Tożsamość i tradycja - aktualności

Trzeba wypełnić 12 stron wniosku o dofinansowanie

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Obowiązują absurdalne, biurokratyczne przeszkody, by zdobyć dotacje na walkę ze smogiem z rządowego programu „Czyste powietrze". Czy rząd uprości wnioski dla mieszkańców – pytają Małgorzata... więcej

Walka ze smogiem

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Jesteśmy zaniepokojeni, że w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta nie ma środków na poprawę jakości powietrza w Łodzi. więcej

Łódź aplikuje o pieniądze na odwierty geotermalne

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rząd ma do dyspozycji ogromne środki na odwierty geotermalne i Łódź chce z tych środków skorzystać. więcej

W Łodzi wciąż będzie realizowany program in vitro

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

My in vitro nie oddamy – zapowiadają wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek i przewodnicząca Klubu Radnych SLD Małgorzata Moskwa – Wodnicka. W Łodzi dzięki miejskiemu programowi urodziło się 115 dzieci (w... więcej

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Anna Kotecka / BPKSiT

Dziesiątki zniczy zapłonęły pod Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka. Lampki utworzyły napis: 13 XII. Przy kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża upamiętniono rocznicę... więcej

Ministerstwo Sportu zabiera animatorów z łódzkich orlików

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W 2019 roku mija 10-cio letni okres funkcjonowania 10-ciu boisk powstałych w ramach projektu budowy orlików. Z związku z tym kończy się dofinansowanie związane z utrzymaniem animatorów sportu, które... więcej

radny Mikołaj Stefanowski - fot. Grzegorz Sikora

Do Rady Miejskiej dołączyli nowi radni

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. więcej

W Łodzi obok parku Źródliska nie będzie pl. Kaczyńskiego

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

To decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody Łódzkiego w sprawie nazwy placu Zwycięstwa. Wyrok jest prawomocny. więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

O godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpocznie II sesja Rady Miejskiej w Łodzi (transmisja na żywo). więcej

Łódź pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

O tym, jak miasto walczy z dyskryminacją kobiet i jakie działania podejmuje w tym zakresie, na spotkaniu w Urzędzie Miasta Łodzi mówiły Małgorzata Moskwa-Wodnicka, przewodnicząca Klubu Radnych SLD... więcej

Apel do premiera w sprawie podwyżek cen energii

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Czy premier wreszcie pomoże Łodzi?- pytali na konferencji prasowej radni Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Monika Malinowska-Olszowy, Mateusz Walasek, Krzysztof Makowski oraz Marcin... więcej

Dość marnowania papieru

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Najwyższy czas by Rada Miejska w Łodzi stała się ekologiczna i ekonomiczna – apelują radni Koalicji Obywatelskiej z ramienia .Nowoczesnej – Emilia Susniło – Gruszka, Marcin Gołaszewski i Damian... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.