Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w polsko- i angielskojęzycznym medium branżowym skoncentrowanym na tematyce outsourcingu w Polsce i na świecie realizowanej w ramach projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: Fundacja Pro Progressio, ul. J. III Sobieskiego 104 lok. 29, 00-764 Warszawa.

Wartość oferty wynosi 59 040,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w w/w postępowaniu i mamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

Z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę skontaktujemy się po zaopiniowaniu projektu umowy przez wydział prawny UMŁ.

DPr-BOIZ-I.271.32.2018

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w polsko- i angielskojęzycznym medium branżowym skoncentrowanym na tematyce outsourcingu w Polsce i na świecie realizowanej w ramach projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 25.04.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

DPr-BOIZ-I.271.32.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „ŁÓDŹ REdiscover”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „ŁÓDŹ REdiscover” realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”, najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: ESPADA Robert Tylman, ul. Piotrkowska 23, 90-406 Łódź.

Wartość oferty wynosi 21 400,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 

DPr-BOIZ-I.271.29.2018

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w polsko- i angielskojęzycznym medium branżowym skoncentrowanym na tematyce outsourcingu w Polsce i na świecie

Szanowni Państwo,

 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w polsko- i angielskojęzycznym medium branżowym skoncentrowanym na tematyce outsourcingu w Polsce i na świecie realizowanej w ramach projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BOIZ-I.271.32.2018

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „ŁÓDŹ REdiscover”

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „ŁÓDŹ REdiscover” realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 05.04.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.29.2018

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z EC1 Miasto Kultury na wynajem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji wydarzenia pn. „Łódź REdiscover” w dniu 18 kwietnia 2018 r. realizowaną w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 17 220,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych)

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Fundacją Urban Forms na  realizację i dostawę upominków w postaci 300 sztuk autorskich apaszek z wizerunkiem łódzkich murali, realizowanych w ramach projektu „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Gali Outsourcing Stars w 2018 r.

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Gali Outsourcing Stars w 2018 r.

Ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert przyjętych dla niniejszego zapytania ofertowego złożył Wykonawca -  Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk.

Z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę skontaktujemy się w celu zawarcia umowy.

Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów wstępu/identyfikatorów na India IT Show IndiaSoft (24-25.01.2018 r.)

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów wstępu/identyfikatorów na India IT Show IndiaSoft (24-25.01.2018 r.).

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 15.01.2018 r. o godz. 08.30.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.3.2018Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Gali Outsourcing Stars w 2018 r.

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na usługę promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Gali Outsourcing Stars w 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 11.01.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 2 i 3 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).

Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

DPr-BOIZ-I.271.2.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. usługi przygotowania i dostarczenia gadżetów reklamowych w postaci 250 zestawów bożonarodzeniowych

Zapytanie ofertowe dot. usługi przygotowania i dostarczenia gadżetów reklamowych w postaci 250 zestawów bożonarodzeniowych

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na usługę przygotowania i dostarczenia gadżetów reklamowych w postaci 250 zestawów bożonarodzeniowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 11.12.2017 r. o godz. 08.30. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BOIZ-I.271.58.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post – raport z realizacji projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę organizacji spotkania świątecznego dla inwestorów.

Zapytanie ofertowe dot. usługi na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post – raport z realizacji projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”.

Szanowni Państwo,

 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post – raport z realizacji projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 22.11.2017 r. o godz. 12.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1, 2,4 i 5 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

DPr-BOIZ-I.271.56.2017

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji spotkania świątecznego dla inwestorów w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”.

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na usługę organizacji spotkania świątecznego dla inwestorów w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 20.11.2017 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.57.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usługi w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych (...)"

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę w zakresie w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, zapewnienia transferów krajowych i lokalnych, a także usług dostarczania paczek i przesyłek, cateringu, usług restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych w  ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 PLN netto, a nie przekracza  kwoty 60 000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BIS Biuro Podróży LCC A. Szulc Sp. J.,
Al. Kościuszki 27, 90-418 Łódź

Zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych (...)"

