Tożsamość i tradycja - aktualności

Bloki w szczerym polu? Nowa ustawa tzw. lex deweloper

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Przyjęta została przez Sejm, bez poprawek Senatu, ustawa zwana "lex deweloper". Jakie konsekwencje może przynieść dla Łodzi? więcej

Kiedy ruszy budowa S-14?

Jolanta Baranowska / BRPiNM

PiS złamał koleje obietnice w sprawie budowy drogi S-14 - twierdzą Mateusz Walasek, przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej w Łodzi oraz Marcin Bugajski, radny PO w Sejmiku Województwa... więcej

Geotermia. Rząd daje Toruniowi, a nie Łodzi

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już pół roku temu powinien rozpatrzyć wniosek miasta o 17 mln zł dotacji na projekt Geotermia Łódź - przypominają Monika Malinowska-Olszowy i... więcej

Jednak plac Zwycięstwa

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody i znów mamy plac Zwycięstwa - poinformował Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Jeśli orzeczenie sądu uprawomocni się,... więcej

Przez ostatnie trzy lata ceny wody nie zmieniały się

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- W ostatnich tygodniach przewinęła się w naszym mieście dyskusja o tym, kto jest odpowiedzialny za podwyżki cen wody. Urząd Miasta Łodzi próbuje oskarżać o te podwyżkę rząd Prawa i Sprawiedliwości.... więcej

Wspólnie przeciw wandalizmowi

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę stanowisko – apel w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie ścigania i karania aktów wandalizmu. Projektodawcami dokumentu są przewodniczący... więcej

Kontynuacja sesji Rady Miejskiej

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

5 lipca o godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 będzie kontynuowana rozpoczęta wczoraj rano ostatnia przed wakacyjną przerwą LXXIII sesja Rady Miejskiej. więcej

Ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

4 lipca o godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 rozpocznie się ostatnia przed wakacyjną przerwą LXXIII sesja Rady Miejskiej. więcej

"Okrągły stół" w sprawie S8

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi oraz Mateusz Walasek, przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej zorganizowali "okrągły stół" w sprawie budowy odcinka drogi S8 z Łodzi... więcej

Kolejna miejska przestrzeń dedykowana wybitnej Polce

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Czy skwer przy Kilińskiego/Rewolucji 1905 r. będzie miał nową patronkę? Być może zostanie nią Barbara Wachowicz-Napiórkowska - ceniona pisarka, scenarzystka, reporterka, autorka biografii wielkich... więcej

Ostatnia Noc Muzeów?

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Dlaczego najpopularniejsze wydarzenie kulturalne w Polsce stoi pod znakiem zapytania? – pytają radni PO Monika Malinowska-Olszowy i Bartosz Domaszewicz. Informują, że nowe interpretacje podatkowe... więcej

Piotrkowska 54 ponownie do kupienia

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Radni PiS Bartłomiej Dyba- Bojarski i Kamil Jeziorski swoją konferencję prasową poświęcili projektowi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.