Tożsamość i tradycja - aktualności

Jak rozwiązać problem parkingu

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Do Marcina Hencza, radnego Klubu Koalicji Obywatelskiej zwrócili się mieszkańcy osiedla Kurak w sprawie problemów dotyczących parkowania w okolicach budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego... więcej

Wojewoda powinien wycofać się z tej pomyłki

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Czy nazwa łódzkiego Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” im. Jadwigi Hryniewieckiej symbolizuje komunizm lub inny ustrój totalitarny czy też propaguje taki ustrój w inny sposób? więcej

Tylko „tak” oznacza zgodę

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Domagamy się zmiany definicji gwałtu w polskim prawodawstwie – podkreśla Małgorzata Niewiadomska – Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi. więcej

Rząd zapomniał o Łodzi

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Dlaczego „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego” pomija Łódź i region, jeśli chodzi o lokowanie nowoczesnych i dochodowych branż produkcyjnych? Dlaczego Strategia koncentruje się na mniejszych... więcej

MOPS spóźnia się z wypłacaniem świadczeń? Ośrodek pomocy społecznej tłumaczy, że… zbyt późno dostaje dotacje od wojewody

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Dlaczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spóźnia się z wypłacaniem świadczeń dla najuboższych łodzian? – pyta Marta Grzeszczyk, radna Prawa i Sprawiedliwości. więcej

Podsumowanie i nowe wybory do Miejskiej Rady Seniorów

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- W Łodzi mieszka ponad 30% osób, które są powyżej sześćdziesiątego roku życia. Stanowią 1/3 mieszkańców naszego miasta. Należy tą grupę zmobilizować do działań, aby była jeszcze bardziej aktywna w... więcej

Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

To tytuł wystawy przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, którą można oglądać przed Dużą Salą Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Ekspozycja powstała z okazji 100-lecia odzyskania... więcej

Radni przyjęli apel poparcia protestu pracowników sądów domagających się podwyżek

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Do porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi został wprowadzony projekt uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu pracowników łódzkiego wymiaru... więcej

Radni apeluja w sprawie płac w oświacie

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W czasie dzisiejszej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę stanowisko – apel do premiera rządu w sprawie podwyżek płac nauczycieli oraz rozpoczętej procedury sporu zbiorowego w oświacie. więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

O godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpocznie V sesja Rady Miejskiej. więcej

Na posiedzeniu komisji o radach osiedli

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W piątek, 1 lutego wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zmian w finansowaniu rad osiedli. Radni PiS chcą w związku z tą decyzją zwołania nadzwyczajnego posiedzenia... więcej

 - fot. Radosław Jóźwiak

Droga S14 nadal bez węzłów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza budować węzłów: Teofilów i Aleksandrów Łódzki

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotowaliśmy projekt uchwały - apelu do Marszałka Województwa Łódzkiego. Chcemy, by Marszałek potwierdził wolę dofinansowania budowy węzłów na drodze... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.