionu łódzkiego  w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2019 r.” (Gala Central European Bioforum Awards), najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: 8 Business Sp. z o.o., ul. Rewolucji 1905 r. nr 9/3U, 90-273 Łódź.

Wartość oferty wynosi 15 00,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.


Zapytanie ofertowe dot. usługi zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów wstępu/identyfikatorów na Galę rozdania nagród CEE Shared Services and Outsourcing Awards w dniu 31.01.2019 r. w Warszawie

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów wstępu/identyfikatorów na Galę rozdania nagród CEE Shared Services and Outsourcing Awards w dniu 31.01.2019 r. w Warszawie.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00.

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.3.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Impact fintech’18 w 2018 r., najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: Fundacja Impact, ul. Stawki 3A/47, 00-193 Warszawa.

Wartość oferty wynosi 25 000,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

DPr-BOIZ-I.271.64.2018

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Impact fintech’18 w 2018 r.

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Impact fintech’18 w 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 19.11.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.64.2018Zapytanie ofertowe dot. usługi sporządzenia raportu nieruchomościowego, dotyczącego rynku hotelowego w Łodzi

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi sporządzenia raportu nieruchomościowego, dotyczącego rynku hotelowego w Łodzi.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 24.10.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.63.2018

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę sporządzenia raportu nieruchomościowego, dotyczącego rynku hotelowego w Łodzi w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 PLN netto, a nie przekracza kwoty 60 000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Walter Herz Sp z o.o. Sp. K.,
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi sporządzenia raportu HR, dotyczącego potencjału relokacyjnego Łodzi i regionu

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi sporządzenia raportu HR, dotyczącego potencjału relokacyjnego Łodzi i regionu.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 24.10.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.60.2018

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę sporządzenia raportu HR, dotyczącego potencjału relokacyjnego Łodzi i regionu w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 PLN netto, a nie przekracza kwoty 60 000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Antal Sp. z o.o.,
ul. Gwieździsta 66, 53-413 Wrocław

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2018 r. (Gala Pereł Polskiej Gospodarki), najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., ul. Elektoralna 13, 00-137 Warszawa. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

Wartość oferty wynosi 61 500,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w w/w postępowaniu i mamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

Z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę skontaktujemy się po zaopiniowaniu projektu umowy przez wydział prawny UMŁ.

DPr-BOIZ-I.271.50.2018

 

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2018 r. (Gala Pereł Polskiej Gospodarki) w związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 30.08.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.50.2018

Kontakt