01| SPRAWDŹ, CZY DOKONANO JUŻ PRZEKSZTAŁCENIA

W wyszukiwarce umieszczono adresy, na których dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Wpisz w wyszukiwarkę nazwę ulicy i sprawdź czy nieruchomość która Cię interesuje jest już przekształcona.


Przekształcenia stan na 23.04.2021r.


02 | PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ - INFORMACJE

Na mocy uchwały Nr XLIX/1504/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. przedłużony został do końca 2022 r. termin obowiązywania 60% bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Łodzi przejął Bank Pekao S.A.

Do dnia 31 marca 2022 r. zachowują ważność dotychczasowe Indywidualne Rachunki Bankowe (oznaczone na zaświadczeniu o przekształceniu – indywidualny rachunek do wpłaty)

Jeżeli nie posiadasz zaświadczenia o przekształceniu, opłatę z tytułu przekształcenia wnieś na rachunek ogólny - 84 1240 1037 1111 0011 0924 3059; w opisie przelewu oznacz dokładnie jakiej nieruchomości dotyczy, i że jest to opłata przekształceniowa.

04 | JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ/ZACHOWAĆ W 2022 ROKU BONIFIKATĘ 60%?

 

złóż wniosek o bonifikatę
w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia

 

złóż oświadczenie, że:

twoja nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe

nie prowadzisz w niej działalności gospodarczej

 

 

po otrzymaniu z Urzędu pisemnej informacji o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą
zapłać wskazaną kwotę w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania tego pisma

 

Poniżej znajdziecie Państwo odesłanie do szczegółowej procedury przekształcenia z mocy prawa, wnioski i zgłoszenia do pobrania, możecie także zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

Informacji o przekształceniu z mocy prawa udziela Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Pasażu Schillera pod nr tel. 42 638 44 44. 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekształcenia z mocy prawa

Kontakt