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na usługę w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, zapewnienia transferów krajowych i lokalnych, a także usług dostarczania paczek i przesyłek, cateringu, usług restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 28.09.2017 r. o godz. 12.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 2 i 3 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. " Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Łódź – Miasto na Prawach Powiatu i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.47.2017

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Hotelem Andels Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 17, na wynajem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji "Property Forum Łódź" w ramach projektu "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 5 412,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych)

 

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Hotelem Andels Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 17, na wynajem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji wydarzenia "ŁÓDŹ REdiscover" w ramach projektu "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 1 230,00 zł

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu pod roboczym tytułem: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego ....."

Miasto Łódź (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02, Regon: 472057632), Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta reprezentowane przez Panią Monikę Karolczak - Zastępcę Dyrektora, informuje o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu na opracowanie studium wykonalności dla projektu pod roboczym tytułem: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – etap II”, planowanym do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informujemy, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

NDTS Consulting Sp. z o.o.

ul. Utrata 4C/I3, 16-400 Suwałki

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu pod roboczym tytułem: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego ....."

Znak sprawy: DPr-BOIZ-V-041.2.2017


Szanowni Państwo,

Miasto Łódź (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02, Regon: 472057632), Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta reprezentowane przez Panią Monikę Karolczak - Zastępcę Dyrektora, w związku z ogłoszeniem przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkursu w ramach Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź oraz planami Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta UMŁ dotyczącymi aplikowania o środki unijne na realizację działań Biura, zwraca się prośbą o przygotowanie oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu pod roboczym tytułem: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – etap II”, planowanym do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Ofertę prosimy przesłać w terminie do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w formie elektronicznej (m.paluch@uml.lodz.pl)
lub pocztą na adres: sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
 
Ofertę należy sporządzić w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do zapytania podając cenę netto i cenę brutto realizacji ww. usługi. Cena łączna brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z treścią zapytania, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty itd.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Monika Paluch – Oddział Współpracy z Zagranicą Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ, e-mail: m.paluch@uml.lodz.pl, tel.: + 48 42 638 58 19.
 
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Łódź – Miasto na Prawach Powiatu i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z EC1 Miasto Kultury na wynajem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business” w dniu 14 września 2017 r. realizowaną w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 5.166,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business”.

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business” w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Marketing House Pfeiffer – Posyniak i Wspólnicy Sp. J.
ul. 11 listopada 223, 05-070 Sulejówek

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Many Mornings s.c., której przedmiotem jest realizacja i dostawa autorskich upominków w postaci skarpet z charakterystycznym dla Miasta Łodzi wzorem według autorskiego projektu w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Biuro Targów Monachijskich w Polsce, ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, której przedmiotem jest usługa wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas Targów Expo Real 2017 odbywających się w dniach 4-6.10.2017 r. w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z FC NOA Sp. z o.o. (Dom Towarzystwa Kredytowego) na wynajem sal reprezentacyjnych na potrzeby organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business” w dniu 14 września 2017 r. realizowaną w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 3.690,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewiedziesiąt złotych)

 

Pytania i wajaśnienia dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business”.

DPr-BOIZ-I.271.41.2017


1) Czy przewodnik miejski ma być dostępny przez dwa dni ( 14 – 15 wrzesień ), czy tylko w jednym dniu ?


Przewodnik zgodnie z OPZ ma być dostępny przez 6 godz. łącznie w dniach 14-15 września. Rozkład czasu będzie ustalony z Wykonawcą po doprecyzowaniu agendy wydarzenia.


2)      Jakiej wielkości ma być podest dla prelegentów, ewentualnie ile osób zasiadających na scenie Państwo przewidują ?
Podest będzie wykorzystywany do prezentacji i wystąpień na stojąco dla max. 5 osób łącznie oraz do występu muzycznego (liczba osób uzależniona od zaproponowanego prze Wykonawcę zespołu). Wielkość podestu ma być dostosowana do wielkości Sali Zgromadzeń, w której odbywać się będzie cześć oficjalna wieczoru  - https://pomorska21.com/wynajem


3)      Czy są jakieś konkretniejsze preferencje co do zespołu muzycznego ? Ile czasu będzie miał na wystąpienie ? Z racji tego, że ma to być prezentacja polskiej sztuki ludowej jest możliwość przedstawienia muzyki wraz z tańcem ( czy będzie na tyle miejsca ) ?


