PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Każda nieruchomość będzie weryfikowana pod kątem spełnienia przesłanek do przekształcenia z mocy prawa. Prezydent Miasta Łodzi będzie wydawał zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia do końca 2019 roku. W zaświadczeniu znajdą się informacje o wysokości i okresie wnoszenia rocznej opłaty za przekształcenie i numerze rachunku bankowego, na który należy ją wpłacić. Przekształcenie jest odpłatne - właściciele będą musieli wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Poniżej znajdziecie Państwo odesłanie do szczegółowej procedury przekształcenia z mocy prawa, wnioski i zgłoszenia do pobrania, możecie także zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami:

Informacji o przekształceniu z mocy prawa udziela Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 pod nr tel. 42 638 44 44. Wnioski należy składać w punkcie obsługi kancelaryjnej w Centrum Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 w pasażu Schillera lub wysłać pocztą na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekształcenia z mocy prawa

Kontakt