Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rada Miejska w Łodzi Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007 r. 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Łodzi. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Prezydium i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi VIII kadencji


Konkurs Wiedzy o Samorządze - zmiana terminu!

UWAGA!

Zaplanowany na dzień 4 czerwca br.,
VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbędzie się w późniejszym terminie.

O nowym terminie będziemy informować na bieżąco.


Europejski Kongres Rad Młodzieżowych - Łódzka MRM najlepsza!

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się projektem pt. „Europejski Kongres Rad Młodzieży”. Dzięki wszystkim którzy zorganizowali wydarzenie w Waszych społecznościach ktoś dowiedział się czegoś nowego o UE lub przekonał się do udziału w wyborach. To wielkie osiągnięcie i możecie być z siebie dumni. Dziękujemy za podjęty wysiłek.

Uprzejmie informujemy, że do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 19 działań profrekwencyjnych zorganizowanych przez uczestników. Wydarzenia te miały różną formę, m.in. debat, warsztatów, happeningów, quizów, czy festynów rodzinnych.

Obrady jury odbyły się 22 maja w siedzibie  Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce. Podczas niego jury jednogłośnie postanowiło przyznać o jedną nagrodę więcej, niż przewidywał regulamin.

Na podstawie oceny wydarzenia przez dwóch niezależnych członków jury, laureatami Konkursu Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad zostali:

 • Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie;
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi;
 • Młodzieżowa Rada Miasta Międzyrzeca Podlaskiego;
 • Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Serdecznie gratulujemy!

                                                                                   Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Europejskiego
Kongresu Rad Młodzieżowych


VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Zapraszamy serdecznie wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych do udziału w organizowanym przez nas VIII Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Poniżej znajduje się jego regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy. Skan zgłoszenia należy wysłać na nasz adres e-mailowy: mrm@uml.lodz.pl


Dyskusja o Unii Europejskiej / Dębe Wielkie

W dniu 8 maja br., Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi na zaproszenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie wzięła udział w dyskusji o Unii Europejskiej w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie skierowane było do reprezentantów szkół, a jego tematem przewodnim były możliwości partycypacji młodych osób i ich wpływ na opinię publiczną w Europie. Dyskusja odbyła się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim. Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi reprezentowali radna Zofia Spychalska i Stanisław Roszczyk.


Młodzieżowe Dni Europejskości / 2 Maja 2019 r.

2 maja bieżącego roku, Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi w Galerii Handlowej Manufaktura, zorganizowała Młodzieżowe Dni Europejskości.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia (fot. Patrycja Rabenda i Filip Marszał).

 

Przyszedł również czas na podziękowania:

 • dziękujemy naszym panelowym ekspertom: Pani Prof. Beacie Przybylskiej-Maszner, Pani Politolog Renacie Mienkowskiej-Norkiene, Panu Ministrowi Janowi Turuszczyńskiemu oraz Członkowi Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiejowi Rosiakowi za niezwykle interesującą i merytoryczną dyskusję dot. Unii Europejskiej i pozycji Polski we wspólnocie,
 • dziękujemy również wszystkim występującym: Guitar Harmony - szkoła Konrada Jeremusa, Fantasy Dance Academy oraz uczniom XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi  - dzięki waszym występom, nasze wydarzenie było niepowtarzalne,
 • dziękujemy Galerii Handlowej Manufaktura, która użyczyła nam swoje wnętrza, a także wszystkim jej pracownikom, którzy zawsze służyli nam swoją pomocą,
 • dziękujemy inicjatywie Mogę wszystko w UE (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Łódź) i Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwo w Polsce za promowanie na naszym wydarzeniu Unii Europejskiej,
 • dziękujemy Paniom Anecie Rabendzie i Annie Czyżykowskiej z Biura Rady Miejskiej w Łodzi, które pomagały nam zorganizować to wydarzenie i odbierały od nas telefony nawet o 3 w nocy,
 • dziękujemy naszej byłej Radnej - Patrycji Rabendzie i obecnemu naszemu Radnemu Filipowi Marszałowi za wykonanie tych cudownych zdjęć, które możecie podziwiać.

Główni organizatorzy wydarzenia: Stanisław Roszczyk, Adam Jeżyński

 • Podziękowania dla MRM w Łodzi

  Bartłomiej Rosiak, członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej dziękuje organizatorom Młodzieżowych Dni Europejskości

SESJE: Porządki obrad / fotorelacje


Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kontakt