Występ zespołu muzycznego ma trwać ok. 15-20 minut. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali nie będzie możliwości przedstawienia muzyki wraz z tańcem.

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business”.

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na usługę organizacji wydarzenia pn. „Poland – Gateway to European Business”.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 20.07.2017 r. o godz. 24.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1,2 i 4 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Łódź – Miasto na Prawach Powiatu i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.41.2017

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Jedwab Autorski Joanna Szymankiewicz, której przedmiotem jest realizacja i dostawa ręcznie wykonywanych, autorskich upominków w postaci apaszek jedwabnych pakowanych jednostkowo w specjalnie zaprojektowane opakowania ze szlachetnych kartonów z wizytówkami w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Media Press P. Augustyniaki Wspólnicy Sp. J.,  której przedmiotem jest realizacja i dostawa albumów o Łodzi wykonanych według autorskiego projektu Pana Pawła Augustyniaka w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Fundacją Urban Forms w Łodzi na  realizację i dostawę ręcznie wykonywanych, autorskich upominków w postaci poszetek jedwabnych z wizerunkiem murali łódzkich pakowanych jednostkowo w pudełka tekturowe eco z okienkiem, realizowaną w ramach projektu „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego w wydarzeniach branżowych poprzez m.in. rezerwację, zakup i dostarczanie biletów wstępu/identyfikatorów na wydarzenia .....

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego w wydarzeniach branżowych poprzez m.in. rezerwację, zakup i dostarczanie biletów wstępu/identyfikatorów na wydarzenia branżowe, wpis przedstawicieli Zamawiającego do katalogu targowego oraz opłaty rejestracyjne w  ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 PLN netto, a nie przekracza  kwoty 60 000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informujemy, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Moma Creative s.c. M. Wieczorek, M. Kazimierczak
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź.

Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego w wydarzeniach branżowych poprzez m.in. rezerwację, zakup i dostarczanie biletów wstępu/identyfikatorów na wydarzenia branżowe, .....

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego w wydarzeniach branżowych poprzez m.in. rezerwację, zakup i dostarczanie biletów wstępu/identyfikatorów na wydarzenia branżowe, wpis przedstawicieli Zamawiającego do katalogu targowego oraz opłaty rejestracyjne.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 27.04.2017 r. o godz. 12.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).

Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Łódź – Miasto na Prawach Powiatu i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz zapewnienia przewozów lokalnych i usług noclegowych w związku z uczestnictwem przedstawicieli Zamawi

W imieniu Zamawiającego - Miasta Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuję, o wyborze Wykonawcy zamówienia ww zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz zapewnienia przewozów lokalnych i usług noclegowych w związku z uczestnictwem przedstawicieli Zamawiającego w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2017 w Cannes oraz w IT&BPO Forum w Berlinie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Top Podróże Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "ŁÓDŹ REdiscover"

W imieniu Zamawiającego - Miasta Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuję, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „usługę organizacji wydarzenia "ŁÓDŹ REdiscover" realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:


MOMA Creative Concept s.c.
Magdalena Wieczorek, Monika Kazimierczak

 

Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz zapewnienia przewozów lokalnych i usług noclegowych w związku z uczestnictwem przedstawicieli Zamawiającego w Międzynarodowych

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na usługi w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz zapewnienia przewozów lokalnych i usług noclegowych w związku z uczestnictwem przedstawicieli Zamawiającego w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2017 w Cannes oraz w IT&BPO Forum w Berlinie.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości. 

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 28.02.2017 r. o godz. 12.00. 

 

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 2 i 3 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu). 

 

Zamówienie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Łódź – Miasto na Prawach Powiatu i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wydarzenia pn. „Łódź REdiscover” realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na usługę organizacji wydarzenia "ŁÓDŹ REdiscover"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Treść zapytania ofertowego, oświadczenia dla wykonawców oraz formularz, na którym prosimy odesłać swoją ofertę znajdują się w załącznikach.


Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2017 r. do godz. 12.00:

    *     drogą elektroniczną na adres: e.jastrzabek@uml.lodz.pl

    (w tytule wiadomości proszę dodać  „oferta dla Miasta Łodzi – usługa organizacji wydarzenia "ŁÓDŹ REdiscover")

    *     lub faxem na nr (42) 638 59 40,

    *     ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104A


„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – "usługa organizacji spotkania świąteczno-noworocznego z inwestorami”

W imieniu Zamawiającego - Miasta Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuję, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „usługę organizacji spotkania świąteczno-noworocznego z inwestorami realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:


MOMA Creative Concept s.c.
Magdalena Wieczorek, Monika Kazimierczak

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji spotkania świąteczno-noworocznego z inwestorami.

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na usługę organizacji spotkania świąteczno-noworocznego z inwestorami realizowaną w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego, oświadczenia dla wykonawców oraz formularz, na którym prosimy odesłać swoją ofertę znajdują się w załącznikach.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2016 r. do godz. 12.00:

    *     drogą elektroniczną na adres: e.jastrzabek@uml.lodz.pl

    (w tytule wiadomości proszę dodać  „oferta dla Miasta Łodzi – usługa organizacji spotkania świąteczno-noworocznego z inwestorami”)

    *     lub faxem na nr (42) 638 59 40,

    *     ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104A


„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy”.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) informuje o zamiarze zawarcia umowy  z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na wynajem sal reprezentacyjnych na potrzeby  organizacji spotkania świąteczno-noworocznego z inwestorami w dniu 8 grudnia 2016 r. realizowaną w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

 

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wydarzenia pn. „Łódź – City to Explore” realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na usługę organizacji wydarzenia pn. „Łódź – City to Explore” realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Treść zapytania ofertowego, oświadczenia dla wykonawców oraz formularz, na którym prosimy odesłać swoją ofertę znajdują się w załącznikach.


Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00:

  • drogą elektroniczną na adres: e.jastrzabek@uml.lodz.pl
    (w tytule wiadomości proszę dodać  „oferta dla Miasta Łodzi –  usługa organizacji wydarzenia pn. „Łódź – City to Explore”)
  • lub faxem na nr (42) 638 59 40,
  • ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104A„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Łódź – City to Explore” realizowanego w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”

Zapytanie ofertowe na usługę publikacji artykułów i reklam realizowanej w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj”

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) w związku z planem promocji gospodarczej na łamach czasopism branżowych, zaprasza Państwa do przedstawienia ofert na publikację artykułów w źródle prasowym i internetowym medium o tematyce outsourcingu w języku polskim i angielskim oraz na publikację reklam w źródle prasowym o tematyce outsourcingu w języku polskim i angielskim realizowanej w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Treść zapytania ofertowego, oświadczenia dla wykonawców oraz formularz, na którym prosimy odesłać swoją ofertę znajdują się w załącznikach.


 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00:- drogą elektroniczną na adres: a.slusarczyk@uml.lodz.pl
(w tytule wiadomości proszę dodać: „oferta dla Miasta Łodzi – publikacja artykułów w źródle prasowym i internetowym medium o tematyce outsourcingu w języku polskim i angielskim”)- lub faxem na nr (42) 638 59 40- ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104A.„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy”.

Zapytanie ofertowe na usługę gastronomiczną zasiadaną w formie 8 śniadań biznesowych ze strategicznymi inwestorami, w tym lokalnymi (ok. 60 osób).

Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na realizację usługi gastronomicznej zasiadanej w formie 8 śniadań biznesowych ze strategicznymi inwestorami, w tym lokalnymi (ok. 60 osób) realizowaną w ramach projektu „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Treść zapytania ofertowego, oświadczenia dla wykonawców oraz formularz, na którym prosimy odesłać swoją ofertę znajdują się w załącznikach.


Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00:

  • drogą elektroniczną na adres: l.hanuszkiewicz@uml.lodz.pl
    (w tytule wiadomości proszę dodać  „oferta dla Miasta Łodzi – usługa gastronomiczna- śniadania biznesowe”)
  • lub faxem na nr (42) 638 59 40,
  • ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104A


„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy”.

Kontakt