Sprawdź, czy dokonano już przekształcenia

W wyszukiwarce umieszczono adresy, na których dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Wpisz w wyszukiwarkę nazwę ulicy i sprawdź czy nieruchomość która Cię interesuje jest już przekształcona.Przekształcenia stan na 03.04.2020r.

PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Czy Miasto Łódź wyda wszystkie zaświadczenia do końca roku? 

Miasto sukcesywnie wydaje ZAŚWIADCZENIA o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Miasto Łódź nie zdąży wydać wszystkich zaświadczeń do końca roku.


Czy trzeba uregulować sprawy spadkowe, aby otrzymać zaświadczenia?

Zaświadczenia są kierowane do osób, które figurują w księdze wieczystej jako właściciele. Jeśli taka osoba nie żyje, a nie ma informacji o spadkobiercach, zaświadczenie zostanie wystawione na zmarłego. Jeśli jesteś spadkobiercą i posiadasz prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia (sporządzony przez notariusza), przekaż dokument do Urzędu, dostaniesz nowe zaświadczenie dla siebie.


W jaki sposób są doręczane zaświadczenia?

Jeśli masz łódzki adres, zaświadczenie doręczy Ci goniec w godzinach popołudniowych, jeśli w zaświadczeniu wskazany jest adres spoza Łodzi – zaświadczenie otrzymasz pocztą.


Jaka będzie bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie w 2020 roku?

60%. W dniu 20 listopada 2019 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę, w której wydłużyła okres obowiązywania 60% bonifikaty z tytułu przekształcenia również na 2020 rok. Uchwała jeszcze nie obowiązuje; uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Co zrobić, jeśli już otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu i chcę skorzystać z bonifikaty?

  • wylicz samodzielnie opłatę jednorazową (opłata roczna wskazana w zaświadczeniu pomnożona przez 20 i obniżona o 60%), uwzględnij opłatę za użytkowanie wieczyste, jeżeli wniosłeś już ją w 2019 r.
  • wpłać wyliczoną opłatę na nr konta podany w zaświadczeniu
  • skorzystaj z dostępnych wzorów i wypełnij druk ZGŁOSZENIE FAKTU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ (dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA lub w punktach informacyjno-kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi, które znajdują się: w pasażu Schillera w Centrum Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami oraz przy ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 104, ul. Piotrkowskiej 153, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Zachodniej 47)
  • złóż osobiście lub wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Jak skorzystać z bonifikaty w przypadku otrzymania zaświadczenia po 30 listopada 2019 r.?

Jeżeli otrzymasz zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. i chcesz skorzystać z  60% bonifikaty, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania zaświadczenia), a po wyliczeniu tej opłaty przez Miasto - 2 miesiące na jej zapłatę.


Czy mogę zapłacić opłatę jednorazową z bonifikatą przed otrzymaniem zaświadczenia?

Tak, jest taka możliwość. Aby z niej skorzystać:

  • wylicz samodzielnie opłatę jednorazową (opłata pomnożona przez 20 i obniżona o 60%)
  • wpłać na konto nr 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002, na które do tej pory wnosiłeś opłaty za użytkowanie wieczyste. W tytule wpisz adres nieruchomości i numer lokalu. Jeśli była aktualizacja przyjmij ostatnią, najwyższą opłatę
  • skorzystaj z dostępnych wzorów i wypełnij druk ZGŁOSZENIE FAKTU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ (dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA lub w wyżej wymienionych punktach informacyjno-kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi)
  • złóż osobiście lub wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Jeżeli nie wiesz, ile zapłacić, to zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (dostępne wzory) do końca 2019 r. Zachowasz prawo do 60% bonifikaty mimo, iż informację o wysokości opłaty otrzymasz w 2020 r.


Czy muszę powiadomić Urząd, że nabyłem nieruchomość po 1 stycznia 2019 r.?

Sprawdź w księdze wieczystej lub akcie notarialnym, na podstawie którego nabyłeś prawo do mieszkania/domu, czy na pewno miałeś użytkowanie wieczyste. Jeśli tak - złóż wniosek o naliczenie opłaty przekształceniowej, otrzymasz nowe zaświadczenie dla siebie. Opłatę za przekształcenie musisz wnosić przez 19 kolejnych lat. Jeśli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekształcenie z mocy prawa Cię nie dotyczy.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać/zachować w 2020 roku bonifikatę 60%?

Poniżej znajdziecie Państwo odesłanie do szczegółowej procedury przekształcenia z mocy prawa, wnioski i zgłoszenia do pobrania, możecie także zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

Informacji o przekształceniu z mocy prawa udziela Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Pasażu Schillera pod nr tel. 42 638 44 44. 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekształcenia z mocy prawa

Kontakt