Krzysztof Piątkowski - wiceprezydent Miasta Łodzi

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Ma doświadczenie nauczycielskie, menadżerskie i samorządowe. Wiceprezydent Miasta Łodzi od 2010 r. 

Pod jego kierunkiem rozwijały się lub nadal rozwijają m.in:

  • program Mia100 Szkół, w ramach którego m.in wyremontowano 63 placówki oświatowe,
  • polityka senioralna wraz z Kartą Seniora,
  • program modernizacji miejskich placówek służby zdrowia; program wsparcia dużych rodzin wraz z Kartą Dużej Rodziny,
  • miejska polityka społeczna dla miasta Łodzi,
  • miejska polityka edukacji kulturalnej,
  • program kilkusetmilionowych inwestycji w miejskich instytucjach kultury,
  • szeroko zakrojony program reform gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta oraz Biura Gospodarki Mieszkaniowej.

Obecnie nadzoruje sprawy kultury, gospodarowania majątkiem miasta, ochrony praw konsumentów, ochrony informacji niejawnych oraz prace Departamentu Gospodarowania Majątkiem.

Umów się na wizytę


Kontakt